Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №9 від 09.07.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 9 від 09.07.2015 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко

Члени Правління:      

Д.Веренич

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

С.Одинець

В.Середа (при розгляді питань 1,3- 3)

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Б.Борисов

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб при розгляді питань 1.1-1.2, 9 осіб при розгляді питань 1.3-3) від загального складу 10 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Питання розвитку та додаткових послуг ДП «УкрМОТ»

2. Щодо «Концепції механізму захисту прав на об’єкти авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет»

3. Різне.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1. Питання розвитку та додаткових послуг ДП «УкрМОТ»

Слухали: Б.Борисова

Ухвалили:

1.1. Дозволити розстрочку платежу на підключення до мережі UA-IX на 3 місяці в рівних частках із збільшенням загальної суми на 5 відсотків. Внести відповідні зміни до Тарифів на підключення и обслуговування ДП «УкрМОТ»

Голосували: 

«за»: 7 (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Федієнко)

«утримався»: 1 (О.Гусєв)

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

1.2. Дозволити надання модулів SFP + в оренду на 5 місяців. Розмір орендної плати обчислюється за формулою А = С*1,1/5, де А – величина шкідливою плати, С – собівартість модуля. Внести відповідні зміни до Тарифів на підключення и обслуговування ДП «УкрМОТ»

Голосували: 

«за»: 7 (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Федієнко)

«утримався»: 1 (О.Гусєв)

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

1.3. Схвалити проведення акції по залученню нових клієнтів мережі UA-IX. Про початок акції оголосити на конференції «Telecom Ukraine 2015» в Одесі. Доручити Б.Борисову розробити умови акції у термін до 24.08.2015

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко)

«утримались»: 3 (О.Гусєв, М.Коміссарук, А.Нагорнюк)

Рішення прийнято.

 

Рішення:

1.4. Схвалити як «пілотний» проект організації точки присутності UA-IX в м.Хмельницькому. Доручити Б.Борисову внести до проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р. зміни щодо сум, необхідних на придбання обладнання та організації точки присутності; зібрати необхідну інформацію, розрахувати вартість послуги і винести на затвердження Правління у термін до 24.08.2015

Голосували: 

«проти»: 4 (М.Коміссарук, Д.Веренич, В.Кондратюк, С.Одинець)

«утримались»: 5 (О.Гусєв, А.Нагорнюк, К.Жакун, В.Середа, О.Федієнко)

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

1.5. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» провести переговори та укласти договори про наміри з потенційними клієнтами у можливих виділених регіональних точках присутності UA-IX

Голосували: 

«за»: 7 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко)

«утримались»: 2 (О.Гусєв, М.Коміссарук)

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

1.6. Перенести розгляд питання щодо надання послуг UA-IX з розміщення клієнтського обладнання на технічних майданчиках в режимі суборенди на наступне засідання Правління. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» розробити і надати до наступного засідання Правління економічне обґрунтування надання послуг з розміщення клієнтського обладнання на технічних майданчиках в режимі суборенди

Голосували: 

«за»: 8 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко)

«утримався»: 1 (М.Коміссарук)

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

1.7. Підготувати лист про відмову від участі в EURO-IX і направити його керівництву організації. Термін - 14.07.2015

Голосували: 

«за»: 8 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко)

«утримався»: 1 (М.Коміссарук)

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

1.8. Схвалити отримання ДП «УкрМОТ» статусу LIR. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» підготувати необхідні документи. Внести відповідні зміни в проект бюджету ДП «УкрМОТ». Доручити директору підготувати комерційну пропозицію щодо IP-адрес

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко).

 

Ухвалили:

1.9. Продовжити роботи по з’ясуванню технічної та юридичної можливості впровадження послуги з обміну TV-трафіком. Доручити юристу ІнАУ, Юридичному комітету ІнАУ та Комітету ІнАУ з питань телебачення та медіаконтенту сформувати експертний висновок щодо даної послуги. Після вирішення технічних питань провести тестування серед учасників UA-IX. За результатами тестування надати висновки і пропозиції на розгляд Правління у термін до 22.09.2015

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко).

 

Ухвалили:

1.10. Запропонувати «Інформаційному центру «Електронні вісті» та Студії web-розробки «Аltsolution» надати на розгляд макети сторінок UA-IX.  Директору ДП «УкрМОТ» надати інформацію щодо модернізації сайту UA-IX (макети сторінок та комерційну пропозицію) до наступного  засідання Правління

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко).

 

2. Щодо «Концепції механізму захисту прав на об’єкти авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет»

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Перенести дане питання на доопрацювання у термін до 13.07.2015, відповідальна Т.Попова.

Голосували: 

«за»: одоголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко).

 

3. Різне.

3.1. Щодо підтримки Колективного звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

Підтримати колективне звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко).

 

3.2. Щодо затвердження спільного листа до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо розповсюдження телепрограм, які входять до складу універсальної програмної послуги.

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

Підтримати спільний лист до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо розповсюдження телепрограм, які входять до складу універсальної програмної послуги

Голосували: 

«за»: 6 (О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, В.Середа, О.Федієнко)

«утримались»: 3 (Д.Веренич, М.Коміссарук, С.Одинець)

Рішення прийнято.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський