Протокол засідання Комітету від 21.07.2016

Протокол засідання Бюджетного комітету ІНАУ

 

 

Від 21.07.2016 р.                                                                                                     м. Київ

 

Присутні:

Голова Комітету:

Д.Сизов

Члени комітету

Н.Гаращенко

В.Куковський

Ю.Прибора

Запрошені:

М.Половинка

На засіданні Комітету присутні члени комітету (4),

що складає повний склад Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 1-2-й квартал 2016 р.

2.  Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 1-2-й квартал 2016 року.

3. Щодо звіту про основні показники щодо доходів та витрат ДП «УкрМОТ» за минулий місяць.

 

РІШЕННЯ

1.  Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 1-2-й квартал 2016 р.

Слухали: В.Куковського про виконання бюджету ІнАУ за 1-2 квартали 2016 р.

Ухвалили:

1.1. Довести до відома Правління ІнАУ наступну інформацію.

Аналіз фактичного  використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 1-2 кварталів 2016 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 22 З’їздом ІнАУ на 2016 рік, за винятком статті «Проведення З’їздів ІнАУ», по якій зафіксоване перевищення фактичних витрат на 11 921 грн 18 коп. Дане перевищення виникло у зв’язку з фінансуванням позачергового 23 З’їзду ІнАУ, який відбувся 31.05.2016 р.

1.2. Рекомендувати Правлінню ІнАУ прийняти рішення про віднесення перевищення видатків по статті «Проведення З’їздів ІнАУ» у сумі 11 921 грн 18 коп на статтю «Резервний фонд Правління» бюджету ІнАУ на 2016 р.

 

2.  Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 1-2-й квартал 2016 р.

Слухали: М.Половинку та В.Куковського про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 1-2 квартали 2016 р.

Ухвалили:

2.1. Довести до відома Правління ІнАУ, що аналіз фактичного  використання бюджетних коштів ДП «Українська мережа обміну трафіком» виявив відсутність незрозумілих витрат (платежів).

2.2. Рекомендувати Правлінню ІнАУ з метою оптимізації витрат вивчити питання про можливе перенесення обладнання та комутацій на один техмайданчик в рамках майданчика Леонтовича 9.

 

3. Щодо звіту про основні показники щодо доходів та витрат ДП «УкрМОТ» за минулий місяць.

Слухали: членів Комітету.

Ухвалили:

3.1. Вважати доцільною публікацію наступних основних показників щодо доходів та витрат ДП «УкрМОТ» за минулий місяць:

·         кількість Учасників мережі UA-IX станом на кінець місяця;

·         прибуток до оподаткування;

·         сума сплачених податків (податок на прибуток, ПДВ, ЄСВ);

·         витрати на спонсорство та соціально важливі проекти (в разі наявності).

3.2. Рекомендувати опублікувати наступні показники щодо доходів та витрат по ДП «УкрМОТ» за червень 2016 р.:

·         кількість Учасників мережі UA-IX станом на 30 червня: 166;

·         прибуток до оподаткування: 119 204 грн 64 коп.;

·         сума сплачених податків: 72 629 грн 15 коп.;

·         витрати на спонсорство та соціально важливі проекти: відсутні.

 

 

Всі рішення прийнято консенсусом.

 

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                            Д.Сизов

 

В.о. Секретаря Бюджетного комітету                                                              В.Куковський