Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №7 від 29.06.2023

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 7 від 29.06.2023 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

О.Арутюнян

Я.Большакова

К.Жакун

М.Козак

М.Коміссарук (при розгляді питання 3)

С.Лева

В.Мазур

А.Соломаха

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 10 осіб при розгляді питання 3, 9 осіб при розгляді решти питань порядку денного при загальному складі 12 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

2. Щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ.

3. Про підсумки участі представника ІнАУ у Регіональній зустрічі з нагляду громадянського суспільства та підзвітності кіберзлочинності в рамках EuroDIG-2023.

 

РІШЕННЯ

1.Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

 

2.Щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ.

Слухали: А.Соломаху, В.Куковського, О.Савчука.

Ухвалили:

Доручити адміністрації ІнАУ провести у липні 2023 повторне опитування членів ІнАУ щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ за зразком опитування, проведеного у липні 2022. Підсумки опитування розглянути на наступному засіданні Правління.

Голосували:

За: 8 (О.Арутюнян, Я.Большакова, К.Жакун, М.Козак, С.Лева, О.Савчук, А.Соломаха, М.Тульєв);

Утримався: 1 (В.Мазур).

Рішення прийнято.

 

3.Про підсумки участі представника ІнАУ у Регіональній зустрічі з нагляду громадянського суспільства та підзвітності кіберзлочинності в рамках EuroDIG-2023.

Слухали: М.Тульєва, О.Савчука.

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома. Доручити адміністрації ІнАУ розробити проект принципів щодо взаємодії із зовнішніми контрагентами та ідеї щодо інформаційної стратегії.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                              Олександр САВЧУК

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                          Володимир КУКОВСЬКИЙ