Протокол засідання Комітету від 30.01.2013

Протокол засідання Бюджетного комітету ІнАУ

 

 

Від 30.01.2013 р.                                                                                                     м. Київ

 

Присутні:

Голова комітету

Т.Попова

Члени комітету

Н.Гаращенко

В.Гарбуз

В.Куковський

На засіданні Комітету присутні члени комітету (4),

що складає більшість від загальної кількості складу (6).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

Порядок денний

1.   Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2012 рік.

2.  Розгляд проекту бюджету ІнАУ на 2013 рік.

 

 

Рішення

1. Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2012 рік.

Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ зі звітом про виконання бюджету ІнАУ за 2012р.

Постановили: Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити результати виконання бюджету за 2012 рік.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.  Розгляд проекту бюджету ІнАУ на 2013 рік.

Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ з проектом бюджету ІнАУ на 2013 р.

Постановили:  Рекомендувати Правлінню ІнАУ рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити проект бюджету ІнАУ на 2013 рік.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Бюджетного комітету                                                                Т. Попова