Лист № 35 від 22.03.2023 НКЕК щодо пропозицій до проекту форми №1-Е та проекту Інструкції щодо її заповнення

Вихідні реквізити
Вих. № 35 від 22.03.2023
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

Управління аналізу ринків та звітності НКЕК

Начальнику відділу регуляторної звітності

І. ЛИТВИНОВСЬКІЙ

Вих. № 35

від 22.03.2023

 

Щодо зауважень та пропозицій до проекту форми

№1-Е та проекту Інструкції щодо її заповнення

 

Шановна пані Ірино!

                        Інтернет Асоціація України, попередньо опрацювавши отримані від Вас узагальнені таблиці пропозицій та зауважень до проекту форми №1-Е та проекту Інструкції щодо її заповнення, отримані від учасників ринку, а також проект форми №1-Е та проект Інструкції щодо її заповнення, нижче подаємо зауваження та пропозиції.

                        Крім того, просимо направити на нашу адресу запрошення на нараду, яка відбудеться в НКЕК з обговорення даного питання.

            1. Розробником запропоновано складну форму звітності у сфері електронних комунікацій, яка передбачає опрацювання та заповнення значної кількості показників. На наше переконання, опрацювання нової форми, її точне та правильне заповнення в умовах воєнного стану, принесе для працівників постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг додаткові складності.

            Тому, з метою однакового, правильного розуміння та складання звітності постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг пропонуємо в обов’язковому порядку запровадити онлайн навчання з питань впровадження нової звітності у сфері електронних комунікацій, до початку дати офіційного подання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг звітності.

            2. В проекті ІНСТРУКЦІЇ щодо заповнення форми регуляторної звітності № 1-Е  «Сфера електронних комунікацій», строків і порядку її подання запропоновано, що річні розділи подаються не пізніше ніж 31 січня року, наступного за звітним.

            Проте, пропонуємо замінити цю дату та зазначити «не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним». Саме така дата визначена в існуючій звітності і не викликала незручностей ні для надавачів звітності, ні для НКЕК.

            Крім того, відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», регуляторний орган щорічно, до 1 квітня року, наступного за звітним, подає до Кабінету Міністрів України звіт про свою діяльність.

            Таким чином, у регуляторного органу буде 1 календарний місяць для підготовки звіту про свою діяльність, в розділі, де використовуватимуться показники постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

            3. У пункті 16 проекту ІНСТРУКЦІЇ щодо заповнення форми регуляторної звітності № 1-Е «Сфера електронних комунікацій», строків і порядку її подання зазначається, що «у рядку 1108 «широкосмугового доступу до мережі Інтернет» зазначаються доходи від наданих послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет з використанням мережі фіксованого зв’язку (із рядка 1107).»

            Далі по звітності запропоновано також подання показників від наданих послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет.

            Відповідно до визначення, наданого у Законі України «Про електронні комунікації», послуга широкосмугового доступу до мережі Інтернет – послуга з доступу до мережі Інтернет із швидкістю передачі даних, не меншою, ніж визначена законодавством, та без застосування систем з комутацією каналів.

            Відтак, оскільки законодавством не визначено швидкість передачі даних послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет, то виникає питання, яким чином постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні здійснити самостійно визначення такої послуги та зазначати у звітності?

            Пропозиція: із проекту звітності виключити рядки, де пропонується надання даних про послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет з використанням мережі фіксованого зв’язку, оскільки показники та параметри цієї послуги не встановлені центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра. В протилежному разі - надати відповідні роз’яснення в даному документі.

            4. У пунктах 174-177 проекту ІНСТРУКЦІЇ щодо заповнення форми регуляторної звітності № 1-Е «Сфера електронних комунікацій», строків і порядку її подання є такі строки:

            «174. У рядку 1266 «Доходи від наданих послуг доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком (IXP)»  зазначаються доходи від наданих послуг доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком (IXP).

            175. У рядку 1267 «Кількість користувачів  послуг доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком (IXP)» загальна кількість користувачів  послуг доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком (IXP).

            176. У рядку 1268 «Дохід від наданих послуг доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP)» зазначаються доходи від наданих послуг доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP) з використанням мережі фіксованого зв’язку.

            177. У рядку 1269 «Кількість користувачів  послуг доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP)» загальна кількість користувачів послуг доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP) на мережі  фіксованого зв’язку.»

            Проте, в ОРІЄНТОВНОМУ ПЕРЕЛІКУ видів електронних комунікаційних послуг, затвердженому постановою НКЕК від 20.04.2022 №30 (у редакції постанови НКЕК від 21.09.2022 № 168) є така послуга: «NA. N4 Послуга доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком (ІХР) – послуга доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком (ІХР) шляхом надання доступу до мережевого устаткування, що дозволяє встановлення фізичних та логічних взаємоз’єднань більше ніж двох незалежних автономних систем (AS) для обміну Інтернет-трафіком».

            З огляду на зазначене, у звітності пропонується розширити інформацію про послугу, яка офіційно постачальниками електронних комунікаційних мереж зазначається з метою включення до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Тому, пропонуємо із проекту звітності виключити інформацію:

            «176. У рядку 1268 «Дохід від наданих послуг доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP)» зазначаються доходи від наданих послуг доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP) з використанням мережі фіксованого зв’язку.

            177. У рядку 1269 «Кількість користувачів  послуг доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP)» загальна кількість користувачів послуг доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP) на мережі  фіксованого зв’язку.»

            Крім того, у проекті звітності не розкрито, що таке «доступ до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком», тобто, в чому заключається ця послуга та яка її особливість?

            Вважаємо, що постачальники електронних комунікаційних мереж не повинні самостійно оцінювати і визначати межі послуги.

            5. У пунктах 48-57 проекту ІНСТРУКЦІЇ щодо заповнення форми регуляторної звітності № 1-Е «Сфера електронних комунікацій», строків і порядку її подання є ряд строк, які стосуються подання звітності від наданих послуг міжособистісної електронної комунікації:

            «48. У рядку 1140 «Доходи від наданих послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації»  зазначаються доходи від наданих послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації з використанням мережі фіксованого зв’язку.

            49. У рядку 1141 «Кількість користувачів  послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації» зазначається загальна кількість користувачів послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації на мережі фіксованого зв’язку.

            50. У рядку 1142 «Доходи від наданих послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації» зазначаються доходи від наданих послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації з використанням мережі безпроводового доступу.

            51. У рядку 1143 «Кількість користувачів послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації» зазначається загальна кількість користувачів послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації на мережі безпроводового доступу.

            52. У рядку 1144 «Доходи від наданих послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації» зазначаються доходи від наданих послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації з використанням віртуальної мережі.

            53. У рядку 1145 «Кількість користувачів послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації» зазначається загальна кількість користувачів послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації на віртуальні мережі.

            54. У рядку 1146 «Доходи від наданих послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації» зазначаються доходи від наданих послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації з використанням мережі супутникового зв’язку.

            55. У рядку 1147 «Кількість користувачів послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації» зазначається загальна кількість користувачів послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації на мережі супутникового зв’язку.

            56. У рядку 1148 «Доходи від наданих послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації» зазначаються доходи від наданих послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації з використанням мережі мережі Інтернет.

            57. У рядку 1149 «Кількість користувачів послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації» зазначається загальна кількість користувачів послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації на мережі Інтернет.»

            Перед опрацюванням та поданням зауважень та пропозицій, потребує уточнення інформації від розробника, ким подаються такі дані? Як здійснюється облік і т.д.?

            Тому, пункти 48-57 потребують більш розширеного тлумачення з боку розробника.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                             Олександр САВЧУК