Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №2 від 23.02.2023

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 2 від 23.02.2023 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

О.Арутюнян

Я.Большакова

К.Жакун

М.Козак

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 2.1-2.2)

С.Лева

А.Соломаха (при розгляді питань 1, 2.1)

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

М.Сьомочкін

І.Пєтухов (при розгляді питання 2.1-2.2).

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 9 осіб при розгляді

питання 1 та 2.1 порядку денного, 8 осіб при розгляді питання 2.2 та 7 осіб

при розгляді питання 2.3 при загальному складі 12 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати питання 1 порядку денного.

Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

2. Різне.

РІШЕННЯ

1. Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

 

2. Різне.

2.1. Щодо ретрансляції іноземних програм групи Viasat у складі програмної послуги.

Слухали: С.Леву, К.Жакуна.

Ухвалили:

2.1.1. Направити до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення запит на надання інформації з таких питань:

  • щодо підстав невключення програм групи Viasat до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України;

  • щодо підстав, відповідно до яких Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення вбачає у змісті програм групи Viasat загрози інформаційній безпеці України і пропаганду держави-агресора, на відміну від подібних пакетів програм інших груп, зокрема таких як Discovery та Viacom;

  • щодо наявності у Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення інформації про судові рішення, які набрали законної сили, або про рішення РНБО України щодо санкцій відносно бенефіціарів групи Viasat;

  • щодо підстав застосування санкцій до провайдерів програмної послуги за ретрансляцію у складі програмної послуги програм, відносно яких відсутні судові рішення або відповідні санкції РНБО України.

 

2.1.2. Направити листа до Антимонопольного комітету України з повідомленням про можливе порушення принципів економічної конкуренції і сприяння монополізму у діях посадових осіб Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у питанні невключення програм групи Viasat до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Европейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, і відповідно заборони здійснення провайдерами програмної послуги ретрансляції в України програм групи Viasat, зважаючи на фактичне лобіювання такими діями інтересів медіагруп шляхом усунення економічної конкуренції за рахунок створення різних конкурентних умов для провайдерів програмної послуги і ОТТ платформ, і з проханням провести відповідне дослідження.

 

Голосували: одноголосно.

 

2.2. Щодо проблемних питань фільтрації фішингових доменів на рекурсивних DNS-серверах.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

Направити листа до РНБО України і до НЦУ з наступним:

  • інформацією про те, що, на думку ІнАУ, вимоги розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій від 30.01.2023 № 67/850 «Про впровадження системи фільтрації фішингових доменів» та Регламентом роботи системи фільтрації фішингових доменів не відповідають нормам чинного законодавства України (з прикладанням копії листа ІнАУ № 13/1-3 від 08.02.2023); при цьому підходи, пропоновані розпорядженням НЦУ від 30.01.2023 № 67/850, фактично містять механізми позасудового блокування інтернет-ресурсів, суперечать підходам цивілізованих країн, зокрема членів ЄС, куди прямує Україна, копіюють підходи тоталітарних країн, зокрема країни-агресора рф, і створюють значні корупційні ризики; 

  • пропозицією призупинити виконання розпорядження від 30.01.2023 № 67/850, принаймні до прийняття уповноваженими органами України відповідно до діючого законодавства визначень понять, які містяться у розпорядженні НЦУ від 30.01.2023 № 67/850, але відсутні у законодавстві України;

  • пропозицією впроваджувати в Україні європейські підходи щодо блокування інтернет-ресурсів (зокрема фільтрації операторами ЕКП фішингових доменів на рекурсивних DNS-серверах) на добровільній основі з урахуванням підходів і досвіду цивілізованих країн, зокрема країн ЄС.

 

Голосували:

За: 7 (О.Арутюнян, Я.Большакова, К.Жакун, М.Козак, С.Лева, О.Савчук, М.Тульєв);

Утримався: 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

2.3. Щодо систематичного порушення законних прав операторів ЕКП – членів ІнАУ з боку управителя нерухомості ТОВ «ІНВЕСТБУДГАЛИЧИНА».

Слухали: О.Арутюняна, М.Сьомочкіна.

Ухвалили:

2.3.1. Направити звернення до відповідних інституцій, включно з АМКУ, з метою припинення порушення законних прав операторів ЕКП – членів ІнАУ з боку управителя нерухомості ТОВ «ІНВЕСТБУДГАЛИЧИНА».

2.3.2. Запропонувати членам ІнАУ, чиї права були порушені з боку ТОВ «ІНВЕСТБУДГАЛИЧИНА», направити заяву до АМКУ щодо порушення принципів економічної конкуренції з боку ТОВ «ІНВЕСТБУДГАЛИЧИНА». Адміністрації ІнАУ надати методичну допомогу при підготовці заяв.

2.3.3. Погодити, у разі потреби, проведення прес-конференції ІнАУ з метою привернення суспільної уваги до свавілля ТОВ «ІНВЕСТБУДГАЛИЧИНА» і необхідності захисту законних прав операторів електронних комунікацій і їх абонентів. О.Арутюняну і В.Куковському впродовж тижня вирішити питання щодо доцільності проведення прес-конференції.

 

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                            Олександр САВЧУК

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                         Володимир КУКОВСЬКИЙ