Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №9 від 31.08.2023

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 9 від 31.08.2023 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

Я.Большакова

К.Жакун

М.Козак

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 2, 4)

С.Кушнарьов

С.Лева

В.Мазур (при розгляді питань 2, 4)

А.Нагорнюк

А.Соломаха

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

М.Смілянець, представник асоційованого члена ІнАУ ТОВ «Вінер Телеком»

О.Петруня, представник асоційованого члена ІнАУ ТОВ «Хатанет»

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 9 осіб при розгляді питання 3, 5; 10 осіб при розгляді питання 1, 11 осіб при розгляді решти питань порядку денного при загальному складі 12 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного. Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

2. Щодо розміщення коштів ІнАУ.

3. Щодо осінніх заходів ІнАУ.

4. Щодо звернення до членів Правління.

5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

 

2. Щодо розміщення коштів ІнАУ.

Слухали: А.Соломаху.

Розглянули пропозицію:

Доручити виконавчому директору ІнАУ і в.о. директора ДП «УКРМОТ» розміщувати кошти ІнАУ та ДП «УКРМОТ» в системних банках.

Голосували:

За: 1 (А.Соломаха);

Проти: 3 (К.Жакун, В.Мазур, С.Лева);

Утримались: 6 (Я.Большакова, М.Козак, С.Кушнарьов, А.Нагорнюк, О.Савчук, М.Тульєв);

Не голосували: 1 (М.Коміссарук).

Рішення не прийнято.

 

3. Щодо осінніх заходів ІнАУ.

3.1. Щодо участі ІнАУ у 14-му Українському форумі з управління Інтернетом.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Вважати доцільною участь ІнАУ в 14-му Українському форумі з управління Інтернетом IGF-UA у якості Організатора.

Голосували: одноголосно.

 

3.2. Щодо участі ІнАУ у спільному з РЄ круглому столі на тему «Позасудове обмеження доступу до інформаційних ресурсів та інформації в мережі Інтернет: застереження і загрози».

Слухали: В.Куковського, А.Соломаху.

Ухвалили:

3.2.1. Запропонувати членам Правління надати пропозиції щодо питань круглого столу.

3.2.2. Запропонувати членам Правління і Комітетам ІнАУ з питань управління Інтернет-ресурсами та взаємодії з міжнародними організаціям та з питань захисту прав людини та свободи словa надати пропозиції кандидатур щодо участі у круглому столі.

Голосували: одноголосно.

 

4. Щодо звернення до членів Правління.

Слухали: М.Коміссарука.

Розглянули пропозицію:

Звернутись до членів Правління М.Тульєва, С.Кушнарьова і А.Нагорнюка з пропозицією надати інформацію, що підтверджує наявність законних підстав їх виїзду за кордон та знаходження за кордоном під час воєнного стану.

Голосували:

За: 2 (М.Коміссарук, В.Мазур);

Проти: 5 (Я.Большакова, К.Жакун, М.Козак, О.Савчук, А.Соломаха);

Утримались: 2 (С.Лева, С.Кушнарьов);

Не голосували: 2 (А.Нагорнюк, М.Тульєв).

Рішення не прийнято.

 

5. Різне

5.1. Щодо припинення дискредитації ІнАУ в публічному інформаційному просторі.

Слухали: А.Соломаху.

Ухвалили:

Рекомендувати членам Правління не здійснювати заяви або дописи, які дискредитують особистості членів Правління, ІнАУ, державу та розколюють спільноту.

Голосували:

За: 8 (Я.Большакова, К.Жакун, М.Козак, С.Кушнарьов, С.Лева, А.Нагорнюк, О.Савчук, А.Соломаха);

Утримався: 1 (М.Тульєв);

Рішення прийнято.

 

5.2. Щодо заміни застарілого обладнання F-ROOT.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» укласти угоду відповідно до Додатку 1.

Голосували: одноголосно.

 

5.3. Щодо запиту ТОВ «Адамант» щодо виконання Рішення Правління ІнАУ №17223.

Слухали: В.Куковського, О.Савчука.

Ухвалили:

Надати відповідь ТОВ «Адамант» відповідно до Додатку 2.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                               Олександр САВЧУК

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                            Володимир КУКОВСЬКИЙ