Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №13 від 29.10.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІНАУ № 13 від 29.10.2015 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко

Члени Правління:      

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Б.Борисов (при розгляді питань 1-7, 10)

В.Дяченко (при розгляді питання 2, 8, 10)

 

На засіданні Правління ІНАУ присутні члени Правління (6 осіб від загального складу 10 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо Консультативно-дорадчої ради ІНАУ.

2. Щодо Положення про порядок проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України шляхом заочного голосування (опитування).

3. Щодо підготовки листа Міністру фінансів України стосовно збільшення надходжень до Держбюджету.

4. Щодо розгляду пропозицій стосовно проекту Указу Президента України «Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах».

5. Щодо відкритого листа Правлінню ІНАУ від члена ІНАУ ТОВ "ІСС".

6. Щодо Проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 липня 2011 року № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій».

7. Щодо преміювання Директора ДП "УкрМОТ".

8. Щодо законопроектів 2541а від 28.08.2015 р. та 3081-1 від 30.09.2015 р.

9. Щодо оренди комунального та державного майна.

10. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо Консультативно-дорадчої ради ІНАУ.

Слухали: М.Коміссарука

Ухвалили:

Перенести розгляд даного питання на наступне засідання Правління.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

2. Щодо Положення про порядок проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України шляхом заочного голосування (опитування).

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Доручити Юридичному комітету ІНАУ у термін 10 робочих днів опрацювати питання щодо Положення про порядок прийняття рішень Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України шляхом заочного голосування (опитування).

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

3. Щодо підготовки листа Міністру фінансів України стосовно збільшення надходжень до Держбюджету.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

3.1. Схвалити проект листа Міністру фінансів України та МЕРТ з копіями в НКРСІ та ДССЗЗІ стосовно збільшення надходжень до Держбюджету.

3.2. Доручити О.Гусєву підготувати листа з пропозицією про впорядкування регулювання оплати за використання РЧР України.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

4. Щодо розгляду пропозицій стосовно проекту Указу Президента України «Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

Опрацювати листа до ДССЗЗІ з зауваженнями щодо проекту Указу Президента України «Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

 

5. Щодо відкритого листа Правлінню ІНАУ від члена ІНАУ ТОВ "ІСС".

Слухали: Членів Правління.

Ухвалили:

Доручити Виконавчому директору та юристу ІНАУ підготувати листа у відповідь на основі думок та пропозицій, висказаних при обговоренні.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

6. Щодо Проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 липня 2011 року № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій».

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

7. Щодо преміювання Директора ДП "УкрМОТ".

Слухали: Б.Борисова

Ухвалили:

Винести ухвалення рішення щодо преміювання Директора ДП "УкрМОТ" у розсилку Правління ІНАУ.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

8. Щодо законопроектів 2541а від 28.08.2015 р. та 3081-1 від 30.09.2015 р.

Слухали: О.Баранова

Ухвалили:

8.1. Взяти до відома інформацію щодо законопроекту №3081-1 від 30.09.2015 р. Доручити експерту та юристу ІНАУ взяти участь у підготовці альтернативного законопроекту в рамках відповідної робочої групи.

8.2. Доручити О.Баранову підготувати листа щодо законопроекту №2541а від 28.08.2015 р.

8.3. Направити листи до відповідних парламентських комітетів щодо законопроекту №3353 від 23.10.2015.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

9. Щодо оренди комунального та державного майна

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

9.1. Підготувати листа в мерію м.Борисполя з запитом щодо того, що, на думку її представників, відноситься до комунального майна м.Борисполя, а також щодо методики розрахунку вартості оренди.

9.2. Поінформувати членів ІНАУ про лист до органу самоврядування м.Борисполя та звернутись до них з запитом щодо аналогічних проблемних питань в їх регіонах та з  питанням, чи використовується в їх населених пунктах Постанова КМУ від 04.10.1995 р. №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» та про принципи розміщення у їх населених пунктах телекомунікаційного обладнання. При необхідності направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування запропонувати членам ІНАУ підтримку ІНАУ.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

10. Різне.

10.1. Щодо легітимності діяльності Правління ІНАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Доручити юристу ІНАУ протягом 29.10.2015 р. поінформувати членів ІНАУ щодо легітимності діяльності Правління ІНАУ.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

10.2. Обговорення питання щодо конференції TU-2015.

Слухали: А.Нагорнюка, М.Коміссарука

Ухвалили:

Оскільки директор ДП «УкрМОТ» визнав в присутності членів Правління ІНАУ, що віднісся «формально» до контролю виконання договору з ТОВ «Міжнародна Туристична Компанія «Ай Ті Сі» і завіряв своїм підписом документи, які відносяться до цього договору, базуючись на твердженні Т.Попової, що в них все коректно, Правління доручає Т.Поповій, яка була уповноважена рішенням Правління №7 від 28.05.2015 р. на проведення переговорів зі співорганізаторами та можливими партнерами проведення конференції впродовж 10 днів:

- надати інформацію і документи, які підтверджують обсяг наданих послуг, вказаних в акті; 

- надати Правлінню інформацію і документи (копії), які проливають світло на умови спонсорства в TU-2015 та розрахунків з наступними компаніями: Cisco Systems (срібний спонсор), «Айті Бізнес Солюшн» (спонсор банкету), «Ай Ті Сістемз» (спонсор фуршету);

- інформацію щодо розрахунків за участь в TU-2015 тих компаній та фізичних осіб, які не оплатили свою участь на рахунок ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

10.3. Про запити в НКРЗІ.

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

ІНАУ підготувати листа в НКРЗІ з запитом, ким, коли, з якою метою і на підставі яких нормативних актів було прийнято рішення щодо запитів про отримання інформації шляхом направлення письмових запитів Голови НКРЗІ від 06.10.2015 р. операторам, провайдерам телекомунікацій щодо інформації про показники діяльності операторів та провайдерів телекомунікацій та щодо інформації про показників діяльності компаній, що надають послуги комп’ютерного зв’язку, в т.ч. послуги доступу до мережі Інтернет.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

10.4. Про резолюцію круглого столу «Проблемні питання розміщення телекомунікаційного обладнання в житлових будинках комунальної власності, посилення монопольного становища та тиску з боку КП “Київжитлоспецексплуатація” на ринок телекомунікацій»

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

10.4.1.Взяти до відома інформацію щодо резолюції круглого столу «Проблемні питання розміщення телекомунікаційного обладнання в житлових будинках комунальної власності, посилення монопольного становища та тиску з боку КП “Київжитлоспецексплуатація” на ринок телекомунікацій».

10.4.2. Направити окремого листа від ІНАУ до Київради, КМДА та АМКУ з підтримкою позиції щодо положень, які висвітлені в резолюції круглого столу «Проблемні питання розміщення телекомунікаційного обладнання в житлових будинках комунальної власності, посилення монопольного становища та тиску з боку КП “Київжитлоспецексплуатація” на ринок телекомунікацій».

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІНАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІНАУ                                                       В.Куковський