Лист № 13 від 26.02.2024 ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ щодо доцільності впровадження додаткової звітності для постачальників ЕКМ/ЕКП

Вихідні реквізити
Вих. № 13 від 26.02.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ»

Директору ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ»

ЄФІМЕНКУ О.А.

 

Копії на адреси:

 

Віцепрем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки 

та технологій – Міністру цифрової трансформації

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра 

та надання послуг поштового зв’язку

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 13

від 26.02.2024

 

Шановний пане Олександре!

            Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами електронних комунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

            До нас звертаються учасники нашої Асоціації з питаннями надання консультаційної допомоги щодо отриманих ними листів від ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ» щодо надання інформації про активні телефонні номери фіксованого зв’язку та адреси їх встановлення за запропонованою формою, а також щомісячно оновлювати вказані відомості для актуалізації баз даних інформаційно-комунікаційної системи 112.

            З даного приводу звертаємо Вашу увагу на наступне.

            Відповідно  до статті 118 Закону України «Про електронні комунікації» юридичні особи, що отримали дозвіл на користування телефонними номерами 101, 102, 103 , 104, 112 повинні:

  1. забезпечувати функціонування відповідних екстреної служби та/або служби соціального спрямування у цілодобовому режимі;

  2. забезпечувати підключення свого обладнання та його технічну взаємодію з існуючим обладнанням та мережею постачальника електронних комунікаційних мереж;

  3. не здійснювати під час прийняття викликів діяльності, пов’язаної з рекламою, розвагами, комерційними послугами тощо;

  4. не пізніше ніж за три місяці до припинення діяльності інформувати регуляторний орган та постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг про припинення діяльності та подати заяви про анулювання відповідних дозволів на користування номерами для забезпечення їх подальшого первинного розподілу.

            Для забезпечення якісного та своєчасного оброблення екстрених комунікацій, що надходять до комунікаційного центру «Служба 112» та оперативно-диспетчерських служб за телефонними номерами 112, 101, 102, 103 та 104, постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні надавати комунікаційному центру «Служба 112» та оперативно-диспетчерським службам інформацію про виклики (екстрені комунікації):

            для абонента фіксованого голосового зв’язку - номер абонента, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування та адреса місцезнаходження кінцевого (термінального) обладнання та інші мережеві ідентифікатори абонента (за наявності);

            для абонента мобільного зв’язку - номер абонента та місцезнаходження кінцевого (термінального) обладнання абонента на момент здійснення екстреної комунікації.

            Відповідно до визначення у статті 2 Закону України «Про електронні комунікації», виклик – це процес з’єднання за допомогою електронної комунікаційної мережі, що дає змогу здійснення двосторонніх голосових електронних комунікацій.

            Порядок подання регуляторної звітності постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг визначено у Законі України «Про електронні комунікації».

            Забезпечення функціонування і розвитку, здійснення управління системи 112 відповідно до Закону України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» покладено на Міністерство внутрішніх справ України, в т.ч. формування статистичної звітності про екстрені комунікації та реагування на них.

            Відповідно до частини дев’ятої статті 6 цього Закону надання інформації про екстрені комунікації здійснюється в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.

            Таким чином, на сьогодні, для постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг не встановлено обов’язку, порядку та процедур подання звітності чи інших відомостей про активні телефонні номери фіксованого зв’язку та адреси їх встановлення, а також щомісячно оновлювати вказані відомості для актуалізації баз даних інформаційно-комунікаційної системи 112.

            Натомість, обов’язок забезпечення постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг конфіденційності електронних комунікаційних послуг визначено пунктом 4 частини третьої статті 18 та розділом XV Закону України «Про електронні комунікації».

            Засади розподілу ресурсів нумерації визначено у розділі XI Закону України «Про електронні комунікації». Крім того, відповідно до пункту 9 частини четвертої статті 4 Закону України  «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», здійснення регулювання користування ресурсом нумерації віднесено до повноважень цієї комісії, зокрема:

  • здійснення первинного розподілу, обліку ресурсів нумерації шляхом видачі, переоформлення, продовження строку дії та анулювання дозволів на користування ресурсом нумерації;

  • встановлення відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» порядку надання послуги з перенесення номерів, визначення організації, яка здійснює функції адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів, а також встановлення тарифів на послуги адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів;

  • подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо встановлення розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації;

  • ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації.

            Слід зазначити й про те, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1024-р «Про затвердження плану заходів із створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг не визначено відповідальними за реалізацію третього етапу впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на всій території України з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.

            З огляду на зазначене, в умовах дії воєнного стану в Україні та посиленими вимогами до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг у забезпеченні стабільного функціонування електронних комунікаційних мереж та забезпечення надання електронних комунікаційних послуг, вкрай скрутним забезпеченням працівниками, що викликане призовами працівників до військової служби, інформацію, необхідну для забезпечення інформаційно-комунікаційної системи 112, пропонуємо, в першу чергу, отримувати у взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку та Міністерством цифрової трансформації України, в т.ч. шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів, якими буде затверджено порядок та процедури офіційного подання запитуваної Вами інформації, т.ч. з метою визначення розташування осіб, які телефонують до Служби 112 та потребують екстреного реагування оперативно-диспетчерських служб.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                  Олександр САВЧУК