Лист № 24 від 27.02.2023 АМКУ щодо перевірки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції в діях Нацради стосовно невключення програм групи Viasat до переліку іноземних програм

Вихідні реквізити
Вих. № 24 від 27.02.2023
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
АМКУ, Антимонопольний комітет України

Голові Антимонопольного комітету України

ПІЩАНСЬКІЙ О.С.

Вих. № 24

від 27.02.2023

 

Щодо перевірки дотримання законодавства

про захист економічної конкуренції

 

Шановна Ольго Станіславівно!

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з проханням провести дослідження питання дотримання законодавства про захист економічної конкуренції з боку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) при невключенні ними телеканалів Viasat у Перелік програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, що може мати наслідком створення неконкурентних умов у діяльності провайдерів програмної послуги, які здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм та передач у багатоканальних телемережах, порівняно з діяльністю суб’єктів, які здійснюють ретрансляцію телеканалів через ОТТ-платформи.

            Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

            Відтак, дане звернення до Антимонопольного комітету України викликано потребою захисту інтересів учасників нашої Асоціації, які є провайдерами програмної послуги у багатоканальних телемережах.

            Відповідно до статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ретрансляція телерадіопрограм та передач, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення, на території України не обмежується. Суб’єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію програм та передач і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію держави – члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має право здійснювати ретрансляцію програм та передач лише за умови відповідності їх змісту вимогам законодавства України, Європейської конвенції про транскордонне телебачення та у разі їх включення до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

            Рішенням Національної ради від 15 вересня 2022 року затверджено Перелік програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються (далі – Перелік). З 16 листопада 2022 року визнано такими, що втратили чинність рішення Національної ради, якими іноземні програми було внесено до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

            Таким чином, з 16 листопада 2022 року провайдери програмної послуги зобов’язані ретранслювати програми іноземних телерадіоорганізацій відповідно до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, який розміщено на офіційному сайті Національної ради https://www.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/perelik_02.02.2023.pdf.

            Проте, до цього Переліку не включено деякі телеканали, які перебувають під європейською юрисдикцією та легально транслювалися та нині транслюються деякими ліцензованими провайдерами програмної послуги.

            Зокрема, телеканали TV1000 EAST, TV1000 WORLD KINO, TV 1000 ACTION EAST, VIP Comedy SD/HD, VIP Megahit SD/HD, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature, Epic Drama (далі – Телеканали) ретранслюються провайдерами програмної послуги, ліцензіатами Національної ради та іншими телевізійними сервісами в мережі Інтернет, які наразі не охоплені регулюванням, наприклад, ОТТ-платформи, з причин того, що законодавство України у сфері телебачення, прийнято та впроваджено ще до створення таких платформ.

            Телеканали легально присутні в мережах операторів України з 2004 року і користуються попитом у глядачів. За час їхньої присутності в інформаційному просторі в Україні не було жодного нарікання на те, що зміст телепрограм не відповідає діючому законодавству, що Національна рада також підтверджувала своїм моніторингом.

            Правовласником Телеканалів є Viasat World Limited (Віасат Bорлд Лімітед), компанія, яка зареєстрована у Великобританії за реєстраційним номером 3072386, та отримала відповідні дозволи (ліцензії) в Ofcom. Ofcom є регулятором для комунікаційних послуг у Великобританії. Великобританія, як і Україна, є країною-підписантом Європейської конвенції про транскордонне телебачення, яка містить вичерпні положення про врегулювання правовідносин країн з питання транскордонного телебачення.

            Правовласник (виробник) телеканалів підпадає під юрисдикцію держави – члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

            Таким чином, звертаємо увагу на ймовірність порушення принципів економічної конкуренції, створення умов для недобросовісної конкуренції та сприяння монополізму у діях Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що полягають у невключенні програм групи Viasat до Переліку, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, а також, як наслідок цього, - заборони здійснення провайдерами програмної послуги ретрансляції в Україні, зважаючи на фактичне лобіювання такими діями інтересів медіагруп, шляхом усунення економічної конкуренції за рахунок створення різних конкурентних умов для провайдерів програмної послуги і ОТТ платформ.

            ІнАУ, з метою вирішення проблеми та захисту інтересів учасників, вже зверталась до інших державних органів. З копіями таких листів можна ознайомитись на вебсайті за посиланнями:

https://inau.ua/document/lyst-no-117-vid-08122022-sbu-shchodo-retranslyatsiyi-provayderamy-prohramnoyi-posluhy

https://inau.ua/document/lyst-no-103-vid-09112022-natsradi-shchodo-zakhystu-prav-ta-zakonnykh-interesiv-provayderiv

https://inau.ua/document/pozytsiyna-zayava-inau-tpu-ta-appk-shchodo-onovlenoho-pereliku-prohram-inozemnykh

            Відповідно до статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності субєктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, сприяння розвитку добросовісної конкуренції.

            Частиною третьою статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» встановлено, що Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють, зокрема, з громадськими організаціями у роботі по запобіганню порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

            З огляду на зазначене, просимо Вас, в межах повноважень, визначених статтями 3, 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» провести відповідне дослідження за наведеним фактом та вжити заходів реагування, в першу чергу – забезпечити рівні умови у здійсненні господарської діяльності, можливості наповнення пакетів програм, що ретранслюються провайдерами програмної послуги у багатоканальних телемережах та провайдерами ОТТ платформ.

            Про результати розгляду нашого звернення просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                  Олександр САВЧУК