Лист № 02 від 11.01.2023 ВРУ щодо пропозицій до проекту Закону про захист прав споживачів (реєстр. № 6134 від 05.10.2021)

Вихідні реквізити
Вих. № 02 від 11.01.2023
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань економічного розвитку

НАТАЛУСІ Д.А.

 

Копія:

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

Вих. № 02

від 11.01.2023

 

Щодо проекту Закону (№ 6134 від 05.10.2021)

 

Шановний Дмитре Андрійовичу!

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 230 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з приводу наступного.

            05 жовтня 2021 року у Верховній Раді України за № 6134 зареєстровано проект Закону про захист прав споживачів (далі – проект Закону), ініційований Кабінетом Міністрів України.

            06 жовтня 2022 року проект Закону прийнято за основу із скороченням строку підготовки до 2-го читання.

            З метою врахування інтересів учасників нашої Асоціації, які є постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, нами було подано листами від 11.10.2021 № 145/1-4 та від 11.10.2022 № 90/1-4 пропозиції до проекту Закону.

            Підтримуючи раніше подані нами пропозиції, разом з цим, додатково, звертаємось до Вас з проханням розглянути та врахувати наші наступні пропозиції, які направлені на узгодження положень у проекті Закону відповідно до положень чинного Закону України «Про електронні комунікації».

            Так, Законом України «Про електронні комунікації» регулюється порядок надання та отримання електронних комунікаційних послуг, в т.ч. кінцевим користувачам (фізичним особам (споживачам)). Наприклад, у Розділі XIV цього Закону встановлюються, зокрема, наступні положення:

            - перелік інформації щодо умов договору про надання електронних комунікаційних послуг, порядок укладення та припинення дії договору про надання електронних комунікаційних послуг;

            - права, обов’язки та відповідальність кінцевих користувачів послуг;

            - вимоги до якості електронних комунікаційних послуг, які надаються кінцевим користувачам послуг;

            - доступ до електронних комунікаційних послуг для осіб з інвалідністю тощо.

            Тобто, у проекті Закону пропонується врегулювання взаємовідносин між надавачем послуг та фізичними особами (споживачами) у сфері електронних комунікацій, які вже врегульовані у спеціальному Законі України «Про електронні комунікації».

            А у розділі XVI Закону України «Про електронні комунікації» встановлені положення щодо захисту прав та інтересів кінцевих користувачів послуг. Так, відповідно до частини третьої статті 122 Закону України «Про електронні комунікації», регуляторний орган (НКЕК) розглядає відповідно до законодавства звернення (скарги) споживачів щодо надання послуг електронних комунікацій, отримує з цією метою від постачальників електронних комунікаційних послуг необхідні документи та інформацію, вживає у межах повноважень заходів захисту прав споживачів, включаючи проведення, у разі необхідності, заходів з державного нагляду, видання приписів, розпоряджень про усунення порушень застосування адміністративно-господарських санкцій відповідно до закону.

            Слід зазначити, що це нові положення, яких раніше не існувало у законодавстві в період дії Закону України «Про телекомунікації», який був чинний до 01.01.2022, тобто, до дати набрання чинності Законом України «Про електронні комунікації».

            Таким чином, у сфері електронних комунікацій для захисту прав кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг, якими є, зокрема, і фізичні особи (споживачі), вже визначено державний орган – НКЕК.

            Відповідно до статті 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

            Разом з цим, у проекті Закону є ризики того, що постачальники електронних комунікаційних послуг, у разі вчинення порушення, можуть бути притягнуті до відповідальності двічі за одне й те саме порушення.

            Враховуючи наведене та з метою узгодження положень проекту Закону з Законом України «Про електронні комунікації», просимо у тексті частини третьої статті 2 проекту Закону виключити слова «електронних комунікаційних послуг», а частину четверту цієї статті проекту Закону доповнити новим пунктом 8 такого змісту: «надання та отримання електронних комунікаційних послуг».

                        Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

            Додаток: копії листів від 11.10.2021 № 145/1-4 та від 11.10.2022 № 90/1-4.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                    Олександр Савчук