Протокол засідання Комітету від 25.04.2014

Протокол засідання Бюджетного комітету ІнАУ

 

 

Від 25.04.2014 р.                                                                                                     м. Київ

 

Присутні:

Голова комітету

Т.Попова

Члени комітету

Н.Гаращенко

В.Куковський

О.Кульчицький

На засіданні Комітету присутні члени комітету (4),

що складає більшість від загальної кількості складу (6).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний

1.  Звіт про виконання бюджету ІнАУ за перший квартал 2014 р.

2.  Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за перший квартал 2014 року.

3. Щодо змін до проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2014 р.

 

Рішення

1.  Звіт про виконання бюджету ІнАУ за перший квартал 2014 р.

Заслухали: В.Куковського зі звітом про виконання бюджету ІнАУ за перший квартал 2014 р.

Постановили:

1.1. Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за перший квартал  2014 року.

1.2. Направити Дійсним членам ІнАУ, які мають заборгованість зі сплати членських внесків понад 3 місяці та є Учасникам мережі UA-IX, листи з попередженням про припинення надання знижки за надання послуг мережі UA-IX у разі, якщо заборгованість не буде ліквідована.

 

2.  Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за перший квартал 2014 року.

Заслухали: О.Кульчицького про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за перший квартал  2014 року.

Постановили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити звіт про виконання  бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за перший квартал  2014 року.

 

3. Щодо змін до проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2014 р.

Заслухали: О.Кульчицького щодо змін до проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2014 р.

Постановили:  

Доручити Директору ДП «УкрМОТ» підготувати проект змін до проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2014 р. щодо корегування відсоткових ставок на банківські депозити, амортизаційних відрахувань, а також придбання оргтехніки.

 

 

Всі рішення прийнято консенсусом.

 

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                Т. Попова