Лист № 12 від 22.02.2024 НКЕК щодо запиту на офіційні узагальнені роз’яснення щодо Орієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг

Вихідні реквізити
Вих. № 12 від 22.02.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра 

та надання послуг поштового зв’язку

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

Вих. № 12

від 22.02.2024

 

Щодо надання офіційних узагальнених роз’яснень

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами електронних комунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

            З метою захисту інтересів учасників, ІнАУ досліджує питання застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктами господарювання у сфері електронних комунікацій, оскільки, на наше переконання, має місце неправильне застосування Державною податковою службою України Закону України «Про електронні комунікації» та інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього Закону.

            З урахуванням вимог пункту 8 частини третьої статті 16 Закону України «Про електронні комунікації», регуляторний орган (НКЕК) затверджує орієнтовний перелік видів електронних комунікаційних послуг.

            Відповідно до постанови НКЕК від 20.04.2022 № 30 «Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 2022 року за № 502/37838 (зі змінами), НКЕК визначає організаційні засади ведення Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та, з цією метою, затверджено Порядок ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форму, а також Орієнтовний перелік видів електронних комунікаційних послуг.

            Відповідно до підпункту 4 частини третьої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку»,регуляторний орган здійснює виконання своїх функцій шляхом надання офіційних узагальнених роз’яснень та індивідуальних консультацій у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Узагальнені роз’яснення оприлюднюються на офіційному вебсайті регуляторного органу. Індивідуальні консультації надаються (надсилаються) протягом 30 календарних днів після отримання запиту постачальника послуг.

            Враховуючи вищезазначене, просимо надати офіційне узагальнене роз’яснення щодо сформованого НКЕК, відповідно Постанови НКЕК від 20.04.2022 № 30, Орієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг з таких питань:

  1. Який код видів електронних комунікаційних послуг з Орієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг відповідає діяльності оператора електронних комунікацій (постачальник електронних комунікаційних послуг/постачальник електронних комунікаційних мереж) (далі – оператор) за класом 61.10 «Діяльність у сфері проводового електрозв'язку» (експлуатація, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури проводового електрозв'язку, у т.ч.: експлуатацію і технічне обслуговування комутаційно-передавального устаткування задля забезпечення прямого зв'язку між двома точками за допомогою кабельного зв'язку, мікрохвиль або сполучення стаціонарних і супутникових з'єднань, експлуатацію кабельних розподільчих мереж (наприклад, для передавання даних)) розділу 61 «Телекомунікації (електрозв’язок)» КВЕД ДК 009:2010, і якщо такий оператор  здійснює діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж ?

  2. Який код видів електронних комунікаційних послуг з Орієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг відповідає діяльності оператора за класом 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв'язку» (надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та Інтернет-провайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як комутований доступ до мережі Інтернет тощо, надання .. доступу до мережі Інтернет в загальнодоступних будівлях) розділу 61 «Телекомунікації (електрозв’язок)» КВЕД ДК 009:2010 ?

  3. Чи визначено Постановою НКЕК від 20.04.2022 № 30, в т.ч. вимогамиОрієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг, право оператора, який надає електронні комунікаційні послуги з кодом IA.S1 з Орієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг, здійснювати діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж (тобто, надавати ці послуги з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж іншим операторам/суб’єктам господарювання за договором) ?

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                        Олександр САВЧУК