Лист № 37 від 07.05.2024 НКЕК щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про затвердження Порядку надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій для розгортання високошвидкісних мереж»

Вихідні реквізити
Вих. № 37 від 07.05.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра 

та надання послуг поштового зв’язку

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

Вих. № 37

від 07.05.2024

 

Щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про затвердження 

Порядку надання доступу до фізичної інфраструктури електронних 

комунікацій для розгортання високошвидкісних мереж» 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

            Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) на офіційній сторінці НКЕК в мережі Інтернет за адресою: https://nkrzi.gov.ua/ у розділі «Регуляторна діяльність НКЕК», «Регуляторні акти 2024 року», опубліковано проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій для розгортання високошвидкісних мереж» (далі – проект постанови) та зазначено, що пропозиції та зауваження можна подати до НКЕК до 10 травня 2024 року. 

            Враховуючи зазначене, в установлений термін, надаємо пропозиції до проекту постанови, які просимо розглянути та врахувати.

            Окремо звертаємо увагу регуляторного органу та просимо врахувати наступне:

            1) Як зазначено у проекті Порядку надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій для розгортання високошвидкісних мереж (далі – проект Порядку), цей Порядок визначатиме умови та особливості надання доступу операторами електронних комунікацій до елементів фізичної інфраструктури своєї електронної комунікаційної мережі з метою розміщення елементів високошвидкісних мереж інших операторів електронних комунікацій незалежно від форми власності. Разом з цим, у Законі України «Про електронні комунікації» є лише визначення «фізична (пасивна) інфраструктура електронних комунікацій – будь-який елемент електронної комунікаційної мережі (крім активних елементів мережі), придатний для розміщення інших елементів електронної комунікаційної мережі, у тому числі антени, труби, кабельна каналізація, колектори, люки, антенно-щоглові споруди, опори, вежі, щогли, будівлі, відповідні інженерні системи будівель, розподільні шафи, інші інженерні споруди та засоби». Тому, очевидно, що у проекті Порядку потрібно уточнити саме про фізичну (пасивну) інфраструктуру, інакше - відсутнє чітке уявлення про перелік фізичної інфраструктури ЕКМ, яка може використовуватись для ВШМ.

            2) Звернути увагу, що проект постанови розроблено на виконання частини другої статті 27 Закону України «Про електронні комунікації». Разом з цим, у розділі І. Загальні положення проект Порядку, зокрема, у пунктах 6-8, викладено положення статей 29 та 30 Закону України «Про електронні комунікації», положення яких, в переважній більшості, направлені на врегулювання відносин (взаємодії) між операторами при здійсненні робіт з розгортання ФІ, що повністю або частково фінансуються за рахунок державних коштів. Проте, у пунктах 6-8 розділу І. Загальні положення проекту Порядку про це не зазначено, і, фактично, пропонується окремі відносини щодо подання письмового запиту про надання інформації про поточні або заплановані роботи з розгортання фізичної інфраструктури мережі, обов’язковість відповіді на такі запити поширити і на випадки, коли оператор розгортає ЕКМ за власні кошти.

            3) Відповідно до статті 24 Закону України «Про електронні комунікації», регуляторний орган встановлює порядок розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг. У Реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, який ведеться регуляторним органом (його уповноваженими особами) в електронному вигляді за встановленими ним порядком та формою, наявна інформація саме про постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг. Разом з цим, проект Порядкумістить вимоги і поширюється на операторів електронних комунікацій.Як слідує з визначення у Законі України «Про електронні комунікації», оператор електронних комунікацій (оператор) - суб’єкт господарювання, який володіє, здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов’язаними засобами. Тобто, оператор електронних комунікацій може не мати статусу постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг. Відтак, виникає питання, чи матиме регуляторний орган (НКЕК) повноваження розглядати спір з доступу між операторами, з яких, один, наприклад, не включений до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг? Вважаємо, що це питання повинно бути врегульованим у проекті Порядку.

            4) Законом України «Про електронні комунікації» передбачено оприлюднення інформації про розташування фізичної інфраструктури електронних комунікацій, а також про поточні або заплановані роботи з розгортання фізичної інфраструктури мережі. Ця норма відображена в проекті Порядку. Разом з тим, вважаємо, що оприлюднення такої інформації в період воєнного стану несе значні ризики безпеці мереж. Тому пропонуємо набуття чинності постанови не з дня її офіційного опублікування, а після завершення воєнного стану в Україні. Крім того, вважаємо доцільним і актуальним ініціювання внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» в частині впровадження обмежень на оприлюднення оператором чутливої інформації з урахуванням рівня небезпек, який зріс. 

            5) Крім цього, пропонуємо у проекті Порядку визначити назви усіх видів плати, які можуть оплачувати замовники та вирішувати у ході ведення переговорів з власниками з питань доступу чи взаємодії з доступу.

            Про результати розгляду поданих ІнАУ пропозицій до проекту постанови просимо повідомити письмово.

            Додаток: пропозиції ІнАУ до проекту постанови на 11 арк, у 1 прим.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                   Олександр САВЧУК