Протокол засідання Комітету від 29.01.2014

Протокол засідання Бюджетного комітету ІнАУ

 

 

Від 29.01.2014 р.                                                                                                     м. Київ

 

Присутні:

Голова комітету

Т.Попова

Члени комітету

Н.Гаращенко

В.Куковський

О.Кульчицький

О.Сорока

На засіданні Комітету присутні члени комітету (5),

що складає більшість від загальної кількості складу (6).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний

1.  Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2013 р.

2.  Розгляд проекту бюджету ІнАУ на 2014 р.

3. Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2013 р.

4. Внесення змін до проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2014 р.

 

 

Рішення

1. Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2013 р.

Заслухали: В.Куковського зі звітом про виконання бюджету ІнАУ за 2013р.

Постановили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити результати виконання бюджету ІнАУ за 2013 рік, з урахуванням змін відповідно до ліквідації боргів зі сплати членських внесків.

 

2.  Розгляд проекту бюджету ІнАУ на 2014 р.

Заслухали: В.Куковського з проектом бюджету ІнАУ на 2014 р.

Постановили:  

2.1. Рекомендувати Правлінню ІнАУ розглянути питання щодо підвищення посадових окладів співробітників ІнАУ у 2014 р. на 10% від рівня 2013 р.

2.2. Рекомендувати Правлінню ІнАУ рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити проект бюджету ІнАУ на 2014 рік, з урахуванням зауважень.

 

3. Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2013 р.

Заслухали: О.Кульчицького зі звітом про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2013 рік.

Постановили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити результати виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2013 рік, з урахуванням зауважень.

 

4. Внесення змін до проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2014 р.

Заслухали: О.Кульчицького з пропозиціями змін до проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2014 р.

Постановили:

4.1. Рекомендувати Правлінню ІнАУ подовжити акційне зниження тарифів на підключення до мережі "UA-IX" на період після 1.03.2014 р.

4.2. Рекомендувати Правлінню ІнАУ розглянути доцільність зниження тарифів за підключення та користування портами 1Гбіт/с.

4.3. Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити зміни до проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2014 р., з урахуванням зауважень.

 

 

Всі рішення прийнято консенсусом.

 

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                Т. Попова