Лист № 15 від 01.03.2024 Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації щодо створення робочої групи з доопрацювання законодавства у сфері доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики

Вихідні реквізити
Вих. № 15 від 01.03.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації

Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

Вих. № 15

від 01.03.2024

 

Щодо створення робочої групи з доопрацювання 

законодавства у сфері доступу до інфраструктури 

об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики

 

Шановний Михайле Валерійовичу!

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            28 листопада 2023 року ІнАУ зверталась з листом за № 101/10, в якому, серед інших питань, просили Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації (далі – Комітет) організувати проведення заходу із залученням представників профільних асоціацій у сфері електронних комунікацій, постачальників, Міністерства цифрової трансформації, РНБО України та інших зацікавлених органів влади для обговорення питання нагальності та вжиття заходів щодо якнайшвидшого внесення проекту Закону про внесення змін до статті 115 Закону України «Про електронні комунікації» (щодо сприяння у забезпеченні сталого функціонування електронних комунікаційних мереж та надання електронних комунікаційних послуг, а також заборони демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану) на розгляд народних депутатів України, а також з актуальних питань забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану та на період післявоєнного відновлення.

            19 грудня 2023 року Комітетом проведені слухання на тему «Аналіз впровадження та контроль за виконанням Законів України «Про електронні комунікації» № 1089-ІХ від 16.12.2020 та «Про Національну комісію, що здійснює держане регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» № 1971-ІХ від 16.12.2021» (далі – Слухання). Комітет, на виконання п. 2 Рекомендацій Слухань, які затверджено Рішенням Комітету від 10.01.2024 (протокол № 114), повинен опрацювати питання створення робочої групи з доопрацювання законодавства у сфері доступу до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики із запрошенням до участі Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, представників Міністерства цифрової трансформації та профільних асоціацій.

            ІнАУ вдячна Комітету за таку проведену роботу та, в продовження питання напрацювання змін до законодавства, повідомляє, що асоціаціями у сфері електронних комунікацій, а саме: ІнАУ, Асоціацією правовласників та постачальників контенту (АППК), Асоціацією «Телекомунікаційна палата України» (ТелПУ) було зініційовано та створено робочу групу, до якої доєдналась і Українська асоціація операторів зв’язку «Телас» (асоціація «ТЕЛАС»), якою впродовж листопада 2023 року – лютого 2024 року опрацьовано проект змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ) та інших законів. Положення запропонованих змін до законів направлені, в першу чергу, на врегулювання відносин з ОСББ та управляючими компаніями при розташуванні технічних засобів електронних комунікацій з використанням інфраструктури об’єкта будівництва та об’єкта БРМ.

            Принагідно, вчергове звертаємо увагу, що питання упорядкування відносин з ОСББ та управляючими компаніями є нагальними та потребують якнайшвидшого та першочергового врегулювання, оскільки ОСББ та управляючі компанії:

 • не виконують Закон про доступ;

 • встановлюють плату за користування сервітутом, яка в рази перевищує граничні розміри періодичної плати за доступ, встановлені у статті 17 Закону про доступ;

 • вдаються до демонтажу ЕКМ, належних постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг, в незаконний спосіб, що ставить під загрозу надання електронних комунікаційних послуг на належних рівнях та якості, а то і взагалі їх припинення для певних абонентів.

            Змінами до Закону про доступ пропонується:

 1. Уточнити визначення термінів «власник (володілець) інфраструктури об’єкта доступу» та «елементи інфраструктури об’єкта доступу» для того, щоб ОСББ та управляючі компанії підпадали під ці визначення у Законі про доступ. Зазначені визначення термінів у чинній редакції є нечіткими та неповними.

 2. Встановити, щоб правила надання доступу у своїй структурі також містили примірний договір з доступу до інфраструктури об’єкта доступу.

 3. Змінами та доповненнями до статті 14 Закону про доступ пропонується:

 • встановити, що власник може вимагати демонтувати (частково демонтувати) технічні засоби електронних комунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта доступу, тільки на підставі рішення суду, що набрало законної сили;

 • розширити перелік обов’язків власника, зокрема, щодо відшкодування збитків замовнику, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання вимог Закону про доступ та інших нормативно-правових актів, якими встановлений порядок надання доступу до інфраструктури об’єктів доступу, дотримуватись встановлених Законом про доступ порядку та строків укладення договору з доступу, не допускати безпідставної відмови від укладення договору з доступу, забезпечувати надання інформації про інфраструктуру об’єкта доступу з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів електронних комунікацій, а також забезпечити можливість огляду такої інфраструктури у передбаченими Законом про доступ порядку і строк, дотримуватись встановлених Законом про доступ порядку та строків видачі технічних умов з доступу, а також погодження проектної документації з доступу.

 1. Змінами та доповненнями до статті 16 Закону про доступ пропонується:

 • встановити, що договір з доступу укладається на строк не менше строку надання електронних комунікаційних послуг споживачам. Власник інфраструктури об’єкта доступу зобов’язаний повідомити про розірвання договору не пізніше ніж за три місяці до запланованої дати розірвання;

 • уточнити випадки, коли власник може в односторонньому порядку змінити умови договору з доступу.

 1. Змінами до частини 7 статті 17 Закону про доступ пропонується змінити розміри періодичної плати за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва та до будинкової розподільної мережі (за будинок).

            Змінами до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» пропонується:

 1. У статті 10 Закону встановити, що до компетенції правління відноситься також укладення договорів з доступу до інфраструктури об’єкта будівництва/будинкових розподільних мереж та здійснення контролю за їх виконанням без обов’язкового погодження Загальними зборами співвласників.

 2. У статті 22 Закону встановити, що забезпечення електронними комунікаційними послугами квартир та нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками та постачальниками електронних комунікаційних послуг відповідно до вимог законодавства. З метою організації надання електронних комунікаційних послуг в багатоквартирних будинках об’єднання (управитель) надає доступ до елементів інфраструктури будинку (будівлі, споруди) для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів електронних комунікацій відповідно до вимог Закону про доступ.

            Змінами до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» пропонується:

 1. У статті 7 Закону встановити, що співвласники зобов’язані забезпечувати доступ до спільного майна багатоквартирного будинку для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів електронних комунікацій відповідно до Закону про доступ без додаткового погодження на Загальних зборах співвласників. 

 2. Доповненням до статті 11 Закону встановити, що прийняття рішення щодо укладення договорів з доступу до спільного майна багатоквартирного будинку для розташування технічних засобів електронних комунікацій та їх обслуговування відповідно до Закону про доступ відноситься до повноважень Управителя.

            Змінами до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» пропонується:

            У частині 4 статті 8 Закону встановити, що управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, від власного імені укладати з підрядниками необхідні договори про виконання окремих робіт та послуг, а також укладати договори з доступу із замовниками доступу до інфраструктури об’єкта доступу відповідно до Закону про доступ, а також забезпечувати виконання таких договорів.

            Підсумовуючи вищенаведене, просимо Вас якнайшвидше створити робочу групу з метою доопрацювання законодавства у сфері доступу до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики із запрошенням до участі Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, представників Міністерства цифрової трансформації, ІнАУ, АППК, ТелПУ, асоціація «ТЕЛАС», профільних асоціацій, об’єднань, які представляють інтереси ОСББ, управлінських компаній.

 

Додаток: Пропозиції профільних асоціацій щодо необхідних змін до законодавства для врегулювання відносин постачальників ЕКП/ЕКМ з управляючими компаніями, ОСББ (порівняльна таблиця) на 10 арк., у 1 прим.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                 Олександр САВЧУК