Ответ Минюста на письмо ИнАУ относительно Приказа 122

Отримувач
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Україна, 01001, м. Київ вул. Городецького, 13
Тел.: (38-044) 279-66-64
Факс:(38-044) 279-56-31

Від 02/06/2005   № 24-9-4714

 


                                                     Інтернет Асоціація України
                                                     01025, м. Київ, вул. О.Гончара, 15/3
 


Щодо наказу Держкомзв'язку
України від 17.06.2002 № 122
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.05.2005 № 22476/1/1-05 до листа
Інтернет Асоціації України від 18.04.2005 № 154 стосовно наказу Державного комітету
зв'язку та інформатизації України від 17.06.2002 № 122 "Про затвердження Порядку
складання та ведення переліку підприємств (операторів), які надають послуги з доступу до
глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам,
підприємствам, установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і
зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із
законодавством", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2002 за № 559/6847
(далі -Порядок), Міністерство юстиції України повідомляє наступне.

Із зазначеного питання, Вам було надано відповідь (лист Мін'юсту України від 17.12.2003
№ 24-50-3462).

Крім того, повідомляємо, що пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002
№ 522 "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних"
Державному комітетові зв'язку та інформатизації за погодженням з Державним комітетом з
питань регуляторної політики та підприємництва, Антимонопольним комітетом і Міністерством
оборони, доручено затвердити порядок складання та ведення переліку підприємств
(операторів), які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних органам
виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які
одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної
власності та охороняється згідно із законодавством, передбачивши в ньому, зокрема, вимоги
до:
     програмно-технічних засобів, які забезпечують доступ до глобальних мереж передачі
даних;
     якості окремих видів послуг з доступу до глобальних мереж передачі даних;
     захисту інформації в мережах передачі даних.

На виконання Указу Президента України від 24.09.2001 № 891 "Про деякі заходи щодо захисту
державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних" та пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 12.04.2002 № 522 "Про затвердження Порядку підключення до
глобальних мереж передачі даних", Держкомзв'язок України затвердив Порядок та узгодив
його із зацікавленими органами.

Таким чином, нормативно-правовий акт видано в межах наданої Держкомзв'язку України
компетенції.

Крім того, згідно з пунктом 4 Положення про Департамент спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента
України від 06.10.2000 № 1120 (із змінами), Департамент спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації (далі - Департамент) відповідно до покладених на нього
завдань: формує загальну стратегію і визначає пріоритетні напрями діяльності у сфері
захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, криптографічного та
технічного захисту інформації, а також розвитку спеціальних інформаційно-
телекомунікаційних систем; визначає порядок та вимоги щодо захисту інформації,
необхідність охорони якої визначено законодавством, у процесі її оброблення, збирання,
зберігання та передачі мережами передачі даних, у тому числі загального користування;
здійснює методичне керівництво та координує діяльність державних органів, пов'язану із
запобіганням, виявленням, реагуванням та усуненням наслідків несанкціонованих дій щодо
державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, надає в
разі потреби допомогу цим органам у здійсненні заходів із попередження порушення
цілісності, доступності та конфіденційності зазначених ресурсів; розробляє і здійснює
заходи щодо розвитку систем криптографічного та технічного захисту інформації, здійснює
державний контроль за їх функціонуванням.

Департамент установлює порядок і вимоги щодо використання мереж передачі даних, у тому
числі загального користування, органами  державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які обробляють, збирають,
зберігають та передають інформацію, що є власністю держави.

Разом з тим, за інформацією, яка надійшла з Міністерства транспорту та зв'язку України
(лист від 01.06.2005 № 6/23-6-1311) ухвалою Господарського суду міста Києва від
30.08.2004 по справі № 38/191 було припинено провадження у справі.

Постановою Київського апеляційного суду від 19.10.2004 апеляційну скаргу Інтернет
Асоціації України залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від
30.08.2004 у справі № 38/191 без змін.

Враховуючи викладене, підстав для скасування рішення про державну реєстрацію наказу
Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 17.06.2002 № 122 "Про
затвердження Порядку складання та ведення переліку підприємств (операторів), які надають
послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим
державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які одержують, обробляють,
поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється
згідно із законодавством", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2002 за
№ 559/6847, немає.


     Заступник Міністра                                       Л.М. Горбунова