Протокол засідання Комітету від 28.10.2013

Протокол засідання Бюджетного комітету ІнАУ

 

 

 

від 28.10.2013 р.                                                                         м. Київ

 

Присутні:

Голова Комітету

Т.Попова  

Члени комітету

Н.Гаращенко

В.Куковський

О.Кульчицький.

 

                                                                        На засіданні Комітету присутні 4 (чотири) члени комітету, що складає більшість від загальної кількості складу. Засідання Комітету вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний

1. Звіт про виконання бюджету ІнАУ за третій квартал  2013 року.

2. Звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за третій квартал  2013 року.

 

Рішення

1. Звіт про виконання бюджету ІнАУ за третій квартал  2013 року.

Заслухали: Звіт Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського про виконання бюджету ІнАУ за третій квартал  2013 року.

 

Постановили:

1.1. Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити звіт про виконання бюджету  ІнАУ за третій квартал  2013 року.

1.2. Доручити В.Куковському активізувати роботу з членами ІнАУ, які мають заборгованість зі сплати членських внесків понад 3 місяці, з метою ліквідації заборгованості.

 

 

2. Звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ»  за  третій квартал 2013 року.

Заслухали: Звіт Директора ДП «УкрМОТ» О.Кульчицького  про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за третій квартал  2013 року.

 

Постановили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ взяти за основу звіт про виконання  бюджету ДП «УкрМОТ» за третій квартал  2013 року.

 

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                            Т. Попова