Протокол засідання Комітету від 28.01.2015

Протокол засідання Бюджетного комітету ІнАУ

 

 

Від 28.01.2015 р.                                                                                                     м. Київ

 

Присутні:

Голова комітету

Т.Попова

Члени комітету

В.Куковський

О.Кульчицький

О.Сорока

На засіданні Комітету присутні члени комітету (4),

що складає більшість від загальної кількості складу (6).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний

1.  Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2014 р.

2.  Розгляд проекту бюджету ІнАУ на 2015 р.

3. Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2014 р.

4. Розгляд проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2015 р.

 

 

Рішення

1. Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2014 р.

Заслухали: В.Куковського зі звітом про виконання бюджету ІнАУ за 2014р.

Постановили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити результати виконання бюджету ІнАУ за 2014 рік.

Голосували: За – одноголосно.

 

2.  Розгляд проекту бюджету ІнАУ на 2015 р.

Заслухали: В.Куковського з проектом бюджету ІнАУ на 2015 р.

Постановили:  

Рекомендувати Правлінню ІнАУ рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити проект бюджету ІнАУ на 2015 рік.

Голосували: За – одноголосно.

 

3. Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2014 р.

Заслухали: О.Кульчицького зі звітом про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2014 рік.

Постановили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити результати виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2014 рік.

Голосували: За – одноголосно.

 

4. Розгляд проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2015 р.

Заслухали: О.Кульчицького з проектом бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2015 р.

Постановили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2015 р., з урахуванням зауважень щодо:

  • збільшення статті розходів на заходи до 15-річчя ІнАУ та ДП «УкрМОТ»
  • збільшення статті розходів на оновлення інтернет-сайту.

Голосували: За – 3.

Утрималась – 1 (Т.Попова).

Особлива думка Т.Попової: Міркування щодо статті проекту бюджету ДП «УкрМОТ» 2015 р. на оплату труда персоналу будуть висловлені членам Правління на засіданні Правління ІнАУ. 

 

 

 

 

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                Т. Попова