Лист № 85 від 26.09.2022 Головнокомандувачу ЗСУ щодо бронювання військовозобов’язаних працівників сфери електронних комунікацій та інформаційних послуг

Вихідні реквізити
Вих. № 85 від 26.09.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Головнокомандувач Збройних Сил України

Головнокомандувачу Збройних Сил України

ЗАЛУЖНОМУ В.Ф.

Вих. № 85

від 26.09.2022 року

 

Щодо бронювання військовозобов’язаних працівників

сфери електронних комунікацій та інформаційних послуг

 

Шановний Валерію Федоровичу!

            Інтернет Асоціація України (ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких надають послуги електронних комунікацій, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            Найближчим часом спливає 6-місячний термін відстрочки від призову значної кількості військовозобов’язаних працівників підприємств, які є постачальниками електронних комунікаційних послуг і надають організаціям та громадянам України критично необхідні послуги зв’язку і доступу до мережі Інтернет. Зазвичай ці працівники мають відповідний фах і військово-облікову спеціальність (ВОС) у сфері зв`язку, як-то спеціальності проводового зв’язку, радіо- та супутникового зв’язку, радіорелейного та тропосферного зв’язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах тощо.

            Разом з тим, Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення про заборону бронювання військовозобов’язаних, які мають дефіцитні для Збройних Сил України військово-облікові спеціальності (ВОС), про що було поінформовано Міністерство економіки України листом від 11.03.2022 № 220/1469. Список дефіцитних ВОС включає ряд спеціальностей у сфері зв’язку, що унеможливлює повторне оформлення відстрочки від призову зазначених працівників сфери електронних комунікацій.

            З іншого боку, Кабінет Міністрів України вніс, а 20.09.2022 Верховною Радою України прийнято в першому читанні, проект Закону про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час (реєстраційний №7687 від 22.08.2022), який, серед іншого, передбачає норму щодо можливості бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

            Начальником Мобілізаційного відділу Міністерства оборони України Р. Ширалієвим у листі від 29.08.2022 № 76/3 повідомлено нам, що оформлення бронювання військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку за дефіцитними для Збройних Сил України військово-обліковими спеціальностями, здійснюється лише за особистим дозволом Головнокомандувача Збройних Сил України.

            З огляду на те, що надання послуг електронних комунікацій населенню, державним установам та організаціям, іншим суб’єктам потребує від їх постачальника цілодобової підтримки електронних комунікаційних мереж в справному стані, проведення аварійно-відновлювальних робіт, які можуть бути викликані пошкодженнями, нанесеними у ході бойових дій, негайного реагування та виконання кваліфікованими фахівцями, які володіють необхідними відомостями та мають спеціальні знання у сфері електронних комунікацій, а також, зважаючи на важливість надання послуг зв`язку і доступу до мережі Інтернет, як життєво необхідних, переривання в наданні яких можуть призвести до швидких негативних наслідків, в т.ч. для національної безпеки країни, просимо Вас сприяти та вирішити питання щодо можливості бронювання військовозобов’язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності (ВОС) і є працівниками підприємств сфери електронних комунікацій, які надають критично важливі послуги для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в період дії правового режиму воєнного стану

            Також, з огляду на невизначеність процедури бронювання працівників, які раніше не перебували на службі у Збройних Силах України і не мають військово-облікової спеціальності (ВОС), просимо опрацювати процедуру відстрочки від призову для зазначених працівників.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                          Олександр Савчук