Позиційна заява ІнАУ, ТПУ та АППК щодо оновленого Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Офіс Ради Європи в Україні

Національна рада України з питань

телебачення та радіомовлення

 

Офіс Ради Європи в Україні

Kyiv@coe.int

 ПОЗИЦІЙНА ЗАЯВА

  Асоціації підприємств сфери платного телебачення підтримують заходи держави щодо забезпечення інформаційного суверенітету України.

  Водночас, висловлюємо занепокоєність можливими негативними наслідками прийняття Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення оновленого Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються (далі – Перелік), до якого не включені одразу десятки популярних іноземних телеканалів.

  Негативними наслідками таких дій може стати недостатньо обґрунтоване обмеження прав глядачів на доступ до інформації, порушення прав споживачів програмних послуг, які гарантовані законодавством України та міжнародними угодами, до яких приєдналася Україна.

  Одномоментне виключення з пакетів провайдерів програм, які не внесено до Переліку, призведе до погіршення характеристик послуг та, як наслідок, призведе до відтоку споживачів від послуг ліцензованих провайдерів.

  За відсутності легальної пропозиції, споживачі будуть змушені переходити на альтернативні джерела отримання інформації, а саме, на піратські та російські інформаційні ресурси.

  Таким чином, в результаті зменшення кількості програм, які можна ретранслювати:

-вітчизняні провайдери почнуть втрачати доходи;

-виникне загроза інформаційному суверенітету України.

  Хочемо звернути увагу, що до оновленого Переліку не потрапили переважно програми походження з країн Європейського союзу, контент яких має здебільшого розважальний характер, а саме, американські, європейські фільми та шоу неросійського походження, освітні програми тощо. Відносно цих програм не приймалися рішення Національної ради про те, що їх зміст не відповідає вимогам законодавства України відповідно до вимог статті 42 цього Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

  У зв’язку з цим, та з метою мінімізації негативних наслідків від зменшення кількості програм у Переліку, та враховуючи, що остаточний Перелік оприлюднюється та набирає чинності лише зараз, просимо Національну раду встановити строк щонайменше до 31.12.2022 для імплементації оновленого Переліку, під час якого:

1.                      Провайдери належним чином проінформують абонентів про зміни у переліку програм відповідно до вимог законодавства та укладених договорів, якими передбачено, що до закінчення строку дії угоди провайдер не має права без офіційно оформленого погодження абонента вносити зміни до характеристик програмної послуги;

2.                     Провайдери владнають необхідні формальності та процедури щодо розірвання угод з телеканалами, програми яких вони будуть змушені виключити з пакетів.

  Для цього просимо:

1.                      Прийняти рішення щодо тих телеканалів, які не увійшли до Переліку із зазначенням підстави відмови у її включенні до Переліку. Згідно рішення Національної ради від 18.11.2021 № 1727, за результатом розгляду заяви Національна рада приймає рішення про включення програми іноземної телерадіоорганізації до Переліку або про відмову у її включенні та визнає програму такою, зміст якої не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України відповідно до статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

2.                      Провайдери зможуть провести переговори з новими телеканалами для включення їх до пакетів та таким чином збалансувати пропозицію для абонентів з метою їх утримання;

3.                      Провайдери подадуть пакет документів у зв’язку з необхідністю внесення змін до концепції пакетування відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги; затвердженого рішенням Національної ради від 28.12.2011 № 2979.

4.                      Провести за допомогою офіційного сайту Національної ради роз’яснювальну кампанію щодо прийнятого рішення з поясненням причин його прийняття.

  Також сподіваємось, що під час вказаного періоду до кінця поточного року правовласники та їх дистриб’ютори інтенсифікують заходи щодо надання пакету документів для розширення Переліку, що може зменшити можливі негативні наслідки.

  В свою чергу асоціації докладуть зусиль для роз’яснення своїм членам важливості дотримання вимог законодавства щодо заборони ретрансляції програм, які не відповідають вимогам  законодавства України та нададуть допомогу у підготовці документів для включення програм до Переліку.

  Сподіваємося на продовження діалогу та підтримку вищевказаних ініціатив у цей складний час, адже і асоціації, і Національна рада зацікавлені у подальшому процвітанні індустрії та збереженні задоволеності українських споживачів.

 

  Ця позиційна заява підготовлена та підписана Телекомунікаційною палатою України, Асоціацією правовласників та постачальників контенту та Інтернет Асоціацією України.