Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №6 від 26.05.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 06 від 26.05.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

м. Київ

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІНАУ присутні члени Правління (6 осіб від загального складу 10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомункацій.

2. Щодо виконання доручень 22 З’їзду ІнАУ.

3. Щодо складу Бюджетного комітету ІнАУ.

4. Звіт Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади Директора ДП «УкрМОТ»..

5. Щодо змін до Статуту ІнАУ.

6. Питання проведення 23 З’їзду ІнАУ.

7. Питання організації та проведення конференції ІнАУ – UA-IX.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

1.1. В рамках Програми правового захисту членів ІнАУ за зверненням ТОВ «Адамант» від 07.04.2016 №103 (/document/lyst-no103-vid-07042016-tov-adamant-shchodo-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-no9431807-vid), здійснити поштове повідомлення членам ІнАУ з пропозицією приєднання у якості третьої сторони до адміністративного позову про визнання протиправним та скасування рішення Київської міської ради №943/1807 від 03.09.2015 року «Про впорядкування користування об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва при будівництві та експлуатації телекомунікаційних мереж», який ТОВ «Адамант» подало 18.03.2016 р. до Окружного адміністративного суду м.Києва, а також запропонувати зацікавленим членам ІнАУ направити цільовий внесок «На підтримку необхідних юридичних дій щодо визнання протиправним та скасування Рішення Київської міської ради №943/1807 від 03.09.2015 року» на розрахунковий рахунок ІнАУ, в орієнтовному розмірі одного місячного платежу за доступ операторів, провайдерів телекомунікацій до будинкових розподільних мереж, який вони сплачують комунальним підприємствам на місцях (наприклад, по Києву, в КП «Київжитлоспецексплуатація»).

Голосували: одноголосно.

1.2. Приєднатись ІнАУ у якості третьої сторони до адміністративного позову про визнання протиправним та скасування рішення Київської міської ради №943/1807 від 03.09.2015 року «Про впорядкування користування об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва при будівництві та експлуатації телекомунікаційних мереж», який ТОВ «Адамант» подало 18.03.2016 р. до Окружного адміністративного суду м.Києва.

Голосували: 

«за»: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк)

«утримались: 1 (О.Федієнко).

Рішення прийнято.

1.3. Доручити юристу ІнАУ протягом 1 дня підготувати проект змін до Статуту ІнАУ, необхідних для забезпечення можливості виступати стороною судових спорів для виконання статутних цілей ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 5 (О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«утримались: 1 (К.Жакун,).

Рішення прийнято.

 

2. Щодо виконання доручень 22 З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома інформацію про виконання доручень.

Доручення 22 З’їзду

Термін

Стан виконання

Відповідальні

1

Створити постійно діючий орган, підзвітний З'їзду ІнАУ, - Ревізійну комісію - для здійснення постійної перевірки господарської діяльності ІнАУ та ДП "УкрМОТ"

Не визначено

В процесі виконання.

Рішеннями Правління  від 11.04.2016, п. 1.1 протоколу та від 28.04.2016, п. 2.2 протоколу здійснені доручення :

 

-Розробити проект Положення

Проект розроблено і затверджено Рішенням Правління від 25.05.2016.

 

-Опублікувати Положення та запропонувати членам ІнАУ надавати пропозиції кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Опубліковано та запропоновано листом Чт 26.05.2016 20:16

 

 

 

 

 

 

Розробка проекту Положення: М.Коміссарук

 

Публікація Положення та пропозиції членам ІнАУ: В.Куковський

2

Доручити Правлінню ІнАУ розробити і затвердити Положення про проведення масових заходів ІнАУ в двомісячний термін

2 міс, до 01.06.2016

Виконано.

Рішенням Правління  від 11.04.2016, п. 1.2 протоколу здійснено доручення:

-Розробити проект Положення

Проект розроблено і затверджено Рішенням Правління від 24.05.2016

 

 

 

 

Розробка Проекту Положення:

В.Куковський

3

Щомісячно публікувати у закритому режимі звіти про доходи та витрати ДП "УкрМОТ" для учасників ДП "УкрМОТ" та членів ІнАУ

Щомісячно, за підсумками місяця

В процесі виконання.

Рішенням Правління  від 11.04.2016, п. 1.3 протоколу здійснено доручення:

-Розробити проект форми фінансового звіту.

Проект форми розроблено,

Рішенням Правління від 28.04.2016, п. 2.1 протоколу форму фінансового звіту взято за основу, а також доручено:

- доопрацювати форму з урахуванням зауважень.

 

Рішенням Правління від 26.05.2015 доручено:

-доопрацювати форму фінансового звіту до 30.05.2016

Розробка проекту форми: Д.Веренич.

 

 

 

Доопрацюван-ня форми звіту: Д.Веренич, М.Коміссарук

 

 

Доопрацюван-ня форми звіту: М.Коміссарук

4

Зобов'язати директорів ДП "УкрМОТ" та ІнАУ здійснювати щомісячний звіт перед Правлінням ІнАУ щодо проведеної роботи.

Щомісячно, за підсумками місяця

Виконано за підсумками квітня.

Прийнято рішення Правління від 11.04.2016, п. 1.4 протоколу щодо надання звітів не пізніше 10 числа наступного місяця.

Звіт за квітень – див. розсилку Правління Ср 04.05.2016 9:09

 

Надання звітів:

В.Куковський

5

Доручити Правлінню ІнАУ розробити проекти юридичних документів щодо формалізації взаємодії між Директором ДП "УкрМОТ" та ІнАУ 

Не визначено

Виконано, з пропонуванням частково іншого підходу.

Рішенням Правління  від 11.04.2016, п. 1.5 протоколу

запропоновано ініціаторам даних рішень на 22 З’їзді ІнАУ розробити проекти документів

 

Рішенням Правління від 28.04.2016, п.1, 2 схвалено проект змін до Статуту ІнАУ, запропонований О.Кульчицьким.

Питання включено до порядку денного 23 З’їзду ІнАУ

 

 

 

 

 

Формування пропозицій: О.Кульчицький

6

Доручити Правлінню ІнАУ розробити і надати на розгляд наступному З'їзду зміни до Статуту ДП "УкрМОТ", що визначають затвердження бюджету ДП "УкрМОТ" З'їздом ІнАУ.

До наступного З’їзду ІнАУ (23 З’їзд: до 31.05.2016)

7

Проводити щорічний незалежний аудит ДП "УкрМОТ" компанією, не пов'язаною з членами ІнАУ та учасниками ДП "УкрМОТ".

Щорічно, за підсумками року

Виконується

Рішенням Правління  від 11.04.2016, п. 1.6 протоколу визначено провести незалежний аудит ДП "УкрМОТ" за 2016 р. у лютому-березні 2017 р та доручено проаналізувати питання пов’язаних осіб у контексті проведення аудитів.

Аналіз виконано, вимоги до Аудиторської компанії затверджені Рішенням Правління від 28.04.2016, п. 2.3 протоколу

 

 

 

Аналіз питання пов’язаних осіб – В.Куковський

8

Заборонити суміщення посад у Правлінні, Бюджетному комітеті та Ревізійній комісії ІнАУ

Не визначено

Виконано.

Зміни до Положення про Бюджетний комітет затверджені Рішенням Правління від 26.04.2016 р.

Суміщення посад усунене Рішенням Правління  від 11.04.2016, п. 1.7.3 протоколу

Проект змін до Положення про Бюджетний комітет: В.Куковський

9

Виплатити Директору ДП "УкрМОТ" встановлену контрактом надбавку до посадового окладу за три останні квартали

Не визначено

Виконано

Наказом Директора ДП Б.Борисова від 01.04.2016 р.

 

Виплата надбавки Б.Борисову: Б.Борисов

 

Слухали: М.Коміссарука

Ухвалили:

2.2. Доручити М.Коміссаруку доопрацювати проект форми фінансового звіту ДП «УкрМОТ» до 30.05.2016 р.

Голосували: 

«за»: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«утримались: 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

3. Щодо складу Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Включити до складу Бюджетного комітету ІнАУ Дмитра Сизова (ТОВ «Інтернет.ЮА»).

Голосували: одноголосно.

 

4. Звіт Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади Директора ДП «УкрМОТ».

Слухали: Голову Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади Директора ДП "УкрМОТ" А.Нагорнюка.

Ухвалили:

Продовжити на 1 місяць роботу Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади Директора ДП "УкрМОТ".

Голосували: 

«за»: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк)

«утримались: 1 (О.Федієнко).

Рішення прийнято.

 

5. Щодо змін до Статуту ІнАУ.

Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили:

Схвалити зміни до пунктів 7.4.12, 7.20, 7.21, 7.21.1 та 7.23.7 Статуту ІнАУ (додається) та рекомендувати 23-м Загальним Зборам (З’їзду) ІнАУ затвердити нову редакцію Статуту ІнАУ, у якій пункти 7.4.12, 7.20, 7.21, 7.21.1 та 7.23.7 викладені у цій редакції.

Голосували: одноголосно.

 

6. Питання проведення 23 З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

6.1. Схвалити проект Робочих органів З'їзду, запропонувавши на затвердження 23 З’їзду ІнАУ:

            6.1.1. Склад Мандатної комісії:

1) Пєтухов Іван, ТОВ «Адамант» (Голова)

2) Козак Микола, ТОВ «Мегабіт сервіс»

3) Куковський Володимир, Виконавчий директор ІнАУ.

            6.1.2. Склад Лічільної комісії:

1) Сьомочкін Максим, ТОВ «Космонова».

2) Малишко Інна

3) Дудник Світлана, юрист ІнАУ.

 

            6.1.3. Склад Секретаріату:

1) Крилов Микола, ТОВ «Інмайнд Опініон Медіа».

2) Троценко Ростислав, ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ»,

3) Пригорницька Марина, менеджер з адміністративних питань ДП «УкрМОТ».

 

6.1.4. Співголовуючі:

1) Пятніков Анатолій, ТОВ «ІТ Телесеть»

2) Жакун Костянтин,  ТОВ «Альфа груп»

Голосували: одноголосно.

 

Слухали: О.Федієнка

Рішення

6.2. Внести зміни до проекту Порядку денного 23-х Загальних Зборів, виклавши його в наступній редакції:

1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

2. Звіт Правління про виконання доручень 22-го З’їзду ІнАУ.

3. Щодо прийняття змін до Статуту ІнАУ.

4. Щодо призначення Директора ДП «Українська мережа обміну трафіком».

5. Основні напрямки діяльності ІнАУ.

6. Вибори членів Правління ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 1 (О.Федієнко).

«утримались: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк)

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили

6.3. Внести зміни до проекту Порядку денного 23-х Загальних Зборів, виклавши його в наступній редакції:

1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

2. Звіт Правління про виконання доручень 22-го З’їзду ІнАУ.

3. Щодо прийняття змін до Статуту ІнАУ.

4. Основні напрямки діяльності ІнАУ.

5. Вибори членів Правління ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк)

«утримались: 1 (О.Федієнко).

Рішення прийнято.

 

Ухвалили

6.4. Взяти за основу проект Регламенту роботи 23 З'їзду ІнАУ (додається).

Голосували: одноголосно.

Ухвалили

6.5. Схвалити проект основних напрямів діяльності Правління ІнАУ у 2016 році (додається) та запропонувати його 23-му З’їзду до затвердження.

Голосували: одноголосно.

 

7. Питання організації та проведення конференції ІнАУ – UA-IX.

Слухали: О.Федієнка, В.Куковського.

Ухвалили

Прийняти інформацію до відома, розглянути питання про проведення конференції ІнАУ – UA-IX після 01.06.2016.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський