Лист № 54 від 02.06.2023 НКЕК щодо недотримання окремих основних принципів діяльності регуляторного органу, визначених законом

Вихідні реквізити
Вих. № 54 від 02.06.2023
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра

та надання послуг поштового зв’язку

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

Вих. № 54

від 02.06.2023

 

Щодо недотримання вимог Закону

при проведенні консультацій

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

            Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) на офіційній сторінці в мережі Інтернет за адресою: http://www.nkrzi.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність НКЕК», «Регуляторні акти», було опубліковано проект постанови НКЕК «Про затвердження Положення про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж» (далі – проект постанови) та зазначено, що пропозиції та зауваження можна подати до НКЕК до 30 квітня 2023 року.

            Враховуючи зазначене, в установлений термін, Інтернет Асоціацією України (ІнАУ) листом від 17.04.2023 № 42 було направлено до НКЕК зауваження та пропозиції.

            Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» регуляторний орган забезпечує відкритість своєї діяльності шляхом, зокрема, створення умов для участі громадськості у розробленні проектів нормативно-правових актів; дотримання порядку оприлюднення проектів нормативно-правових актів та проведення консультацій, передбачених частиною другою цієї статті; проведення громадських обговорень та громадських слухань. А, відповідно до частини другої статті 15 цього ж Закону, зауваження і пропозиції до проекту акта, одержані протягом встановленого строку, оприлюднюються регуляторним органом на офіційному веб-сайті не пізніше однієї доби з дати їх отримання. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта та відповідного аналізу регуляторного впливу до нього, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду регуляторним органом. За результатами цього розгляду він повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє з письмовим повідомленням про мотивацію відхилення пропозицій та зауважень. У разі необхідності регуляторний орган організовує проведення нарад з метою обговорення та роз’яснення підстав відмови від врахування поданих зауважень і пропозицій за участю осіб, які їх надали.

            Проте, станом на дату подання цього листа до ІнАУ не надходило від НКЕК інформації щодо прийняття чи письмового повідомлення з мотивацією відхилення поданих листом від 17.04.2023 № 42 зауважень та пропозицій до проекту постанови. Окрім цього, не надходило і запрошення на нараду з питання обговорення поданих зауважень та пропозицій до проекту постанови.

            Відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону України «Про електронні комунікації» протягом п’яти робочих днів з моменту завершення строку консультацій регуляторний орган публікує узагальнену інформацію про результати обговорень, у тому числі щодо отриманих коментарів і пропозицій та позиції регуляторного органу щодо цих коментарів.

            З огляду на зазначене, період консультацій щодо проекту постанови завершився 30 квітня 2023 року та, до 5 травня 2023 року НКЕК повинна була опублікувати інформацію про результати обговорень проекту постанови.

            Проте, станом на дату подання цього листа така інформація на вебсайті НКЕК відсутня.

            Відповідно до статті 3 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» основними принципами діяльності регуляторного органу є:

            1) законність та верховенство права;

            2) самостійність і незалежність у межах, визначених цим Законом;

            3) компетентність;

            4) ефективність;

            5) справедливість;

            6) прогнозованість та своєчасність прийняття рішень;

            7) адресність регулювання;

            8) неупередженість та об’єктивність під час прийняття рішень, у тому числі щодо внутрішніх організаційних питань регуляторного органу та призначення його персоналу;

            9) відкритість, прозорість, гласність процесу державного регулювання;

            10) недопущення дискримінації;

            11) відповідальність за прийняті рішення.

            Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 4 Закону України «Про електронні комунікації» метою державного управління і регулювання у сферах електронних телекомунікацій та радіочастотного спектра є, зокрема, створення рівних умов для здійснення господарської діяльності у сфері електронних комунікацій.

            Разом з цим вважаємо, що НКЕК при проведенні консультацій щодо розробленого проекту постанови, не виконавши вимоги Закону щодо надання інформації чи письмового повідомлення про результати розгляду зауважень та пропозицій з мотивацією відхилення пропозицій та зауважень (за наявності) та щодо публікації узагальненої інформації про результати обговорення проекту постанови, не дотримується окремих основних принципів діяльності регуляторного органу, визначених Законом.

            З огляду на зазначене, з метою дотримання законодавства при проведенні консультацій щодо проекту постанови, просимо вирішити питання щодо початку нової процедури опублікування проекту постанови та проведення консультацій у відповідності до Закону.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                             Олександр САВЧУК