Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №3 від 28.03.2016

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 03 від 28.03.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко

Члени Правління:      

Д.Веренич

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питань 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3, 2, 3, 4)

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

Т.Попова(за допомогою пристроїв конференц-зв'язку при розгляді питання 1).

 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

В.Дяченко (при розгляді питання 2).

 

На засіданні Правління ІНАУ присутні члени Правління (8 осіб при розгляді питань 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3,

7 осіб при розгляді решти питань від загального складу 10 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Щодо проведення 22-го З’їзду ІнАУ.

2.      Звіт Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади Директора ДП «УкрМОТ».

3.      Щодо підсумків проведення фінансового аудиту ІнАУ та ДП «УМОТ».

4.      Щодо Меморандуму про взаємодію та співпрацю між представниками Державних органів, представників енергетичних компаній, власників об’єктів енергетичної інфраструктури, операторів та провайдерів телекомунікацій, профільних асоціації) та Правил використання об’єктів енергетичної інфраструктури.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1.        Щодо проведення 22-го З'їзду ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

1.1. Схвалити проект Робочих органів З'їзду, запропонувавши на затвердження 22 З’їзду ІнАУ:

            1.1.1. Склад Мандатної комісії:

1) Пєтухов Іван, ТОВ «Адамант» (Голова)

2) Козак Микола, ТОВ «Мегабіт сервіс»

3) Куковський Володимир, Виконавчий директор ІнАУ.

Голосували: 

     «за»: одноголосно.

            1.1.2. Склад Лічільної комісії:

1) Пятніков Анатолій, ТОВ «ІТ Телесеть»

2) Дяченко Валерія, юрист ІнАУ.

3) Шевченко Олександр, ТОВ ТОВ «Євелін-Івент» (інженер системи електронного голосування).

Голосували: 

«за»: одноголосно.

 

            1.1.3. Склад Секретаріату:

1) Крилов Микола, ТОВ «Інмайнд Опініон Медіа».

2) Троценко Ростислав, ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ»,

3) Пригорницька Марина, менеджер з адміністративних питань ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк)

«проти»: 1 (Т.Попова)

«утримався: 1 (О.Федієнко).

Рішення прийнято.

 

1.1.4. Співголовуючі:

1) Пекар Валерій, ТОВ «Євроіндекс»

2) Федієнко Олександр, Голова Правління ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк. Т.Попова)

 «утримались: 2 (О.Гусєв, О.Федієнко).

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

1.2. Взяти за основу проект Регламенту роботи 22 З'їзду ІнАУ з урахуванням зауважень та викласти п. 8 порядку денного 22-го З’їзду у вигляді «Щодо прийняття змін до Статуту ІнАУ».

Голосували: 

«за»: одноголосно.

 

Ухвалили:

1.3. Схвалити проект основних напрямів діяльності Правління ІнАУ у 2016 році та запропонувати його 22-му З’їзду до затвердження.

Голосували: 

«за»: одноголосно.

 

2.        Звіт Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади Директора ДП "УкрМОТ".

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

2.1. Рекомендувати 22 З'їзду ІнАУ не продовжувати контракт з Б.Борисовим і звільнити Б.Борисова з посади Директора ДП «УкрМОТ» у зв’язку з закінченням строку контракту на підставі п.2 ст36 КзПП України.

2.2. Рекомендувати 22 З'їзду ІнАУ призначити М.Пилипчука на посаду Директора ДП «УкрМОТ» і доручити Голові Правління ІнАУ укласти з М.Пилипчуком відповідний контракт.

Голосували: 

«за»: 6 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«проти»: 1 (Д.Веренич)

Рішення прийнято.

 

3.        Щодо підсумків проведення фінансового аудиту ІнАУ та ДП «УМОТ».

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Перенести розгляд даного питання в електронну розсилку Правління.

Голосували: 

«за»: одноголосно.

 

4.        Щодо Меморандуму про взаємодію та співпрацю між представниками Державних органів, представників енергетичних компаній, власників об’єктів енергетичної інфраструктури, операторів та провайдерів телекомунікацій, профільних асоціації) та Правил використання об’єктів енергетичної інфраструктури.

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

Схвалити Правила використання об’єктів енергетичної інфраструктури та доручити Голові Правління підписати від імені ІнАУ Меморандум про взаємодію та співпрацю між представниками Державних органів, представників енергетичних компаній, власників об’єктів енергетичної інфраструктури, операторів та провайдерів телекомунікацій, профільних асоціації).

Голосували: 

«за»: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІНАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІНАУ                                                       В.Куковський