Лист № 35 від 01.05.2024 НКЕК щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про затвердження Порядку оприлюднення інформації щодо якості надання електронних комунікаційних послуг»

Вихідні реквізити
Вих. № 35 від 01.05.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового зв’язку

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 35

від 01.05.2024

 

Щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про 

затвердження Порядку оприлюднення інформації щодо 

якості надання електронних комунікаційних послуг» 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

            Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) на офіційній сторінці НКЕК в мережі Інтернет за адресою: https://nkrzi.gov.ua/ у розділі «Регуляторна діяльність НКЕК», «Регуляторні акти 2024 року», опубліковано проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку оприлюднення інформації щодо якості надання електронних комунікаційних послуг» (далі – проект постанови) та зазначено, що пропозиції та зауваження можна подати до НКЕК до 20 травня 2024 року. 

            Враховуючи зазначене, в установлений термін, надаємо пропозиції до проекту постанови, які просимо розглянути та врахувати.

            1. Пункт 4 проекту постанови пропонуємо змінити та викласти у редакції:

            «4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, але не раніше визначення центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра показників якості електронних комунікаційних послуг, що підлягають випробуванню.».

            Така редакція відповідатиме частині третій статті 111 Закону України «Про електронні комунікації» (далі – Закон), де встановлено, що центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, за погодженням з регуляторним органом, визначає показники якості електронних комунікаційних послуг, що розраховуються за параметрами, зазначеними у частині четвертій цієї статті, що підлягають випробуванню.

            2. Постановою НКЕК пропонується затвердити документ з назвою «Порядок оприлюднення інформації щодо якості надання електронних комунікаційних послуг» та, як на підставу його розроблення та затвердження, розробник посилається на абзац третій частини третьої статті 111 Закону.

            Разом з цим, у частині третій статті 111 Закону зазначено, що центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, за погодженням з регуляторним органом, визначає показники якості електронних комунікаційних послуг, що розраховуються за параметрами, зазначеними у частині четвертій цієї статті, що підлягають випробуванню. Методи та методики вимірювання параметрів якості, розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг, їх оцінки та порівняння визначає регуляторний орган відповідно до національних і міжнародних стандартів та рекомендацій. Перелік інформації про якість електронних комунікаційних послуг відповідно до параметрів, зазначених у частині четвертій цієї статті, форму і спосіб її оприлюднення постачальниками електронних комунікаційних послуг визначає регуляторний орган.

            З огляду на зазначене, вважаємо, що назва документу «Порядок оприлюднення інформації щодо якості надання електронних комунікаційних послуг» не узгоджується з повноваженнями регуляторного органу, які визначено у частині третій статті 111 Закону та, крім цього, ані Законом, ані Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» не визначено можливість прийняття та застосування такого документу, як «Порядок оприлюднення інформації щодо якості надання електронних комунікаційних послуг». Тому, документ пропонуємо назвати, зокрема:

            «Про перелік, форму і спосіб оприлюднення постачальниками електронних комунікаційних послуг інформації про якість електронних комунікаційних послуг».

            3. У пункті 1 розділу І. Загальні положення проекту Порядку виключити слова «всебічного» та «користувачів», як зайві, та слово «досягнуті», інакше складається враження, що це рівень послуги постачальниками електронних комунікаційних послуг досягається як здобуток чогось. Відтак, це положення пропонується викласти в редакції:

            «1.       Цей Порядок визначає організаційно-правові засади всебічного та періодичного інформування кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг про досягнуті рівні якості користувачів електронних комунікаційних послуг, які надаються постачальниками електронних комунікаційних послуг, що надають послугу доступу до Інтернету та/або послугу міжособистісних електронних комунікацій, що надається з використанням нумерації (далі - Постачальники).».   

            4. Пункти із Розділу IІІ. «Організація проведень випробувань якості електронних комунікаційних послуг», окрім пунктів 5, 6 та 8, виключити із проекту Порядку, оскільки 03.01.2024 НКЕК прийнято постанову № 2 «Про затвердження Порядку випробування параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг», яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2024 року за № 194/41539, та яка набрала чинності з 27.02.2024. Цим Порядком вже встановлено, що він визначає заходи та процедури організації та проведення випробувань шляхом вимірювання та/або спостереження щодо відповідності передбачених законодавством параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг, порядку маршрутизації трафіку послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, а також для розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг.

            Тому, за потреби, інформація, викладена у Розділі IІІ. «Організація проведень випробувань якості електронних комунікаційних послуг» проекту Порядку, окрім пунктів 5, 6 та 8, може бути включена до постанови НКЕК від 03.01.2024 № 2.

            5. У формі «Інформація щодо якості електронних комунікаційних послуг», яка є додатком до проекту Порядку, зробити примітку, з огляду на період воєнного стану:

            «У період дії воєнного стану в Україні показники якості електронних комунікаційних послуг можуть не відповідати нормативно встановленим внаслідок настання обставин, незалежних від постачальника електронних комунікаційних послуг, як-то, пошкодження електронних комунікаційних мереж внаслідок ведення військових дій на території України, викрадення чи іншого пошкодження електронних комунікаційних мереж, або внаслідок виникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі на території України, що спричинили аварійне, незаплановане та/або вимушене відключення електропостачання інфраструктури електронних комунікаційних мереж».

            Про результати розгляду поданих ІнАУ пропозицій до проекту постанови просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                 Олександр САВЧУК