Лист № 87 від 04.10.2022 ДПС щодо обрання постачальниками ЕКП та ЕКМ спрощеної системи оподаткування

Вихідні реквізити
Вих. № 87 від 04.10.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Державна податкова служба України

В.о. Голови Державної податкової служби України

КІРІЄНКО Т.П.

Вих. № 87

від 04.10.2022 року

 

Щодо обрання постачальниками ЕКП та

ЕКМ спрощеної системи оподаткування

 

Шановна Тетяно Павлівно!

            Інтернет Асоціація України (ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є постачальниками електронних комунікаційних послуг та/або мереж, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            З 01.01.2022 набув чинності Закон України «Про електронні комунікації» (далі – Закон), яким визнано такими, що втратили чинність закони України «Про телекомунікації» та «Про радіочастотний ресурс України».

            Положення Закону розроблені у відповідності до Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/1972 від 11 грудня 2018 року про запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій. Однією із відмінностей Закону, у порівнянні із Законом України «Про телекомунікації», є, зокрема, термінологія, визначення понять. Так, відповідно до п.п 70 статті 2 Закону, оператором електронних комунікацій (оператор) є суб’єкт господарювання, який володіє, здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов’язаними засобами. У разі постачання електронних комунікаційних мереж оператор вважається також постачальником електронних комунікаційних мереж. У разі постачання електронних комунікаційних послуг оператор вважається також постачальником електронних комунікаційних послуг.

            Відповідно до статті 2 Закону:

            постачальник електронних комунікаційних мереж - суб’єкт господарювання, який надає послуги доступу до електронної комунікаційної мережі, що знаходиться в його володінні, та до пов’язаних з нею засобів, або з використанням віртуальних мереж;

            постачальник електронних комунікаційних послуг - суб’єкт господарювання, який фактично надає та/або має право надавати електронні комунікаційні послуги на власних мережах та/або на мережах інших постачальників електронних комунікаційних послуг.

            Таким чином, з 01.01.2022 такі поняття як «провайдер телекомунікацій» та «оператор телекомунікацій» вже не застосовуються.

            Відповідно до статті 16 Закону суб’єкти господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність як постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, повинні протягом місяця від початку такої діяльності надіслати до регуляторного органу повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій.

            Відповідно до пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону суб’єкти господарювання, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що подали повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій відповідно до цього Закону. У разі невідповідності інформації, наявної в реєстрі, вимогам статті 16 цього Закону, суб’єкти господарювання повинні протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом внести відповідні зміни щодо таких відомостей в порядку, визначеному статтею 16 цього Закону.

            Постановою НКЕК від 20 квітня 2022 року № 30 «Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2022 року за № 502/37838, затверджено Порядок ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форму, а також Орієнтовний перелік видів електронних комунікаційних послуг, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0502-22#Text. Цей Наказ НКЕК набув чинності з 10.05.2022. У зв’язку з цим втратило чинність рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 грудня 2019 року № 610 «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 11/34294.

            Отже, із прийняттям Закону та прийняттям НКЕК нормативно-правових актів, законодавство у сфері електронних комунікацій (телекомунікацій) зазнало суттєвих змін, в т.ч. суттєво змінено перелік та назви послуг у сфері електронних комунікацій.

            Відповідно до частини першої статті 17 Закону Реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг ведеться регуляторним органом – НКЕК (його уповноваженими особами), в електронному вигляді за встановленими ним порядком та формою. А, відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону, регуляторний орган безоплатно забезпечує можливість пошуку в реєстрі даних, зокрема, за найменуванням суб’єкта господарювання, видами послуг та іншими наявними параметрами, а також формування та отримання витягів з реєстру.

            Таким чином, законним підтвердженням статусу суб’єкта у сфері електронних комунікацій та назва електронної комунікаційної послуги, яку надає такий постачальник, є Реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, який ведеться НКЕК.

            Разом з тим, коли постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг звертаються до структурних підрозділів ДПС України із заявами про застосування спрощеної системи оподаткування, то структурні підрозділи ДПС України, відмовляючи їм в задоволенні таких заяв, до цього часу користуються законодавством у сфері електронних комунікацій (телекомунікацій), яке вже нечинне з 01.01.2022 та, відповідно, користуються вказівками та роз’ясненнями ДПС України, які були розроблені, підготовлені та оприлюднені в період дії Закону України «Про телекомунікації».

            Зазначене є необґрунтованою підставою структурними підрозділами ДПС України у відмові постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг у задоволенні заяв про застосування спрощеної системи оподаткування та, відповідно, є порушенням їх законних прав.

            Враховуючи зазначене, просимо надати роз’яснення про можливість обрання постачальниками електронних комунікаційних послуг та/або мереж спрощеної системи оподаткування, з урахуванням термінології та законодавства після набуття чинності Законом України «Про електронні комунікації».

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                    Олександр Савчук