Лист № 73 від 09.08.2023 НКЕК щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про затвердження Порядку випробування параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг»

Вихідні реквізити
Вих. № 73 від 09.08.2023
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра

та надання послуг поштового зв’язку

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 73

від 09.08.2023

 

Щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про затвердження

Порядку випробування параметрів електронних комунікаційних

мереж та якості електронних комунікаційних послуг»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

            Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) на офіційній сторінці НКЕК в мережі Інтернет за адресою: http://www.nkrzi.gov.ua, у розділі «Регуляторна діяльність НКЕК», «Регуляторні акти», опубліковано проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку випробування параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг» (далі – проект постанови) та зазначено, що пропозиції та зауваження можна подати до НКЕК до 31 серпня 2023 року.

            Враховуючи зазначене, в установлений термін, надаємо пропозиції до проекту Порядку випробування параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг (далі – проект Порядку).

            1. Пункт 3 розділу І. Загальні положення проекту Порядку пропонуємо доповнити новим реченням такого змісту:

            «Випробовування здійснюються під час проведення позапланової перевірки».

            Дане доповнення пропонується як уточнення випадків проведення випробовування регуляторним органом у відповідності до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про електронні комунікації».

            2. Абзац 3 пункту 1 розділу ІV. Права та обов’язки уповноважених посадових осіб НКЕК при виконанні випробувань проекту Порядку потребує уточнення з огляду на наступне.

            Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про електронні комунікації» під час проведення позапланової перевірки у випадках і порядку, визначених регуляторним органом, проводяться випробування шляхом вимірювання та/або спостереження щодо відповідності передбачених законодавством параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг порядку маршрутизації трафіку послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, а також для розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг.

            У пункті 1 розділу І. Загальні положення проекту Порядку також зазначено, що він буде визначати заходи, які здійснюватимуть НКЕК, УДЦР та постачальники при проведенні випробувань шляхом вимірювання та/або спостереження щодо 1) відповідності передбачених законодавством параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг, 2) порядку маршрутизації трафіку послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, а також 3) для розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг.

            Разом з цим, абзац 3 пункту 1 розділу ІV. Права та обов’язки уповноважених посадових осіб НКЕК при виконанні випробувань проекту Порядку сформульовано таким чином, що НКЕК матиме право вимагати від усіх постачальників, їх відокремлених підрозділів у письмовій формі інформацію про встановлений на електронних комунікаційних мережах постачальника порядок термінації, оригінації, транзиту та маршрутизації трафіка, проєктну документацію щодо маршрутизації трафіка та необхідні для проведення випробувань документи.

            Проте, у частині третій статті 18 Закону України «Про електронні комунікації», як і в інших положеннях цього Закону, не встановлено, що постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, зокрема, які надають послуги доступу до Інтернету фіксованого зв’язку, як умови загальної авторизації, повинні мати власно розроблені документи, а саме: порядок термінації, оригінації, транзиту та маршрутизації трафіка, проєктну документацію щодо маршрутизації трафіка.

            З огляду на зазначене, абзац 3 пункту 1 розділу ІV. Права та обов’язки уповноважених посадових осіб НКЕК при виконанні випробувань проекту Порядку пропонуємо викласти у редакції:

            «отримувати від Постачальників, їх відокремлених підрозділів у письмовій формі необхідні для проведення випробувань документи, а, у разі надання ними послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації – інформацію про встановлений на електронних комунікаційних мережах Постачальника порядок термінації, оригінації, транзиту та маршрутизації трафіка, проєктну документацію щодо маршрутизації трафіка;».

 

            Про результати розгляду поданих ІнАУ пропозицій до проекту постанови просимо повідомити письмово у порядку та у строки, визначені законодавством.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                          Олександр САВЧУК