Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №9 від 28.07.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 09 від 28.07.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління) при розгляді питань 1, 2, 3, 5.

О.Гусєв (Заступник Голови Правління) при розгляді питань 4, 6.

Члени Правління:      

Д.Береговий

О.Глущенко при розгляді питань 1, 2, 4-6.

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук

М.Крилов

А.Марчук

А.Нагорнюк

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Д.Сизов (При розгляді питання 1)

Ю.Прибора (При розгляді питання 1)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (10 осіб при розгляді питань 3, 4, 6; 11 осіб при розгляді решти питань порядку денного від загального складу 12 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.    Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

2.    Щодо програми дій Доменного комітету ІнАУ на період до наступного З'їзду ІнАУ.

3.    Розгляд проекту офіційної позиції ІнАУ з приводу обмеження доступу до ресурсів Інтернет операторами зв'язку (інтернет-цензури).

4.    Щодо доцільності опрацювання проектів регуляторних актів, підготовки зауважень і пропозицій та визначення відповідальних.

5.    Щодо Технічних вимог на послуги з розробки інформаційної підсистеми “Портал послуг УДЦР”.

6.    Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Д.Сизова, В.Куковського

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету про те, що використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, впродовж 1-2 кварталів 2016 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 22 З’їздом ІнАУ на 2016 рік, за винятком статті «Проведення З’їздів ІнАУ», по якій зафіксоване перевищення фактичних витрат на 11 921 грн 18 коп, яке виникло у зв’язку з фінансуванням позачергового 23 З’їзду ІнАУ 31.05.2016 р.

Голосували: одноголосно.

 

Рішення:

1.2. Віднести перевищення видатків по статті «Проведення З’їздів ІнАУ» у сумі 11 921 грн 18 коп на статтю «Резервний фонд Правління» бюджету ІнАУ на 2016 р.

Голосували: 

«проти» 9: Д.Береговий, О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв.

«утримались» 2: О.Гусєв, О.Федієнко.

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

1.3. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету про використання бюджетних коштів ДП «Українська мережа обміну трафіком» впродовж 1-2 кварталів 2016 р.

1.4. Включити до складу Бюджетного комітету Інну Малишко,  ТОВ «Скай Віжн Україна».

1.5. Доручити Робочій групі з питань стратегії розвитку UA-IX розглянути питання щодо доцільності перенесення обладнання та комутацій на один техмайданчик в рамках майданчика Леонтовича 9.

1.6. Взяти до відома інформацію про показники щодо доходів та витрат по ДП «УкрМОТ» за червень 2016 р. та доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» щомісячно публікувати у закритому режимі на веб-сайтах ІнАУ і ДП «УкрМОТ» показники за минулий місяць щодо кількості Учасників мережі UA-IX станом на кінець місяця, прибутку по ДП «УкрМОТ» до оподаткування, суми сплачених податків та витрати на спонсорство і соціально важливі проекти.

Голосували: одноголосно.

 

 

2. Щодо програми дій Доменного комітету ІнАУ на період до наступного З'їзду ІнАУ.

Слухали: Ю.Каргаполова.

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома запропоновану Ю.Каргаполовим програму щодо подальших дій Доменного комітету ІнАУ.

Голосували: 

«за» 9: Д.Береговий, О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримались» 2: О.Гусєв, М.Крилов.

Рішення прийнято.

2.2. Доручити Голові Доменного комітету ІнАУ у 10-денний термін провести засідання Доменного комітету з обговорення програми дій Доменного комітету з урахуванням запропонованої Ю.Каргаполовим програми щодо подальших дій Доменного комітету.

Голосували: 

«за» 6: Д.Береговий, О.Гусєв, М.Коміссарук, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк.

«утримались» 5: О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Тульєв, О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

Слухали: М.Коміссарука.

Рішення:

2.3. Запропонувати Ю.Каргаполову створити робочу групу з питань перевірки правомірності цінової політики ТОВ «Хостмайстер».

Голосували: 

«за» 4: К.Жакун, М.Коміссарук, М.Крилов, А.Нагорнюк.

«утримались» 7: Д.Береговий, О.Глущенко, О.Гусєв, Ю.Каргаполов, А.Марчук, М.Тульєв. О.Федієнко.

Рішення не прийнято.

 

 

3. Розгляд проекту позиції ІнАУ з приводу обмеження доступу до ресурсів Інтернет операторами зв'язку (інтернет-цензури).

Слухали: М.Тульєва

Ухвалили:

3.1. Доручити Комітету ІнАУ з питань прав людини і свободи слова у термін 10 робочих днів розробити проект стратегії протидії інтернет-цензурі і в його рамках доопрацювати проект офіційної позиції ІнАУ з приводу обмеження доступу до ресурсів Інтернет операторами зв'язку (інтернет-цензури).

3.2. Ввести до складу Комітету ІнАУ з питань прав людини і свободи слова К.Жакуна.

Голосували: одноголосно.

 

 

4. Щодо доцільності опрацювання проектів регуляторних актів, підготовки зауважень і пропозицій та визначення відповідальних.

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

4.1. Доручити О.Гусєву, К.Жакуну, О.Федієнку у 10-денний термін доопрацювати проект листа щодо рішення НКРЗІ № 376 від 19.07.2016 «Про схвалення пропозицій щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» щодо орендних ставок на використання РЧР.

4.2. Підтримати з урахуванням необхідного доопрацювання проект листа з зауваженнями щодо проектів Законів про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень) від 11.05.2016 №4646 та 19.05.2016 №4646-1.

4.3. Доручити Юридичному комітету ІнАУ до наступного засідання Правління підготувати пропозиції до проекту Закону про оперативно-розшукову діяльність від 03.06.2016 №4778.

Голосували: одноголосно.

4.4. Підтримати з урахуванням зауважень проекту листа щодо проекту наказу Адміністрації Держспецзв’язку від 06 липня 2016 «Про затвердження Порядку прийняття рішень щодо визначення операторів інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж) Національної системи конфіденційного зв’язку».

Голосували: 

«за» 9: Д.Береговий, О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримались» 2: Ю.Каргаполов, М.Крилов.

Рішення прийнято.

4.5. Доручити Юридичному комітету до 19.08.2016 надати пропозиції щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та уповноважених державою суб'єктів господарювання з метою приведення їх до чинної Конституції України від 19.07.2016 №4032а.

Голосували: одноголосно.

 

 

5. Щодо Технічних вимог на послуги із розробки інформаційної підсистеми  “Портал послуг УДЦР”.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Підготувати листа в підтримку Технічних вимог на послуги із розробки інформаційної підсистеми  «Портал послуг УДЦР» (І черга).

Голосували: 

«за» 9: Д.Береговий, О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, Ю.Каргаполов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримались» 2: М.Коміссарук, М.Крилов.

Рішення прийнято.

 

 

 

6. Різне.

6.1. Щодо координації кабельних та IPTV операторів.

Слухали: М.Тульєва

Ухвалили:

Доручити М.Тульєву створити робочу групу з питань координації кабельних та IPTV-операторів та протягом 1 місяця надати Правлінню пропозиції щодо оптимізації взаємодії операторів та провайдерів телекомунікацій з телеканалами.

Голосували: одноголосно.

 

6.2. Питання проведення конференції УКОЗ при партнерстві з ІнАУ.

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

6.2.1. Взяти інформацію до відома.

6.2.2. Створити Програмний комітет конференції та призначити К.Жакуна координатором Програмного комітету.

6.2.3. Доручити К.Жакуну підготувати пропозиції щодо підготовки до конференції відповідно до Положення про проведення масових заходів Інтернет Асоціації України.

Голосували: одноголосно.

 

6.3. Щодо Комітету з питань захисту інтернет-користувачів.

Слухали: Ю.Каргаполова

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 

6.4. Щодо співпраці з питань аналізу законодавчів та нормативно-правових актів з операторам звʼязку.

Слухали: Ю.Каргаполова

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 

 

6.5. Про звернення ТОВ «Трест Укртелебуд» до Правління ІнАУ щодо надання фінансової підтримки у судових спорах з КП «Київжитловпецексплуатація».

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

Направити до ТОВ «Трест Укртелебуд» листа з інформацією про те, що в бюджеті ІнАУ не заплановані  кошти на дану статтю видатків.

Голосували: одноголосно.

 

 

 

 

Головуючий на засіданні під час розгляду питань 1, 2, 3, 5

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

 

 

Головуючий на засіданні під час розгляду питань 4, 6

Заступник Голови Правління ІнАУ                                          О.Гусєв

 

 

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський