Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №5 від 28.04.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 05 від 28.04.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

м. Київ

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова (Заступник Голови Правління)

Члени Правління:      

Д.Веренич

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук

А.Нагорнюк

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІНАУ присутні члени Правління (6 осіб від загального складу 10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо складу Бюджетного комітету ІнАУ.

2. Питання виконання доручень 22 З’їзду ІнАУ.

3. Питання Директора ДП "УкрМОТ" та юриста ІнАУ.

4. Щодо спільного листа галузевих об`єднань у сфері ІКТ з закликом лишити в структурі Верховної Ради України Комітет з питань зв’язку та інформатизації.

 

РІШЕННЯ

1.        Щодо складу Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Включити до складу Бюджетного комітету ІнАУ Юлію Прибору (ТОВ «Адамант-Телеком»).

1.2. Перенести розгляд кандидатури Дмитра Сизова (ТОВ «Інтернет.ЮА») на включення до складу Бюджетного комітету ІнАУ на наступне засідання Правління.

Голосували: одноголосно.

 

2.        Питання виконання доручень 22 З’їзду ІнАУ.

2.1. Щодо звітів про доходи та витрати ДП "УкрМОТ"

Слухали: Д.Веренича.

Ухвалили:

Взяти за основу розроблену членом Правління ІнАУ Д.Вереничем форму фінансового звіту про доходи і витрати ДП  «УкрМОТ» та доопрацювати її до наступного засідання Правління ІнАУ з урахуванням зауважень.

Голосували: 

«за»: 5 (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова)

«утримались: 1 (О.Гусєв).

Рішення прийнято.

 

2.2. Щодо Ревізійної комісії для здійснення постійної перевірки господарської діяльності ІнАУ та ДП «УкрМОТ».

Слухали: М.Комісарука

Ухвалили:

Доручити М.Коміссаруку надати проект Положення про Ревізійну комісію у розсилку Правління.  Затвердити проект у розсилці Правління до 15 травня. Після затвердження Положення Виконавчому директору ІнАУ опублікувати Положення про Ревізійну комісію на сайті ІнАУ та запропонувати членам ІнАУ надавати пропозиції кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Голосували: одноголосно

 

2.3. Щодо визначення пов’язаних осіб у контексті проведення щорічного незалежного аудиту ДП "УкрМОТ" компанією, не пов'язаною з членами ІнАУ та учасниками ДП "УкрМОТ".

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

2.3.1. Взяти до відома юридичний аналіз щодо проведення щорічного незалежного аудиту ДП «УкрМОТ» компанією, не пов’язаною з членами ІнАУ та учасниками ДП «УкрМОТ»;

2.3.2. Встановити, що Аудитор (аудиторська фірма), яка визначається для проведення щорічного незалежного аудиту ДП "УкрМОТ", повинна надати письмове підтвердження, підписане керівником або іншою уповноваженою особою, з підтвердженням таких повноважень:

·           щодо відсутності відносин контролю у розумінні абзацу 4 статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» з суб’єктами господарювання, які є членами ІнАУ та учасниками ДП «УкрМОТ» (перелік таких суб’єктів господарювання зазначено у розділі  «Члени» на сайті ІнАУ /members та у розділі «Учасники» на сайті ДП «УкрМОТ» http://www.ix.net.ua/members);

·           щодо відсутності відносин з суб’єктами господарювання, які є членами ІнАУ та учасниками ДП «УкрМОТ» (перелік таких суб’єктів господарювання зазначено у розділі  «Члени» на сайті ІнАУ /members  та у розділі «Учасники» на сайті ДП «УкрМОТ» http://www.ix.net.ua/members), які можуть суттєво впливати на умови або економічні результати діяльності аудиторської фірми чи аудитора, який представлятиме аудиторську фірму, з урахуванням критеріїв, встановлених у пункті 14.1.159 статті 14 Податкового кодексу України;

·           підтвердження відповідності спеціальним вимогам, встановленим у статті 20 Закону України «Про аудиторську діяльність».

Голосували: одноголосно

 

3.        Питання Директора ДП "УкрМОТ" та юриста ІнАУ.

3.1. Питання Директора ДП "УкрМОТ".

Слухали: Керівника Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади Директора ДП "УкрМОТ" А.Нагорнюка.

Ухвалили:

Взяти інформацію про роботу Конкурсної комісії до відома.

 

3.2. Питання юриста ІнАУ.

Слухали: представника комісії з проведення конкурсу по заміщенню посади юриста ІнАУ В.Куковського.

Ухвалили:

Взяти інформацію про роботу Конкурсної комісії до відома.

 

4.        Щодо спільного листа галузевих об`єднань у сфері ІКТ з закликом лишити в структурі Верховної Ради України Комітет з питань зв’язку та інформатизації.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Затвердити з урахуванням зауважень текст листа з закликом лишити в структурі Верховної Ради України Комітет з питань зв’язку та інформатизації і запропонувати галузевим об`єднанням у сфері ІКТ підтримати його.

Голосували: 

«за»: 5 (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова)

«утримались: 1 (О.Гусєв).

Рішення прийнято.

 

Головуючий на засіданні

Заступник Голови Правління ІнАУ                                         Т.Попова

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський