Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №10 від 28.09.2023

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 10 від 28.09.2023 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

О.Арутюнян

Я.Большакова

К.Жакун (при розгляді питань 1, 2)

М.Козак (при розгляді питань 2, 3)

С.Лева

А.Соломаха

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

М.Сьомочкін, представник члена ІнАУ ТОВ «Космонова»

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 8 осіб при розгляді питання 2; 7 осіб при розгляді решти питань порядку денного при загальному складі 12 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного. Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

2. Щодо доступу до інфраструктури телекомунікацій.

3. Щодо підготовки до проведення Форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

 

РІШЕННЯ

1.Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

 

2.Щодо доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: М.Сьомочкіна.

Ухвалили:

2.1.Доручити адміністрації ІнАУ надати членам Правління інформацію про попередні пропозиції ІнАУ щодо необхідних змін у питаннях доступу до інфраструктури.

2.2.Членам Правління надати свої пропозиції і ідеї щодо кінцевої мети і необхідних документів, які мають бути прийняті у сфері доступу до інфраструктури телекомунікацій.

2.3.Голові Правління здійснити контакт з профільними асоціаціями у питаннях необхідних законодавчих змін у сфері доступу до інфраструктури.

2.4.Підготувати юридично вивірений законопроект (або інший нормативний документ), який включає відповідальність сторін (як провайдерів, так і управителів житла) і формулу розрахунку.

2.5.На наступному засіданні Правління розглянути питання щодо PR-плану (ТБ, СММ) і GR-плану (взаємодія з державними органами) з підтримки необхідних змін у сфері доступу до інфраструктури.

Голосували: одноголосно.

 

3.Щодо підготовки до проведення Форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                             Олександр САВЧУК

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                           Володимир КУКОВСЬКИЙ