Протокол засідання Комітету від 18.02.2016

Протокол засідання Бюджетного комітету ІНАУ

 

 

Від 18.02.2016 р.                                                                                                     м. Київ

Присутні:

Голова комітету

Т. Попова

Члени комітету

Н. Гаращенко

В. Куковський

Б. Борисов

На засіданні Комітету присутні члени комітету (4),

що складає більшість від загальної кількості складу (5).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт по бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р.

2. Проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2016 р.

3. Щодо складу Бюджетного комітету.

 

РІШЕННЯ

1. Звіт по бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р.

Слухали: Б.Борисова, Н.Гаращенко, Т.Попову.

Ухвалили:

1.1. В звіті про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р. зазначити інформацію про дебіторську (в т.ч. безнадійну) та кредиторську заборгованість ДП «УкрМОТ».

1.2. Рекомендувати  Директору ДП «УкрМОТ» направити попереджувальні листи Учасникам мережі UA-IX, які систематично затримують здійснення платежів за послуги ДП «УкрМОТ» на 2 міс.

1.3. Рекомендувати Директору ДП «УкрМОТ» до 26.02.2016 р. направити претензії учасникам Конференції TU-2015, які станом на 18.02.2016 р. мають заборгованість за участь у Конференції TU-2015.

1.4. Рекомендувати Правлінню ІнАУ взяти до відома результати виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р. та направити З’їзду ІнАУ на затвердження річний звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р.

Голосували: одноголосно.

 

2. Проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2016 р.

Слухали: Б.Борисова, Н.Гаращенко, Т.Попову

Ухвалили:

Схвалити проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2016 р. з урахуванням зауважень та рекомендувати Правлінню затвердити умови оплати праці працівників ДП «УкрМОТ» на 2016 р.

Голосували: одноголосно.

 

3. Щодо складу Бюджетного комітету.

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

3.1. Рекомендувати Правлінню ІнАУ виключити зі складу Бюджетного комітету М.Карпову відповідно до п. 3.6 Положення про Бюджетний комітет (відсутність члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль).

3.2. Рекомендувати Правлінню розширити склад Бюджетного комітету. 

Голосували: одноголосно.

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                Т. Попова