Лист в Комітет ВРУ з питань науки і освіти № 557 від 28.08.08 щодо Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав»

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Головному консультанту

Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти

пану Андрощуку Г. О.

 

Вих. № 557

Від 28.08.2008

    Щодо Проекту Закону України«Про внесення змін до деяких законодавчих актівз питань авторського права і суміжних прав»               Проектом запропоновано доповнити Закон України „Про авторське право та суміжні права” (далі-Закон) поняттям „кабельна ретрансляція”- прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів,  повних і незмінних передач (програм) мовлення або їх істотних частин, що первинно транслюються за допомогою проводу (кабелю) або бездротових засобів і несуть у собі об‘єкти авторського права і (або) суміжних прав та призначені для їх сприйняття публікою, за умови, що така ретрансляція здійснюється іншою організацією, ніж та, яка несе відповідальність за первинну передачу в ефір чи по кабелю, яке по-перше, не відповідає визначенню терміну „ретрансляція”, наданому в Законі „Про телебачення та радіомовлення”, а саме: ретрансляція -  прийом  і  одночасна передача,  незалежно від використаних    технічних    засобів,    повних    і     незмінних телерадіопрограм   або   істотних   частин   таких   програм,  які транслюються мовником, що на практиці буде приводити до колізій між цими двома нормативними актами, а по-друге, „кабельна ретрансляція”, виходячи із визначення, є самостійним видом використання об’єктів авторського та суміжного права (п. 3 ст. 15; п. 10 ст. 39 Закону; п. 10 ст. 40 Закону, що призведе до плутанини під час розрахунку та виплат винагород суб’єктам авторського та суміжного права, оскільки вбачається неможливим для оператора телемереж  визначити обсяги використання тих чи інших об’єктів інтелектуальної власності в процесі забезпечення абонентам доступу до телемереж, а також доходів, що можуть бути отримані в процесі цієї діяльності.               Такий підхід може бути хибним, оскільки він не враховує тенденції та розвиток технологій, які можуть бути використані в процесі  забезпечення господарюючими суб’єктами можливості перегляду пакетів програм абонентами.               Відповідно до статті 45 Закону визначено способи управління майновими правами суб'єктів   авторського права і суміжних прав, а саме:   а) особисто;   б) через свого повіреного;  в) через організацію колективного управління.               У той же час Проект обмежує права організацій, що мають на меті здійснювати ретрансляцію, а також самих суб’єктів авторського права та суміжних прав в питання здійснення управління майновими правами,  а саме:-  пунктом 8 статті 15 визначено:  „Виключні майнові права автора (чи  іншої особи, яка має авторські права) відносно кабельної ретрансляції творів, зазначених у частині третій  цієї статті, можуть здійснюватися лише через  уповноважену організацію колективного управління відповідно до  статті 47-1 цього Закону.

Особа, яка здійснює кабельну ретрансляцію зобов’язана виплачувати винагороду автору (чи  іншій особі, яка має авторські права) через уповноважену організацію колективного управління”:

- пунктом 2 ст. 17 визначено: „ ...Якщо   інше   не  передбачено  у  договорі за оприлюднення  і кожне публічне виконання,  кожний публічний показ, публічне сповіщення, публічну демонстрацію, кабельну ретрансляцію аудіовізуального твору, передання в найм (прокат) його примірників за всіма авторами аудіовізуального твору зберігається право на винагороду, у порядку та способами управління, передбаченими розділом ІV цього Закону, крім кабельної ретрансляції, коли право на винагороду здійснюється виключно через уповноважену організацію колективного управління”.          Виходячи із вищевикладеного, на практиці може статися ситуація, коли оператор телемереж буде окремо сплачувати винагороду організаціям мовлення за програми мовлення, які у своєму складі несуть всі інші об’єкти авторського та суміжного права та закон зобов’язує організації мовлення дотримуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм), окремо сплачувати винагороду виконавцям, виробникам фонограм (відеограм), авторам, у що свою чергу ляже фінансовим тягарем на кінцевих споживачів-абонентів телемереж.

Найбільш прозорою була б схема щодо здійснення контролю за мовниками (організаціями мовлення) в частині дотримання прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм) та розробка прозорих схем виплат винагород на користь організацій мовлення, до складу яких увійшли б виплати всім суб’єктам за здійснення ретрансляції.

 

 

 

З повагою,

в.о. Виконавчого директора

Інтернет Асоціації України                                         С.В. Пархоменко