Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №7 від 02.06.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 07 від 02.06.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

Д.Береговий при розгляді питань 8, 9.1 (за допомогою засобів конференц-зв’язку)

О.Глущенко при розгляді питань 4-9

О.Гусєв

К.Жакун

Ю.Каргаполов (за допомогою засобів конференц-зв’язку)

М.Коміссарук при розгляді питань 1-5,7-9

В.Кондратюк

М.Крилов

А.Марчук

А.Нагорнюк

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

На засіданні Правління ІНАУ присутні члени Правління (12 осіб при розгляді питань 8, 9.1;

10 осіб при розгляді питань 1, 2, 3, 6

11 осіб при розгляді решти питань порядку денного

від загального складу 12 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2016 р.

2.      Вибори Голови Правління ІнАУ.

3.      Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

4.      Про формування Плану роботи Правління ІнАУ на 2016 р.

5.      Щодо штатного розкладу.

6.      Щодо проведення конференції ІнАУ-UA-IX.

7.      Про представництво ІнАУ в громадських радах при органах державної влади і місцевого самоврядування та робочих групах.

8.      Щодо структури, складу та голів Комітетів ІнАУ.

9.      Різне

9.1. Про підтримку Проекту Позиційної заяви асоціацій провайдерів щодо переходу телеканалів універсальної програмної послуги до ринкових стосунків взаємовідносин з провайдерами програмної послуги.

9.2. Про підтримку спільного листа до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

 

РІШЕННЯ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2016 р.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Призначити Секретарем Правління на 2016 р. Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Голосували: одноголосно.

 

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

2.1. Провести вибори Голови Правління ІнАУ відкритим голосуванням.

Голосували: одноголосно.

      

Слухали: членів Правління  з пропозицією обрання Головою Правління ІнАУ О.Федієнка.

      Ухвалили:

2.2. Обрати Головою Правління ІнАУ О.Федієнка.

Голосували: одноголосно.

 

3. Вибори заступника Голови Правління ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

3.1. Провести вибори заступника Голови Правління ІнАУ відкритим голосуванням.

Голосували: одноголосно.

      

Слухали: членів Правління  з пропозицією обрання заступником Голови Правління ІнАУ О.Гусєва.

       Ухвалили:

3.2. Обрати заступником Головою Правління ІнАУ О.Гусєва.

Голосували: одноголосно.

 

4. Про формування Плану роботи Правління ІнАУ на 2016 р.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

4.1. Доручити Виконавчому директору ІнАУ до 10.06.2016 р. сформувати та надати на розгляд Правлінню проект Плану роботи ІнАУ на 2016 рік на основі Основних напрямків діяльності на 2016 рік, затверджених 23-м з’їздом ІнАУ, з урахуванням зауважень та пропозицій членів Правління.

4.2. Запропонувати членам Правління надати свої зауваження та пропозиції до Плану роботи ІнАУ на 2016 рік (в тому числі щодо відповідальності за напрями роботи) до 17.06.2016 р.

Голосували: одноголосно.

 

5. Щодо штатного розкладу ДП «УкрМОТ» та ІнАУ.

       Слухали: М.Коміссарука

Ухвалили:

5.1. Призначити Радником Голови Правління ІнАУ з питань взаємодії з правоохоронними органами (на громадських засадах) Солтановського Віталія Володимировича.

Голосували: 

«за» 9: О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримались» 2: О.Гусєв, В.Кондратюк

Рішення прийнято.

 

       Слухали: А.Нагорнюка

5.2. Рекомендувати Директору ДП «УкрМОТ» призначити на посаду Директора з розвитку ДП «УкрМОТ» Половинку Михайла Володимировича з випробувальним терміном 3 міс.

5.3. Внести зміни до штатного розкладу ДП «УкрМОТ» та ІнАУ відповідно до додатку.

Голосували: одноголосно.

 

6. Щодо проведення конференції ІнАУ-UA-IX.

       Слухали: К.Жакуна

       Ухвалили:

Провести Конференцію ІнАУ-UA-IX 2016 року у партнерстві з УКОЗ (Українською конференцією операторів зв’язку) в кінці вересня 2016. Доручити В.Куковському провести організаційні переговори з організаторами УКОЗ.

Голосували: одноголосно.

 

7. Про представництво ІнАУ в громадських радах при органах виконавчої влади.

       Слухали: О.Федієнка

       Ухвалили:

7.1. Направити повідомлення до Голови Громадської ради при НКРЗІ щодо:

         1. Відкликання  Т.Попової як представника ІнАУ в Громадській раді при НКРЗІ та припинення її членства в Громадській раді при НКРЗІ.

         2. Прохання про включення до складу Громадської раді при НКРЗІ у якості представника ІнАУ Кондратюка Володимира Олександровича.

Голосували: одноголосно.

      

       Ухвалили:

7.2. Направити повідомлення до Голови Громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування України щодо:

         1. Відкликання  Т.Попової як представника ІнАУ в Громадській раді при Державному агентстві з питань електронного урядування України та припинення її членства в Громадській раді при Державному агентстві з питань електронного урядування України.

         2. Прохання про включення до складу Громадської раді при Державному агентстві з питань електронного урядування України у якості представника ІнАУ Тульєва Максима Валерійовича.

Голосували: одноголосно.

      

       Ухвалили:

7.3. Направити повідомлення до Голови Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України щодо відкликання  Т.Попової як представника ІнАУ в Громадській раді при Міністерстві інформаційної політики України та припинення її членства в Громадській раді при Міністерстві інформаційної політики України.

Голосували: одноголосно.

 

       Ухвалили:

7.4. Направити повідомлення до Голови Громадської ради при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо:

         1. Відкликання  Т.Попової як представника ІнАУ в Громадській раді при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та припинення її членства в Громадській раді при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

         2. Прохання про включення до складу Громадської раді при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України у якості представника ІнАУ Нагорнюка Андрія Олександровича.

Голосували: 

«за» 10: О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримався» 1: Ю.Каргаполов

Рішення прийнято.

 

       Ухвалили:

7.5. Направити повідомлення до Голови Громадської ради при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення щодо:

         1. Відкликання  Т.Попової як представника ІнАУ в Громадській раді при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення та припинення її членства в Громадській раді при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

         2. Прохання про включення до складу Громадської раді при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення у якості представника ІнАУ Тульєва Максима Валерійовича.

Голосували: 

«за» 8: О.Гусєв, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримались» 3: О.Глущенко, К.Жакун, В.Кондратюк.

Рішення прийнято.

 

       Ухвалили:

7.6. Направити листа до Голови Комітету Верховної ради України з питань культури та духовності з проханням про включення до складу робочої групи при комітеті з питань обговорення законопроекту № 3081д «Про державну підтримку кінематографії в Україні» у якості єдиного представника від ІнАУ Крилова Миколу Дмитровича.

Голосували: одноголосно.

        

8. Щодо структури, складу та голів Комітетів ІнАУ. 

       Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

8.1. Розформувати Комітет з питань виробників та постачальників телекомунікаційного обладнання, який не працював протягом останнього року.

Голосували: 

«за» 8: О.Глущенко, К.Жакун, М.Коміссарук, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв.

«проти» 1: Ю.Каргаполов

«утримались» 3: Д.Береговий, О.Гусєв, В.Кондратюк О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

8.2. Виключити зі складу Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності Т.Попову за її заявою. Ввести до складу членів Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності М.Крилова та Ю.Каргаполова. Призначити М.Крилова Головою Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності.

Голосували: одноголосно.

 

Ухвалили:

8.3. Внести зміни до Положень про Комітети ІнАУ, які передбачають призначення Головами комітетів лише представників організацій-членів ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

Ухвалили:

8.4. Звільнити В.Кравченко з посади Голови Юридичного комітету ІнАУ. Ввести до складу Юридичного комітету ІнАУ Д.Берегового. Призначити Д.Берегового Головою Юридичного комітету ІнАУ. Доручити Д.Береговому надати пропозиції щодо подальшої роботи Комітету.

Голосували: одноголосно.

 

Рішення:

8.5. Ввести до складу членів Доменного комітету ІнАУ Ю.Каргаполова та призначити його Головою Доменного комітету ІнАУ.

Голосували: 

«за» 4: О.Глущенко, А.Нагорнюк, Ю.Каргаполов, О.Федієнко.

«проти» 1: О.Гусєв

«утримались» 7: Д.Береговий, В.Кондратюк, К.Жакун, М.Коміссарук, М.Крилов, А.Марчук, М.Тульєв

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

8.6. Ввести до складу членів Доменного комітету ІнАУ Ю.Каргаполова. Запросити на наступне засідання Правління Голову Доменного комітету І.Пєтухова для розгляду питання про подальшу роботу Доменного комітету ІнАУ.

Голосували: 

«за» 11: Д.Береговий, О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримався» 1: Ю.Каргаполов

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

8.7. Звільнити Е.Шнурко-Табакову з посади Голови Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи слова. Ввести до складу членів Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи слова М.Тульєва. Призначити М.Тульєва Головою Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи слова. Доручити М.Тульєву надати пропозиції щодо подальшої роботи Комітету.

Голосували: одноголосно.

 

9. Різне

9.1. Про підтримку Проекту Позиційної заяви асоціацій провайдерів щодо переходу телеканалів універсальної програмної послуги до ринкових стосунків взаємовідносин з провайдерами програмної послуги.

       Слухали: К.Жакуна

       Ухвалили:

Схвалити Проект Позиційної заяви та доручити Голові Правління ІнАУ його підписати.

Голосували: 

«за» 8: О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, В.Кондратюк, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримались» 4: Д.Береговий , О.Гусєв М.Коміссарук М.Крилов

Рішення прийнято.

 

9.2. Про підтримку спільного листа до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

       Слухали: К.Жакуна

       Ухвалили:

Схвалити спільного листа та доручити Голові Правління ІнАУ його підписати.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський