Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №4 від 11.04.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол позачергового засідання Правління ІнАУ № 04 від 11.04.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

м. Київ

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

Д.Веренич

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук

А.Нагорнюк

Т.Попова (за допомогою пристроїв конференц-зв'язку при розгляді питань 1, 3, 4, 5, 6, 7).

 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

В.Близнюченко (ТОВ «УкрНет»)

 

На засіданні Правління ІНАУ присутні члени Правління (6 осіб при розгляді питання 2;  7 осіб при розгляді решти питань порядку денного від загального складу 10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо виконання доручень 22 З'їзду ІнАУ.

2. Щодо консолідації роботи ІнАУ в 2016 р.

3. Щодо позачергового З'їзду ІнАУ для виконання пунктів порядку денного, які не були виконані на 22 З'їзді ІнАУ.

4. Питання Директора ДП "Українська мережа обміну трафіком".

5. Питання юриста ІнАУ.

6. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

7. Про підтримку Міжнародного Гранд-Форуму «Вокруг Кабеля. Вокруг IP».

 

РІШЕННЯ

1.        Щодо виконання доручень 22-го З'їзду ІнАУ.

1.1. Щодо створення постійно діючого органу, підзвітного З'їзду ІнАУ - Ревізійної комісії для здійснення постійної перевірки господарської діяльності ІнАУ та ДП "УкрМОТ".

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Доручити М.Коміссаруку опрацювати питання формування Ревізійної комісії для здійснення постійної перевірки господарської діяльності ІнАУ та ДП "УкрМОТ" протягом  2 тижнів і надати  Правлінню пропозиції з даного питання.

Голосували: 

«за»: 5 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«утримались: 2 (М.Коміссарук, Т.Попова).

Рішення прийнято

 

1.2. Щодо доручення Правлінню ІнАУ розробити і затвердити Положення про проведення масових заходів ІнАУ в двомісячний термін.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Доручити Виконавчому директору ІнАУ забезпечити розробку проекту Положення про проведення масових заходів ІнАУ і до 15.05.2016 р. надати проект на розгляд і затвердження Правлінню.

Голосували: 

«за»: 4 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, О.Федієнко)

«утримались: 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова).

Рішення прийнято

 

1.3. Щодо щомісячної публікації у закритому режимі звітів про доходи та витрати ДП "УкрМОТ" для учасників ДП "УкрМОТ" та членів ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Доручити Д.Вереничу розробити пропозиції щодо форми фінансового звіту про доходи і витрати ДП  «УкрМОТ» і надати пропозиції на розгляд Правління протягом тижня.

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

1.4. Щодо зобов'язання директорів ДП "УкрМОТ" та ІнАУ здійснювати щомісячний звіт перед Правлінням ІнАУ щодо проведеної роботи.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Керуючись рішенням 22 З’їзду ІнАУ, зобов'язати директорів ДП "УкрМОТ" та ІнАУ надавати Правлінню щомісячно звіт щодо проведеної роботи за попередній місяць не пізніше 10 числа наступного місяця. 

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

1.5. Щодо доручення Правлінню ІнАУ розробити проекти юридичних документів щодо формалізації взаємодії між Директором ДП "УкрМОТ" та ІнАУ  та щодо доручення Правлінню ІнАУ розробити і надати на розгляд наступному З'їзду зміни до Статуту ДП "УкрМОТ", що визначають затвердження бюджету ДП "УкрМОТ" З'їздом ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Запропонувати ініціаторам даних рішень на 22 З’їзді ІнАУ розробити проекти документів щодо формалізації взаємодії між Директором ДП "УкрМОТ" та ІнАУ  та щодо змін до Статуту ДП "УкрМОТ", що визначають затвердження бюджету ДП "УкрМОТ" З'їздом ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«утримались: 2 (Д.Веренич, Т.Попова).

Рішення прийнято.

 

1.6. Щодо проведення щорічного незалежного аудиту ДП "УкрМОТ" компанією, не пов'язаною з членами ІнАУ та учасниками ДП "УкрМОТ".

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

1.6.1. Провести незалежний аудит ДП "УкрМОТ" за 2016 р. у лютому-березні 2017 р.

1.6.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ у 2-тижневий термін проаналізувати питання пов’язаних осіб у контексті проведення аудитів та надати пропозиції Правлінню щодо виконання відповідного рішення З’їзду.

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«утримались»: 1 (Т.Попова).

Рішення прийнято.

Особлива думка:

Попова Т.В. Доручення Директору мало бути на більший термін. Як мінімум до появи в ІнАУ штатного юриста.

 

1.7. Щодо заборони суміщення посад у Правлінні, Бюджетному комітеті та Ревізійній комісії ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

1.7.1. Доручити Виконавчому директору ІнАУ у 3-денний термін підготувати відповідні зміни до Положення про Бюджетний комітет ІнАУ на виконання рішення 22-го З’їзду ІнАУ і  надати проект на затвердження Правлінням ІнАУ.

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

Слухали: Т.Попову.

1.7.2. Звернутись до членів ІнАУ з пропозицією подання кандидатур в Бюджетний комітет ІнАУ для формування його складу і на наступному засіданні Правління затвердити склад Бюджетного комітету ІнАУ.

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

Слухали: М.Коміссарука.

1.7.3. Виключити Т.Попову зі складу Бюджетного комітету ІнАУ на виконання рішення 22 З’їзду ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«проти»: 1 (Т.Попова).

Рішення прийнято.

Особлива думка:

Попова Т.В.   1. Рішенням бюджетного Комітету від 30.03.2016 Правлінню ІнАУ в звязку с тим, що Попова Т.В.   з 01.04.2016 відмовляється виконувати обов’язки Голови Бюджетного комітета ІНАУ, було  рекомендувати обрати  ТВО Голови Бюджетного комітета ІНАУ та повторно рекомендувати Правлінню розширити склад Бюджетного комітету ІНАУ.

2. Зі складу бюджетного Комітету не виведено де-факто відсутніх осіб – Борисова Б.Б.

 

2.        Щодо консолідації роботи ІнАУ в 2016 р.

Слухали: А.Нагорнюка, О.Федієнка.

Ухвалили:

Правління ІнАУ дійшло згоди докладати зусиль щодо консолідації роботи ІнАУ до наступного З'їзду ІнАУ.

Голосували: 

«за»: одноголосно

(Т.Попова не голосувала)

Особлива думка:

Попова Т.В.    Пропозиція запізнилась майже на рік. Члени Правління та члени ІнАУ (контрольовані членами Правління) , які в офіційних розсилках ІнАУ публічно звинувачували та погрожувли персоналу ІнАУ та ДП, членам Правління які написали заяву про призупинення , мали б перш за все публічно вибачитись за всі свої публічні звинувачення, як стосовно підрахунку голосів привиборах Правління на 19 загальних Зборах, так і проведення конференції TU2015.  І тільки після цього пропонувати  консолідацію.

 

3.        Щодо позачергового З'їзду ІнАУ для виконання пунктів порядку денного, які не були виконані на 22 З'їзді ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

3.1. Вважати доцільним проведення позачергового 23 З’їзду ІнАУ для розгляду питань, які не були розглянуті на 22 З’їзді ІнАУ через відсутність кворуму, а також питань з виконання доручень 22 З’їзду ІнАУ, орієнтовно у кінці травня 2016 р. з орієнтовним порядком денним:

·         Основні напрямки діяльності ІнАУ.

·         Вибори членів Правління ІнАУ.

·         Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

·         Звіт Правління про виконання доручень 22 з’їзду ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«утримались»: 1 (Т.Попова).

Рішення прийнято

 

Особлива думка:

Попова Т.В.  вважаю, що уточнення «через відсутність кворуму»  є некорректним і мало бути виключено із рішення, оскількі після виключення із складу ІнАУ трьох дійсних членів кворум був не 59, а 58 осіб, які були присутні на Загальних зборах. Це була помилка мандатної комісії.

 

Слухали: Т.Попову.

Рішення:

3.2. Вважати доцільним проведення позачергового 23 З’їзду ІнАУ для розгляду питань, які не були розглянуті на 22 З’їзді ІнАУ, а також питань з виконання доручень 22 З’їзду ІнАУ, орієнтовно у кінці травня 2016 р. з орієнтовним порядком денним:

·         Основні напрямки діяльності ІнАУ.

·         Вибори членів Правління ІнАУ.

·         Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

·         Звіт Правління про виконання доручень 22 з’їзду ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 3 (Д.Веренич, М.Коміссарук, Т.Попова)

            «утримались»: 4 (О.Гусєв, К.Жакун, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

Рішення не прийнято

 

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

3.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ надати пропозиції щодо конкретної дати та місця проведення З’їзду ІнАУ на розгляд Правління.

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

4.        Питання Директора ДП "Українська мережа обміну трафіком".

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

4.1. У зв’язку з відмовою Пилипчука М.М. посісти посаду Директора ДП "Українська мережа обміну трафіком" призначити виконуючим обов’язки Директора ДП "Українська мережа обміну трафіком" Куковського В.В. за сумісництвом на 0,5 ставки з посадовим окладом згідно штатного розкладу.

Голосували: 

«за»: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«проти»: 2 (Д.Веренич, Т.Попова).

Рішення прийнято.

 

Слухали: Т.Попову.

Рішення:

4.2. Звернутись до Борисова Б.Б. з пропозицією призначення його виконуючим обов’язки Директора ДП "УкрМОТ".

Голосували: 

«за»: 2 (Т.Попова, О.Федієнко)

«проти»: 1 (М.Коміссарук)

«утримались»: 4 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, А.Нагорнюк).

Рішення не прийнято.

 

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

4.3. Оголосити конкурс на заміщення посади Директора ДП «УкрМОТ». Конкурсній  комісії не пізніше 15.05.2016 р. надати кандидатури на заміщення посади Директора

ДП "УкрМОТ" на розгляд Правлінню.

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

 

5.        Питання юриста ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Рішення:

5.1. Доручити Виконавчому директору ІнАУ та Голові Правління ІнАУ відібрати претендента на посаду юриста ІнАУ (ДП «УкрМОТ»).

Голосували: 

«за»: 3 (Д.Веренич, Т.Попова, О.Федієнко)

«проти»: 1 (М.Коміссарук)

«утримались»: 3 (О.Гусєв, К.Жакун, А.Нагорнюк).

Рішення не прийнято

 

Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили:

5.2. Призначити конкурсну комісію у складі Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського, члена Правління К.Жакуна, В.Близнюченка (ТОВ «УкрНет») та А.Гонарова (ПрАТ «Датагруп») для проведення конкурсу по заміщенню посади юриста ІнАУ . Запропонувати конкурсній комісії у термін не пізніше 15.05.2016 р надати Правлінню на затвердження кандидатуру юриста ІнАУ (ДП «УкрМОТ»).

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«утрималась»: 1 (Т.Попова).

Рішення прийнято

 

6.        Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

6.1. Скасувати Програму правового захисту членів ІнАУ за зверненням ТОВ «Воля-Кабель» у зв`язку зі зверненням ТОВ «Воля-Кабель» про вихід з числа членів ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 4 (О.Гусєв, К.Жакун, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«проти»: 1 (Т.Попова)

«утримались»: 2 (Д.Веренич, М.Коміссарук).

Рішення прийнято

Особлива думка:

Попова Т.В.  вважаю рішення некорректним. Мій варіант рішення в п. 6.2.

 

Слухали: Т.Попову.

Рішення:

6.2. Скасувати рішення Правління від 04.03.2016 г.  щодо задіяння Програми правового захисту членів ІнАУ за зверненням ТОВ «Воля-Кабель» у зв`язку зі зверненням ТОВ «Воля-Кабель» про вихід з 01.04.2016 р. з числа членів ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 3 (К.Жакун, О.Гусев, А.Нагорнюк)

«проти»: 1 (О.Федієнко)

«утримались»: 2 (Т.Попова, Д.Веренич, М.Коміссарук)

Рішення не прийнято.

 

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

6.3. Задіяти Програму правового захисту членів ІнАУ за зверненням ТОВ «Адамант» для вирішення проблемних питань, відображених у зверненні ТОВ «Адамант» від 07.04.2016 №103.

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

6.4. Включити до складу Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій Олександра Арутюняна  (ТОВ «Павутина») та Валерію Дяченко (ЮФ «Юскутум»).

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

7.        Про підтримку Міжнародного Гранд-Форуму «Вокруг Кабеля. Вокруг IP».

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Підтримати проведення Міжнародного Гранд-Форуму «Вокруг Кабеля. Вокруг IP» і здійснити відповідні кроки з інформаційної підтримки заходу.

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІНАУ                                                              О.Федієнко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІНАУ                                                       В.Куковський