Протокол засідання Комітету від 29.10.2014

Протокол засідання Бюджетного комітету ІнАУ

 

 

Від 29.10.2014 р.                                                                                                     м. Київ

 

Присутні:

Голова комітету

Т.Попова

Члени комітету

Н.Гаращенко

В.Куковський

О.Кульчицький

На засіданні Комітету присутні члени комітету (4),

що складає більшість від загальної кількості складу (6).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний

1.  Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 3-й квартал 2014 р.

2.  Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 3-й квартал 2014 року.

 

Рішення

1.  Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 3-й квартал 2014 р.

Заслухали: В.Куковського зі звітом про виконання бюджету ІнАУ за 3-й квартал 2014 р.

Постановили:

1.1. Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за 3-й квартал  2014 року.

1.2. Провести роботу з членами ІнАУ, які мають заборгованість зі сплати членських внесків, щодо ліквідації заборгованості.

 

2.  Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 3-й квартал 2014 року.

Заслухали: О.Кульчицького про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 3-й квартал  2014 року.

Постановили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити звіт про виконання  бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 3-й квартал  2014 року.

 

 

Всі рішення прийнято консенсусом.

 

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                Т. Попова