Протокол засідання Комітету від 28.07.2015

Протокол засідання Бюджетного комітету ІнАУ

 

 

Від 28.07.2015 р.                                                                                                     м. Київ

 

Присутні:

Голова комітету

Т.Попова

Члени комітету

Н.Гаращенко

В.Куковський

Б.Борисов

На засіданні Комітету присутні члени комітету (4),

що складає більшість від загальної кількості складу (6).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний

1.  Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2-й квартал 2015 р.

2.  Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2-й квартал 2015 року.

 

Рішення

1.  Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2-й квартал 2015 р.

Заслухали: В.Куковського зі звітом про виконання бюджету ІнАУ за 2-й квартал 2015 р.

Постановили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2-й квартал  2015 року.

 

2.  Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2-й квартал 2015 року.

Заслухали: Б.Борисова про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2-й квартал  2015 року.

Постановили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити звіт про виконання  бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2-й квартал  2015 року.

 

 

Всі рішення прийнято консенсусом.

 

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                Т. Попова