Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №6 від 30.04.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 6 від 30.04.2015 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова (питання 1-2)

О.Федієнко (питання 3-6)

Члени Правління:      

Д.Веренич

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

С.Одинець

В.Середа

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Б.Борисов

Д.Сізов

М.Пригорницька (при розгляді питання 6.1).

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (10 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2015 р.

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

3. Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

4. Про проведення позачергових Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ

5. Про формування Плану роботи ІнАУ на 2015 р.

6. Різне.   

РІШЕННЯ

Про внесення питань до порядку денного

Слухали: Т.Попову з пропозицією про внесення до порядку денного питання «Про проведення позачергових Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ».

Ухвалили:

Включити до порядку денного засідання Правління питання «Про проведення позачергових Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ» і розглянути його першим питанням.

Голосували: 

 «за» - 4 (Д.Веренич, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа).

«проти» - 6 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

Рішення не прийнято.

Ухвалили:

Включити до порядку денного засідання Правління питання «Про проведення позачергових Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ» і розглянути його після розгляду інших питань порядку денного.

Голосували: 

 «за» - 8 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

«утримались» - 2 (О.Гусєв, М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

Слухали: К.Жакуна з пропозицією про внесення до порядку денного питання «Про Меморандум щодо захисту неповнолітніх під час надання програмних послуг».

Ухвалили:

Включити до порядку денного засідання Правління питання «Про Меморандум щодо захисту неповнолітніх під час надання програмних послуг»  і розглянути його в «Різному».

Голосували: 

 «за» - 9 (О.Гусєв, Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко).

«утримались» - 1 (В.Середа).

Рішення прийнято.

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2015 р.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Призначити Секретарем Правління ІнАУ на 2015 р. Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Голосували: 

За: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

Слухали: Членів Правління з пропозицією щодо порядку обрання Голови Правління та Заступника Голови Правління ІнАУ.

Ухвалили: Провести відкрите голосування з обрання кандидатур Голови Правління та Заступника Голови Правління ІнАУ.

Голосували:

«за» - 9 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко).

«утримались» - 1 (В.Середа)

Рішення прийнято.

Слухали: С.Одинця з пропозицією про обрання Головою Правління ІнАУ Т.Попової.

Ухвалили:

Обрати Головою Правління ІнАУ Т.Попову.

Голосували:

«за» - 4 (Д.Веренич, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа).

«утримались» - 6 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

Рішення не прийнято.

Слухали: М.Коміссарука з пропозицією про обрання Головою Правління ІнАУ О.Федієнка.

Ухвалили:

Обрати Головою Правління ІнАУ О.Федієнка.

Голосували:

«за» - 6 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

«утримались» - 4 (Д.Веренич, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа).

Рішення прийнято.

 

3. Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

Слухали: Членів Правління з пропозиціями обрати заступником Голови Правління Т.Попову, С.Одинця, В.Середу, К.Жакуна, М.Коміссарука.

Т.Попова, С.Одинець, В.Середа, К.Жакун і М.Коміссарук взяли самовідвід.

Слухали: М.Коміссарука з пропозицією про обрання Заступником Голови Правління ІнАУ О.Гусєва.

Ухвалили:

Обрати Заступником Голови Правління ІнАУ О.Гусєва.

Голосували:

«за» - 5 (О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, М.Коміссарук)

«утримались» - 5 (Д.Веренич, С.Одинець, В.Середа, Т.Попова, О.Федієнко)

Рішення не прийнято.

Слухали: О.Федієнка  з пропозицією кандидатури Т.Попової для обрання Заступником Голови Правління ІнАУ.

Про черговість розгляду питань порядку денного

Слухали: Т.Попову з пропозицією розгляду питання «Про проведення позачергових Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ» перед розглядом питання «Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ».

Ухвалили:

Розглянути питання «Про проведення позачергових Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ» перед розглядом питання «Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ».

Голосували: 

«за» - 8 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

«утримались» - 2 (О.Гусєв, М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

4. Про проведення позачергових Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Скликати позачергові Загальні збори (З’їзд) ІнАУ 25.05.2015 в 3-му конференц-залі 1-го павільйону виставкового комплексу «Київекспоплаза» у зв’язку з ситуацією, яка склалася через помилку Лічильної комісії 19-го З’їзду ІнАУ у підрахунку голосів при проведенні виборів Правління ІнАУ.

Голосували:

«за» - 4 (Д.Веренич, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа).

«утримались» - 6 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

Рішення не прийнято.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Скликати позачергові Загальні збори (З’їзд) ІнАУ протягом 2-го кварталу 2015 у зв’язку з ситуацією, яка склалася після 19 з'їзду ІнАУ.

Голосували:

«за» - 6 (Д.Веренич, В.Кондратюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

«утримались» - 4 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, А.Нагорнюк).

Рішення прийнято.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Рекомендувати Голові Правління включити до порядку денного позачергових Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ питання про дострокові вибори Правління ІнАУ.

Голосували:

«за» - 7 (Д.Веренич, М.Коміссарук В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко).

«утримались» - 3 (О.Гусєв, К.Жакун, В.Середа).

Рішення прийнято.

 

3. (продовження розгляду). Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка  з пропозицією кандидатури Т.Попової для обрання Заступником Голови Правління ІнАУ.

Ухвалили:

Обрати Заступником Голови Правління ІнАУ Т.Попову.

Голосували:

«за» - 7 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко)

«утримались» - 3 (О.Гусєв, М.Коміссарук, Т.Попова)

Рішення прийнято.

 

5. Про формування Плану роботи ІнАУ на 2015 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Доручити Виконавчому директору ІнАУ сформувати та надати на затвердження Правлінню проект Плану роботи ІнАУ на 2015 рік на основі Основних напрямків діяльності на
2015 рік, затверджених 19-м з’їздом ІнАУ, з урахуванням зауважень та пропозицій членів Правління.

Запропонувати членам Правління надати свої зауваження та пропозиції до Плану роботи ІнАУ на 2015 рік до 18.05.2015 р.

Голосували: 

За: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

6. Різне.

      6.1. Щодо проведення щорічної конференції ІнАУ-UA-IX.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

6.1.1. Вважати доцільним проведення конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ» в період з 2 по 6 вересня 2015 р. у м. Одесі.

6.1.2. Доручити Т.Поповій та адміністрації ІнАУ і ДП «УкрМОТ» провести підготовчу роботу щодо організації та місця проведення конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

За: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

      6.2. Про «Меморандум щодо захисту неповнолітніх під час надання програмних послуг».

Слухали: К.Жакуна.

Ухвалили:

6.2.1. Схвалити «Меморандум щодо захисту неповнолітніх під час надання програмних послуг».

6.2.2. Розмістити Меморандум на веб-сайті ІнАУ та звернутись до членів ІнАУ, які є провайдерами програмної послуги, з пропозицією приєднатись до Меморандуму.

Голосували: 

За: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

 

Головуючий на засіданні у питаннях 1-2

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

 

Головуючий на засіданні у питаннях 3-6

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський