Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №12 від 24.11.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 12 від 24.11.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Головуючий при розгляді питань 1,2,5 порядку денного), при розгляді питань 1,2,5

О.Гусєв (Головуючий при розгляді питань 3,4 порядку денного)

Члени Правління:      

Д.Береговий

О.Глущенко

К.Жакун

М.Коміссарук

В.Кондратюк

М.Крилов

А.Марчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

М.Половинка (при розгляді питань 1,2,3)

А.Пятніков (при розгляді питання 5)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (10 осіб при розгляді питань 1,2,5 порядку денного, 9 осіб при розгляді питань 3,4 порядку денного від загального складу 12 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Щодо рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 20.10.2016.

2.      Звіт про проведення інвентаризації ІнАУ та ДП «УкрМОТ».

3.      Розгляд проекту стратегії та поточних питань розвитку ДП «УкрМОТ».

4.      Щодо складу Юридичного комітету ІнАУ.

5.      Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій від 23.11.2016.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 20.10.2016.

Слухали: В.Куковського, М.Половинку

Ухвалили: 

1.1. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету про те, що використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 3 кварталу 2016 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 22 З’їздом ІнАУ на 2016 рік.

1.2. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету про використання бюджетних коштів ДП «Українська мережа обміну трафіком» впродовж 3 кварталу 2016 р.

Голосували: одноголосно

 

2. Звіт про проведення інвентаризації ІнАУ та ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Куковського, М.Половинку.

Ухвалили: 

2.1. Взяти до відома звіт за підсумками інвентаризації ІнАУ, проведеної 01-21.11.2016 р.

2.2. Взяти до відома звіт за підсумками інвентаризації ДП «УкрМОТ», проведеної 01-21.11.2016 р.

2.3. Доручити директору ДП «УкрМОТ» до наступного планового засідання Правління ІнАУ провести призначення матеріально відповідальних осіб за необоротні активи ДП «УкрМОТ» та закріплення за ними відповідних активів. Враховуючи нульову залишкову (балансову) вартість необоротних активів ДП «УкрМОТ», які не були виявлені в ході проведеної інвентаризації згідно Звіряльної відомості №1 від 21.11.2016 р (Додаток 1), а також оскільки встановлення винних осіб не є можливим, доручити директору ДП «УкрМОТ» списати необоротні активи згідно Звіряльної відомості №1 від 21.11.2016 р з балансу підприємства.

Голосували: одноголосно

 

3. Розгляд проекту стратегії розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: М.Половинку

Ухвалили: 

3.1. Взяти до відома інформацію щодо пропозицій з розвитку ДП «УкрМОТ».

3.2. Включити пропонований перелік завдань з розвитку ДП «УкрМОТ» до плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік.

3.3. Доручити директору з розвитку ДП «УкрМОТ» до наступного планового засідання Правління надати проект плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік, схвалений Робочою групою з питань стратегії розвитку UA-IX.

Голосували: одноголосно

 

4. Щодо складу Юридичного комітету ІнАУ.

Слухали: Д.Берегового

Ухвалили: 

4.1. Вивести із складу Членів ЮК ІнАУ: Гадомського Д., Дубко Г., Зьому О., Ісаєву А., Кравченко В., Рощину О., оскільки не підтверджено наміру участі у роботі ЮК ІнАУ.

Голосували: одноголосно

4.2. Прийняття рішення щодо виведення із складу експертів ЮК перенести у розсилку Правління.

Голосували: одноголосно

4.3. За зверненнями перевести до складу експертів ЮК ІнАУ: Белякову О., Давиденко Н., Ходіс Т.

Голосували: одноголосно

4.4. За зверненнями включити до складу Членів ЮК ІнАУ : Дудник С. – юрист ІнАУ; Поп-Стасів В. – старший юрист ЮФ «Батуринець і Партнери»; Подоляк В. – радник АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»; Федько В. – юрист ТОВ «ЛанетТелеком». 

Голосували: одноголосно

4.5. За зверненнями включити до складу експертів Юридичного Комітету ІнАУ : Кирик А.– юрист практики «Інтелектуальна власність» АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»; Поліщук Ю. – юрист ТОВ «ЛанетТелеком».

Голосували: одноголосно

 

5. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій від 23.11.2016.

Слухали: А.Пятнікова

Ухвалили: 

5.1. Схвалити пропозиції Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій від 23.11.2016 до проекту Закону України №4159 «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

5.2. Схвалити листа до КП «Київжитлоспецексплуатація» щодо проекту Методики розрахунку плати за доступ та розміщення телекомунікаційних мереж доступу при використання об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, розробленої ПрАТ «Діпрозв’язок», з урахуванням зауважень М.Тульєва про доповнення листа запитом щодо перелік адрес будівель, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та у яких КП «Київжитлоспецексплуатація» надає послуги розміщення телекомунікаційних мереж, а також по кожному будинку окремо зазначити підставу, на якій цей будинок належить до комунальної власності.

Голосували: одноголосно

 

Головуючий на засіданні під час розгляду питань 1, 2, 5

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

Головуючий на засіданні під час розгляду питань 3, 4

Заступник Голови Правління ІнАУ                                          О.Гусєв

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський