Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №13 від 28.12.2023

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 13 від 28.12.2023 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

Я.Большакова

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питань 1-3)

С.Лева

А.Нагорнюк

В.Мазур

А.Соломаха (при розгляді питань 1-3)

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 9 осіб при розгляді питань 1-3, 7 осіб при розгляді питань 4.1-4.2 при загальному складі 12 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного. Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

2. Щодо проекту бюджету ІнАУ на 2024 рік.

3. Щодо проекту бюджету ДП «УКРМОТ» на 2024 рік.

4. Різне.

РІШЕННЯ

  1. Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

 

2. Щодо проекту бюджету ІнАУ на 2024 рік.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили

2.1. Затвердити кошторис ІнАУ на 2024 рік. (додаток 1).

2.2. Схвалити проект бюджету ІнАУ на 2024 рік та рекомендувати черговому З’їзду ІнАУ затвердити бюджет ІнАУ на 2024 рік.

Голосували: одноголосно.

 

3. Щодо проекту бюджету ДП «УКРМОТ» на 2024 рік.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили

Затвердити проект бюджету ДП «УКРМОТ» на 2024 рік (додаток 2).

Голосували: одноголосно.

 

4. Різне.

4.1. Щодо позиції ІнАУ відносно проекту Закону України «Про доброчесне лобіювання».

Ухвалили

Взяти інформацію до відома і розглянути проект листа у розсилці Правління. 

 

4.2. Щодо заохочення персоналу ІнАУ і ДП «УКРМОТ» за підсумками роботи у 2023 р.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:  

4.2.1. За результатами роботи у 2023 році доручити Виконавчому директору ІнАУ преміювати працівників ІнАУ у розмірі, що не перевищує місячний оклад згідно штатного розкладу, з внесенням відповідних змін до кошторису ІнАУ на 2023 рік.

4.2.2. За результатами роботи у 2023 році доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» преміювати працівників ДП «УКРМОТ» у розмірі, що не перевищує місячний оклад згідно штатного розкладу, з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УКРМОТ» на 2023 рік.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Олександр САВЧУК

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                               Володимир КУКОВСЬКИЙ