Лист № 36 від 03.05.2024 НКЕК щодо аналізу питання граничних тарифів на ККЕКМ АТ «УКРТЕЛЕКОМ» та норми прибутку на рівні облікової ставки НБУ

Вихідні реквізити
Вих. № 36 від 03.05.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра 

та надання послуг поштового зв’язку

 

Голові робочої групи з питань опрацювання пропозицій до 

граничних тарифів на надання в користування кабельної 

каналізації електронних комунікаційних мереж, члену НКЕК

СЕМЕНЧЕНКУ А.І.

Вих. № 36

від 03.05.2024

 

Щодо інформації з питання граничних тарифів 

на ККЕКМ АТ «УКРТЕЛЕКОМ» та норми прибутку 

на рівні облікової ставки НБУ 

 

Шановний Андрію Івановичу!

            Інтернет Асоціація України (ІнАУ), за результатом аналізу інформації, озвученої у ході засідань робочої групи з опрацювання пропозицій до граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж (далі – Робоча група), та аналізу отриманих матеріалів з питання підвищення граничних тарифів на ККЕКМ АТ «УКРТЕЛЕКОМ» та включення до цих тарифів норми прибутку на рівні облікової ставки НБУ з 26.04.2024 – 13,5%, повідомляє наступне.

            1. З питання формування граничних тарифів на користування ККЕКМ, ІнАУ неодноразово звертала увагу на те, що при затвердженні цих тарифів, регуляторний орган (НКЕК) повинен мати інформацію та відповідні розрахунки, не лише від АТ «УКРТЕЛЕКОМ», а й від інших надавачів послуг з надання в користування ККЕКМ. Очевидно, що АТ «УКРТЕЛЕКОМ» займає лідируючу позицію на ринку надання в користування ККЕКМ, але лише за умов розгляду та аналізу розрахунків тарифів інших постачальників (операторів), можуть бути сформовані справедливі та обґрунтовані граничні тарифи на користування ККЕКМ. Проте, учасниками Робочої групи розглядалось питання підвищення тарифів лише щодо АТ «УКРТЕЛЕКОМ» та за їх даними.

            2. Відсутня повна інформація щодо розрахунків та фактичних витрат. Як зазначаєАТ «УКРТЕЛЕКОМ», розрахунок запланованих тарифів збільшено з огляду на чинну норму завантаженості каналу ККЕКМ 0,6 до собівартості 2013 року. Як було озвучено у ході засідання Робочої групи 29.04.2024, чинні граничні тарифи розраховано, виходячи із необхідних витрат на обслуговування 1 еталонної дільниці ККЕКМ за цінами 2013 року. Разом з цим, слід розуміти, що своїми дільницями ККЕКМ користується і АТ «УКРТЕЛЕКОМ». Тому, як ці витрати відраховано із тарифів, які сплачують постачальники, як отримувачі послуги ККЕ, наразі, невідомо. 

            3. У ході засідань Робочої групи представниками АТ «УКРТЕЛЕКОМ» озвучувалось припущення, що це не останнє їх звернення до регуляторного органу щодо підвищення тарифів на користування ККЕКМ і цілком імовірно, що з січня 2025 року це питання постане знову, як актуальне.

            4. Щодо застосування прибутку на рівні облікової ставки НБУ - 13,5 %, то коментувати це питання складно, адже, беззаперечно, що метою діяльності кожного суб’єкта господарювання, підприємця є отримання прибутку. Разом з цим, за умови відсутності інформації щодо фактичних витрат АТ «УКРТЕЛЕКОМ» на надання послуги в користування ККЕКМ, відсутності інформації стосовно того, чи виключено із діючого розрахунку граничних тарифів витрати, які несе АТ «УКРТЕЛЕКОМ» для розміщення власних кабелів у ККЕКМ, питання застосування цієї норми прибутку вважаємо, що може вирішуватись виключно регуляторним органом (НКЕК).

            Підсумовуючи наведене, розуміючи питання ймовірної потреби АТ «УКРТЕЛЕКОМ» у підвищенні граничних тарифів на користування ККЕКМ, які діють ще з 2013 року, ІнАУ не може підтримати поданий розрахунок граничних тарифів на ККЕКМ (збільшення на 18,22%) та, при голосуванні, уповноважуємо свого представника виразити позицію «утримуюсь». 

            Користуючись нагодою, звертаємось до НКЕК із пропозицією врахувати наступне:

            1. При прийнятті рішення щодо розгляду звернення АТ «УКРТЕЛЕКОМ» врахувати вищенаведені пропозиції ІнАУ та те, що значне підвищення граничних тарифів на користування ККЕКМ, відповідно, вплине на підвищення електронних комунікаційних послуг для кінцевих користувачів, що, відповідно, може викликати певну соціальну напругу, особливо, серед верств малозабезпеченого населення.

            2. Для забезпечення доступу до інфраструктури ККЕКМ провести відповідну роботу, можливо, шляхом внесення змін в чинні нормативно-правові акти, з метою зобов’язання АТ «УКРТЕЛЕКОМ» сформувати в електронному вигляді та, після завершення воєнного стану в Україні, зробити доступною для операторів електронних комунікацій інформацію про мережу ККЕКМ, їх схему, та з відомостями про доступність (вільні ємності в ККЕКМ). 

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                  Олександр САВЧУК