Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №2 від 25.02.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 02 від 25.02.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко

Члени Правління:      

Д.Веренич

К.Жакун (при розгляді питань 1.4, 2, 5)

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 2.1 – 2.7, 5)

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

С.Одинець (за допомогою пристроїв конференц-зв'язку).

Т.Попова

 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

В.Дяченко (при розгляді питання 1)

 

На засіданні Правління ІНАУ присутні члени Правління (7 осіб при розгляді питань 1.1-1.3, 2.8; 8 осіб при розгляді питань 1.4, 2.1-2.7, 5 від загального складу 10 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо проекту Положення про членство та сплату членських внесків членами ІнАУ.

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ

3. Про затвердження кандидатури аудитора, термінів і вартості проведення аудиту ДП «УкрМОТ» і ІнАУ, а також розгляд інших питань, що стосуються аудиту ДП «УкрМОТ» і ІнАУ.

4. Про створення з числа членів Правління конкурсної комісії по заміщенню посади Директора ДП "УкрМОТ", затвердження умов конкурсу на заміщення посади Директора ДП "УкрМОТ", а також розгляд інших питань, що стосуються конкурсу на заміщення посади Директора ДП "УкрМОТ".

5. Про час та порядок денний 22 Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо проекту Положення про членство та сплату членських внесків членами ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка, В.Дяченко, М.Коміссарука.

Рішення:

1.1. Схвалити проект Положення про членство та сплату членських внесків членами ІнАУ в цілому та рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити Положення про членство та сплату членських внесків членами ІнАУ відповідно до п. 5.7. Статуту ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 0

«проти»: 2 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк)

«утримались»: 5 (Д.Веренич, В.Кондратюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко).

Рішення не прийнято

Ухвалили:

1.2. Доручити юристу ІнАУ протягом 3 робочих днів відповідно до доручення 21 Зї’зду ІнАУ розробити проект Положення про сплату членських внесків.

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

Ухвалили:

1.3. Погодитись з пропозицією М.Коміссарука щодо надання йому терміну у 3 робочих дні для розробки проекту форми заявки на вступ до ІнАУ з урахуванням змін законодавства.

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

Ухвалили:

1.4. Доручити Виконавчому директору ІнАУ оприлюднити актуальні заявки на вступ до ІнАУ, викресливши з них персональні дані, в термін не пізніше 14 календарних днів до дати проведення З’їзду ІнАУ.

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Т.Попову

Рішення:

2.1. Взяти до відома результати виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р. та направити З’їзду ІнАУ на затвердження річний звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р.

Голосували: 

«за»: 3 (Д.Веренич, С.Одинець, Т.Попова)

«проти»: 2 (М.Коміссарук, В.Кондратюк)

«утримались»: 3 (К.Жакун, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

Рішення не прийнято.

 

Слухали: А.Нагорнюка

Рішення:

2.2. Взяти до відома результати виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р.

Голосували: 

«за»: 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«утримались»: 5 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, С.Одинець, Т.Попова).

Рішення не прийнято

 

Слухали: М.Коміссарука

Рішення:

2.3. Признати наданий Бюджетним комітетом звіт про результати виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р. незадовільним і зобов’язати Бюджетний комітет протягом 1 тижня його доопрацювати, надавши оцінки і висновки.

Голосували: 

«за»: 2 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк)

«проти»: 4 (Д.Веренич, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко)

«утримались»: 2 (К.Жакун, В.Кондратюк).

Рішення не прийнято

 

 

Слухали: К.Жакуна

Рішення:

2.4. Надати на розгляд З’їзду ІнАУ річний звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р. та аудиторські висновки про фінансову звітність ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: 3 (М.Коміссарук, К.Жакун, А.Нагорнюк)

«проти»: 3 (Д.Веренич, С.Одинець, Т.Попова,)

«утримались»: 2 (В.Кондратюк, О.Федієнко).

Рішення не прийнято

 

Слухали: В.Кондратюка

Ухвалили:

2.5. Взяти до відома результати виконання бюджету ДП УкрМОТ за 2015 р. та надати на розгляд З’їзду ІнАУ річний звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р. та аудиторські висновки про фінансову звітність ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, С.Одинець, Т.Попова, .Федієнко)

«утримались»: 2 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк).

Рішення прийнято

 

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

2.6. Затвердити умови оплати праці працівників ДП «УкрМОТ» на 2016 р..

Голосували: 

«за»: 5 (Д.Веренич, В.Кондратюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко)

«проти»: 1 (М.Коміссарук)

«утримались»: 2 (К.Жакун, А.Нагорнюк,).

Рішення прийнято

 

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

2.7. Виключити зі складу Бюджетного комітету ІнАУ М.Карпову відповідно до п. 3.6 Положення про Бюджетний комітет (відсутність члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль).

Голосували: 

«за»: 7 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк,С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко)

«утримався»: 1 (М.Коміссарук)

Рішення прийнято.

 

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

2.8. Розширити склад Бюджетного комітету. Звернутись до членів ІнАУ з пропозицією надати кандидатури до складу Бюджетного комітету.

Голосували: 

«за»: одноголосно.

 

Про подальший розгляд питань поряду денного.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Перенести розгляд питань 3, 4, 5 порядку денного (за винятком питання про дату проведення З’їзду) у розсилку Правління .

Голосували: 

«за»: одноголосно.

 

5. Про дату проведення 22 Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Рекомендувати Голові Правління ІнАУ оголосити проведення чергових 22 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ  31 березня 2016 р.

Голосували: 

«за»: одноголосно

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІНАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІНАУ                                                       В.Куковський