Протокол засідання Комітету від 10.06.2016

Протокол засідання Бюджетного комітету ІНАУ

 

 

Від 10.06.2016 р.                                                                                                     м. Київ

 

Присутні:

Члени комітету

Н.Гаращенко

В.Куковський

Ю.Прибора

Д.Сізов

 

На засіданні Комітету присутні члени комітету (4),

що складає поний складу.

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Цілі, завдання та механізми діяльності Комітету.

2. Можливі пропозиції по корективах в Положення про Комітет.

3. Пропозиції по плану роботи Комітету.

4. Ознайомлення з проектами бюджетів ІнАУ і ДП «УкрМОТ» на 2016.

5. Пропозиції Правлінню щодо кандидатури Голови Бюджетного комітету.

 

РІШЕННЯ

1. Взяти до відома інформацію щодо цілей, завдань, механізмів діяльності Комітету, Положення про Комітет та проектів бюджетів ІнАУ і ДП «УкрМОТ» на 2016.

 

2. Рекомендувати Правлінню призначити Головою Комітету Д.Сізова.

 

3. Провести наступне засідання Комітету з розгляду звітів про виконання бюджетів ІнАУ і ДП «УкрМОТ» відповідно до Положення про Комітет 22 липня 2016.

 

Всі рішення прийнято консенсусом.