Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №11 від 28.09.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 11 від 28.09.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Гусєв (Головуючий)

Члени Правління:      

Д.Береговий

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук

М.Крилов

А.Марчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

А.Трифонов

М.Половинка (при розгляді питання 2)

І.Пєтухов (при розгляді питання 4)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб від загального складу 12 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Затвердження рішень Установчого засідання Доменного комітету ІнАУ.

2.      Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

3.      Щодо проведення осінніх заходів (УКОЗ, IGF-UA, Конвергентний форум директорів електронних комунікацій України Ua.Network).

4.      Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

5.      Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Затвердження рішень Установчого засідання Доменного комітету ІнАУ.

Слухали: М.Комісарука

Рішення:

Відкласти прийняття рішення про затвердження персонального складу Доменного комітету.

Голосували: 

За 4: О.Гусєв, М.Коміссарук, М.Крилов, М.Тульєв

Проти 2: А.Марчук, Ю.Каргаполов

Утримались 2: К.Жакун, Д.Береговий

Рішення не прийнято.

 

Слухали: Ю.Каргаполова

Рішення:

1.1. Прийняти наступні основні напрямки роботи Доменного Комітету ІнАУ:

·      формування «системи координат» параметрів, які впливатимуть на стабільну роботу доменного ринку України;

·      розробка процедури та правил розгляду спорів в домені .UA та в домені .УКР (неслужбова процедура);

·      сприяння вирішенню проблем, пов’язаних з Правилами роботи в доменах;

·      робота в технічному напрямку, розробка програмного забезпечення єдиного технічного механізму, яка не порушуватиме роботи ринку;

·      виконання роботи із затвердженим Планом роботи Комітету.

Голосували: 

За 4: Д.Береговий, К.Жакун, Ю.Каргаполов, А.Марчук

Утримались 4: О.Гусєв, М.Коміссарук, М.Крилов, М.Тульєв

Рішення не прийнято.

 

Рішення:

1.2. Внести зміни до Положення про Доменний комітет ІнАУ, які передбачають можливість заочної участі членів Комітету у засіданнях Комітету з правом голосу та голосування за рішення шляхом розсилки в електронному режимі.

Голосували: 

За 4: Д.Береговий, К.Жакун, Ю.Каргаполов, А.Марчук

Утримались 4: О.Гусєв, М.Коміссарук, М.Крилов, М.Тульєв

Рішення не прийнято.

 

Рішення:

1.3. Затвердити такий персональний склад Членів Доменного комітету ІнАУ:

1.        Гончарук Юрій, директор ДП «УМІЦ»;

2.        Дяченко Валерія, юрист, ЮФ «Юскутум»;

3.        Каргаполов Юрій, ТОВ «РНСі»;

4.        Кохманюк Дмитро, ТОВ «Хостмастер»;

5.        Мамуня Олександр, адвокат, ЮФ AEQUO;

6.        Нагорнюк Андрій, ТОВ «В.О.К.С.»;

7.        Олійник Катерина, старший юрист ЮФ «Арцінгер»;

8.        Разиграєва Наталія, директор Центру компетенції Українського Центру підтримки номерів і адрес;

9.        Трегубенко Наталія, ТОВ «Сервіс-Онлайн»;

10.    Трифонов Антон, ТОВ «1 Гб».

Голосували: 

За 4: Д.Береговий, К.Жакун, Ю.Каргаполов, А.Марчук

Утримались 4: О.Гусєв, М.Коміссарук, М.Крилов, М.Тульєв

Рішення не прийнято.

 

Рішення:

1.4. Схвалити запропоновану Ю.Каргаполовим Програму діяльності Доменного комітету.

Голосували: 

За 4: Д.Береговий, К.Жакун, Ю.Каргаполов, А.Марчук

Утримались 4: О.Гусєв, М.Коміссарук, М.Крилов, М.Тульєв

Рішення не прийнято.

 

Рішення:

1.5. Призначити Ю.Каргаполова Головою Доменного комітету ІнАУ.

Голосували: 

За 4: Д.Береговий, К.Жакун, Ю.Каргаполов, А.Марчук

Утримались 4: О.Гусєв, М.Коміссарук, М.Крилов, М.Тульєв

Рішення не прийнято.

 

Особлива думка О.Федієнка щодо рішень з питання 1:

Вважаю, що такими діями Правління ІнАУ саботує вирішення питань, пов'язаних з доменною сферою і створенням Доменного комітету, тим самим ігноруючи звернення учасників ринку, в тому числі з числа членів ІнАУ, в контексті вартості доменів в зоні UA, а також інших питань. В Україні найбільша вартість на послуги підтримки доменів.

 

2. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

2.1. Щодо придбання обладнання та послуг для ДП «УкрМОТ».

Слухали: М.Половинку

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» провести роботу з укладання договору з Google.

Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» опрацювати варіанти з придбанням відповідних сервісів і обладнання.

Голосували: одноголосно

 

2.2. Щодо послуги MultiBGP для нерезидентів.

Слухали: М.Половинку

Ухвалили:

Встановити вартість надання послуги MultiBGP для нерезидентів відповідно до Додатку 2.2.

Голосували: одноголосно

 

3. Щодо проведення осінніх заходів (УКОЗ, IGF-UA, Конвергентний форум директорів електронних комунікацій України Ua.Network)

Слухали: К.Жакуна, В.Куковського

Ухвалили:

3.1. Схвалити проект програми УКОЗ-2016 (в частині ІнАУ).

Голосували: одноголосно

 

Ухвалили:

3.2. Схвалити проект програми Форуму з управління Інтернетом 7-го IGF-UA.

Голосували: одноголосно

 

Ухвалили:

3.3. Взяти за основу проект програми Конвергентного форуму директорів електронних комунікацій України Ua.Network та доопрацювати її після закінчення УКОЗ-2016.

Голосували: одноголосно

 

4. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

4.1. Доручити Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій провести повторний розгляд законопроекту «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (реєстраційний №4159 від 26.02.2016, доопрацьований 06.06.2016) та за результатами розгляду надати на затвердження Правління проект доповнення до листа ІнАУ від 28.09.2016 з пропозиціями щодо цього законопроекту.

Голосували: одноголосно

 

 

Ухвалили:

4.2. Задіяти Програму правового захисту членів ІнАУ за зверненням ТОВ «Адамант» від 07.09.2016 №124 для вирішення проблемних питань, відображених у цьому зверненні.

4.3. В рамках Програми правового захисту членів ІнАУ, здійснити електронне поштове повідомлення членам ІнАУ з пропозицією приєднання у якості третьої сторони до адміністративного позову ТОВ «Адамант», поданого 26 серпня 2016 року до Окружного адміністративного суду, про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №82/82 «Про проведення інвентаризації об’єктів телекомунікації (електрозв’язку)» та визнання протиправними дії Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу КМР (КМДА), пов’язаних з його виконанням, а також запропонувати зацікавленим членам ІнАУ направити цільовий внесок «На підтримку необхідних юридичних дій щодо визнання протиправним та скасування Рішення Київської міської ради від 11 лютого 2016 року №82/82» на розрахунковий рахунок ІнАУ, в орієнтовному розмірі одного місячного платежу за доступ операторів, провайдерів телекомунікацій до будинкових розподільних мереж, який вони сплачують комунальним підприємствам на місцях (наприклад, по Києву, в КП «Київжитлоспецексплуатація»), а також по можливості направити своїх представників на судове засідання з розгляду цього позову.

4.4. Приєднатись ІнАУ у якості третьої сторони  без самостійних вимог на предмет спору до адміністративного позову ТОВ «Адамант», поданого 26 серпня 2016 року до Окружного адміністративного суду, про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради від 11 лютого 2016 року №82/82 «Про проведення інвентаризації обʼєктів телекомунікації (електрозвʼязку)» та визнання протиправними дії Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу КМР (КМДА), пов’язаних з його виконанням.

Голосували: одноголосно

 

5. Різне.

5.1. Щодо зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Слухали: В.Куковського, О.Гусєва

Ухвалили:

Направити зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про радіочастотний ресурс України» №5051 з урахуванням зауважень.

Голосували: одноголосно

 

5.2. Щодо листа до Генеральної прокуратури України.

Слухали: М.Крилова

Ухвалили:

Направити заяву до прокуратури м.Києва щодо ймовірних порушень, які були допущені слідством при вилученні обладнання з технічного майданчика компанії «В.О.К.С.». Текст листа затвердити в розсилці Правління.

Голосували: одноголосно

 

 

Головуючий на засіданні

Заступник Голови Правління ІнАУ                                          О.Гусєв

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

Встановити вартість надання послуги MultiBGP для нерезидентів.

 

Порт включення

Швидкість на інтерфейсі, Гбіт/с

Вартість підключення до ДП «UA-IX», Євро (без ПДВ)

Щомісячна вартість отримання послуг ДП «UA-IX», Євро (без ПДВ)

1.

Надає власник порту

Надає власник порту

0,00

200,00