Протокол засідання Комітету від 12.07.2013

Протокол засідання Бюджетного комітету ІнАУ

 

 

 

від 12.07.2013 р.                                                                         м. Київ

 

Присутні:

Голова Комітету

Т.Попова  

Члени комітету

Н.Гаращенко

В.Куковський

О.Кульчицький.

 

                                                                        На засіданні Комітету присутні 4 (чотири) члени комітету, що складає більшість від загальної кількості складу. Засідання Комітету вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний

1. Звіт про виконання бюджету ІнАУ за другий квартал  2013 року.

2. Звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за другий квартал  2013 року.

3. Про внесення змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2013 рік.

 

Рішення

1. Звіт про виконання бюджету ІнАУ за другий квартал  2013 року.

Заслухали: Звіт Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського про виконання бюджету ІнАУ за другий квартал  2013 року.

 

Постановили:

1.1. Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити звіт про виконання бюджету  ІнАУ за другий квартал  2013 року.

1.2. Доручити В.Куковському активізувати роботу з членами ІнАУ, які мають заборгованість зі сплати членських внесків понад 3 місяці, з метою ліквідації заборгованості.

1.3. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» направити листи Учасникам UA-IX, які користуються пільговими тарифами мережі UA-IX як Дійсні члени ІнАУ та мають заборгованість зі сплати членських внесків, з відповідним попередженням.

1.4. Рекомендувати Правлінню ІнАУ розглянути питання щодо позбавлення пільг на оплату послуг мережі UA-IX членів ІнАУ, які мають заборгованість зі сплати членських внесків.

 

 

2. Звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ»  за  другий квартал 2013 року.

Заслухали: Звіт Директора ДП «УкрМОТ» О.Кульчицького  про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за другий квартал  2013 року.

 

Постановили:

2.1. Рекомендувати Правлінню ІнАУ взяти за основу звіт про виконання  бюджету ДП «УкрМОТ» за другий квартал  2013 року.

2.2. Доручити директору ДП «УкрМОТ» доопрацювати звіт про виконання  бюджету ДП «УкрМОТ» за другий квартал  2013 року з урахуванням зауважень.

 

 

3. Про внесення змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2013 рік.

Заслухали: Директора ДП «УкрМОТ» О.Кульчицького про необхідні зміни в розділ «Капіталовкладення» бюджету ДП «УкрМОТ» на 2013 рік.

 

Постановили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ внести необхідні зміни в розділ «Капіталовкладення» бюджету ДП «УкрМОТ» на 2013 рік.

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                            Т. Попова