Лист № 32/1-2 від 18.04.2024 Мінфіну та ДПС щодо пропозицій з питань застосування ССО постачальниками ЕКМ/П

Вихідні реквізити
Вих. № 32/1-2 від 18.04.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство фінансів України
Державна податкова служба України

Міністру фінансів України

МАРЧЕНКУ С.М.

 

Виконувачу обов’язків Голови 

Державної податкової служби України

КІРІЄНКО Т.П.

Вих. № 32/1-2

від 18.04.2024

 

Про надання пропозицій з питання застосування 

спрощеної системи оподаткування постачальниками 

електронних комунікаційних мереж та/або послуг

 

            Інтернет Асоціація України (ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

            Наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2019 року за № 1054/34025, затверджено форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Заява).

            У пункті 8 форми Заяви передбачено, що суб’єкт господарювання самостійно обирає та проставляє види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010. Зокрема, постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг (далі – постачальники), заповнюючи Заяву, обирають вид діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 у розділі 61 «Телекомунікації (електрозв'язок)»:

 • 61.10   Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;

 • 61.20   Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;

 • 61.30   Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;

 • 61.90   інша діяльність у сфері електрозв'язку.

            Разом з цим, відповідно до підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України (ПКУ), не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та ФОП), які здійснюють діяльність з:

 • надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності);

 • надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного);

 • надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного);

 • надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;

 • надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

            Тобто, постачальники у Заяві зазначають лише вид діяльності згідно розділу 61 «Телекомунікації (електрозв'язок)» КВЕД ДК 009:2010. Проте, фактично, далі працівники податкових органів при розгляді Заяв самостійно вирішують, чи підпадає діяльність певного постачальника до переліку, визначеного у п.п. 8 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ.

            Щоб уникнути довільного застосування п.п. 8 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ працівниками податкових органів, пропонуємо форму Заяви доповнити переліком видів діяльності, визначених у п.п. 8 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ. І, таким чином, постачальники самостійно зазначатимуть та підтверджуватимуть при поданні Заяви той факт, що ними не здійснюються види діяльності, які забороняють застосування спрощеної системи оподаткування.

            Відповідно до частини 1 статті 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (регуляторний орган, НКЕК) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України. Регуляторний орган здійснює державне регулювання, а також державний нагляд (контроль) щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства у сферах: електронних комунікацій; радіочастотного спектра; надання послуг поштового зв’язку.

            Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» регуляторний орган здійснює виконання своїх функцій шляхом надання офіційних узагальнених роз’яснень та індивідуальних консультацій у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Узагальнені роз’яснення оприлюднюються на офіційному вебсайті регуляторного органу. 

            Рішенням НКЕК від 03.04.2024 №170 надано офіційне узагальнене роз’яснення щодо деяких питань визначення видів електронних комунікаційних послуг (далі – Офіційне узагальнене роз’яснення), яке офіційно опубліковане на вебсайті НКЕК https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=569&id=11123&language=uk

            В Офіційному узагальненому роз’ясненні регуляторним органом чітко вказується, що «єдиним ресурсом, де відображаються актуальні дані про постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, в тому числі про надання того чи іншого виду послуг у сфері електронних комунікацій, є Реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг (далі – Реєстр). Документом, який може підтвердити право суб’єкта господарювання на надання того чи іншого виду послуг у сфері електронних комунікацій, є Витяг з Реєстру, наданий уповноваженими посадовими особами НКЕК».

            В Офіційному узагальненому роз’ясненні також зазначається те, що «01.01.2022 року набрав чинності Закон № 1089-IX, який прийнято з метою імплементації актів права ЄС, зокрема, Директиви 2018/1972 Європейського парламенту і ради від 11.12.2018 «Про запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій». Водночас, окремі норми актів законодавства України лишаються не приведеними у відповідність до Закону № 1089-IX, і застарілі назви видів діяльності у сфері телекомунікацій ще містяться у підпункті 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).».

            При цьому Регуляторним органом в Офіційному узагальненому роз’ясненні наведено види електронних комунікаційних послуг, які максимально відповідають видам діяльності, зазначеним у у п.п. 8 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ, зокрема, це:

 • послуга міжособистісної електронної комунікації з використанням нумерації, Код послуги - IC. S1;

 • послуга технічного обслуговування і експлуатації електронних комунікаційних мереж, Код послуги - OS. S1.

            Тобто, лише при здійсненні цих 2 видів електронних комунікаційних послуг постачальник не може застосовувати спрощену систему оподаткування.

            Крім того, у своєму Офіційному узагальненому роз’ясненні Регуляторний орган також зазначає і те, що «послуга технічного обслуговування і експлуатації електронних комунікаційних мереж» з кодом OS.S1 передбачає надання послуг третім особам (постачальникам електронних комунікаційних мереж чи іншим суб’єктам господарювання) технічного обслуговування і експлуатації електронних комунікаційних мереж, і не включає в себе технічне обслуговування і експлуатацію власних електронних комунікаційних мереж».

            Враховуючи зазначене, при розгляді Заяв та інших питань щодо застосування спрощеної системи оподаткування постачальниками, просимо враховувати в діяльності Рішення НКЕК від 03.04.2024 №170 «Про надання офіційного узагальненого роз’яснення щодо деяких питань визначення видів електронних комунікаційних послуг», а також, користуватись даними з Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

            Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

            Додаток: копія Рішення НКЕК від 03.04.2024 №170 «Про надання офіційного узагальненого роз’яснення щодо деяких питань визначення видів електронних комунікаційних послуг».

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                               Олександр САВЧУК