Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №11 від 23.12.2022

­

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 11 від 23.12.2022 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

­­УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

О.Арутюнян (при розгляді питання 3)

Я.Большакова

К.Жакун

М.Козак

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур (при розгляді питань 1, 2)

А.Нагорнюк

А.Соломаха (при розгляді питань 1,2)

Секретар Правління:

В.Куковський

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 8 осіб при розгляді питання 3,

9 осіб при розгляді решти питань порядку денного при загальному складі 12 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо проекту бюджету ІнАУ на 2023 рік.

2. Щодо проекту бюджету ДП «УКРМОТ» на 2023 рік.

3. Різне.

РІШЕННЯ

1.Щодо проекту бюджету ІнАУ на 2023 рік.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1.Затвердити кошторис ІнАУ на 2023 рік (додаток 1).

1.2.Схвалити проект бюджету ІнАУ на 2023 р. та рекомендувати черговому З’їзду ІнАУ затвердити бюджет ІнАУ на 2023 рік.

Голосували: одноголосно.

 

2.Щодо проекту бюджету ДП «УКРМОТ» на 2023 рік.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

2.1.Затвердити проект бюджету ДП «УКРМОТ» на 2023 рік. (додаток 2).

2.2.Взяти до відома інформацію щодо поточної ситуації і подальшого розвитку мережі UA-IX.

Голосували: одноголосно.

 

3.Різне.

3.1. Щодо заохочення персоналу ІнАУ і ДП «УКРМОТ» за підсумками роботи у 2022 р.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

3.1.1.Доручити В.Куковському підготувати інформацію про результати роботи співробітників ІнАУ і ДП «УКРМОТ» у 2022 році з кількісними і якісними показниками і пропозиціями щодо їх заохочення.

3.1.2.Доручити В.Куковському підготувати і надати на розгляд Правління проект Положення про заохочення співробітників ІнАУ і ДП «УКРМОТ».

Голосували: одноголосно.

 

3.2.Щодо опитування членів ІнАУ з питань отримання комплексної системи захисту інформації.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

Запропонувати О.Савчуку провести консультації з народним депутатом України О.Федієнком з метою уточнення мети, особливостей і термінів опитування членів ІнАУ відповідно до листа №989\Р-091222 від 09.12.2022 і за підсумками консультацій надати відповідь у робочому порядку.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                        Олександр САВЧУК

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                       Володимир КУКОВСЬКИЙ