Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №6 від 28.07.2022

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 6 від 28.07.2022 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

О.Арутюнян

Я.Большакова

К.Жакун

М.Козак

М.Коміссарук (при розгляді питань 1,2,3)

С.Лева

В.Мазур

А.Соломаха (при розгляді питань 1,2)

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Є.Ющенко, Голова Ревізійної комісії ІнАУ.

Є.Паруш, представник ІнАУ у галузевій робочій групі з питань відшкодування збитків у телеком-галузі, (при розгляді 1-го питання порядку денного).

С.Дудник, представник ІнАУ у галузевій робочій групі з питань відшкодування збитків у телеком-галузі, (при розгляді 1-го питання порядку денного).

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 7 осіб при розгляді питання 4; 8 осіб при розгляді питання 3; 9 осіб при розгляді решти питань порядку денного при загальному складі 12 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо відшкодування збитків операторам, мережі яких постраждали в ході бойових дій.

2. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

3. Щодо проведення наступного З’їзду ІнАУ.

4. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо відшкодування збитків операторам, мережі яких постраждали в ході бойових дій.

Слухали: Є.Паруша, С.Дудник.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію щодо роботи галузевої робочої групи з питань відшкодування збитків у телеком-галузі. Представникам ІнАУ у робочій групі взяти до виконання надані зауваження про те, що серед джерел компенсацій не має бути коштів українських платників податків.

1.2. Взяти до відома інформацію щодо можливості колективного позову від членів ІнАУ до рф за завдані збитки, які виникли в результаті збройної агресії.

Голосували: одноголосно.

 

2. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

Слухали: Є.Ющенка, В.Куковського.

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2-го кварталу 2022 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ.

2.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 2-го кварталу 2022 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ, а також щодо недовиконання планових надходжень ДП «УКРМОТ» впродовж 2-го кварталу 2022 р. у зв’язку з припиненням діяльності ряду Учасників UA-IX через бойові дії і окупацію.

2.3. Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» надати Правлінню додаткову інформацію щодо звернення члена ІнАУ ТОВ Багатопрофільна фірма «ЕКСПРЕС, ЛТД».

Голосували:

За: 8  (О.Арутюнян, Я.Большакова, К.Жакун, М.Козак, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, О.Савчук).

Утримався: 1 (А.Соломаха).

Рішення прийнято.

 

2.4. Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» відкрити розрахунковий рахунок відповідно Додатку 1.

Голосували:

За: 7  (Я.Большакова, К.Жакун, М.Козак, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, О.Савчук).

Проти: 1 (О.Арутюнян).

Утримався: 1 (А.Соломаха).

Рішення прийнято.

 

3. Щодо проведення наступного З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

3.1. Взяти до відома результати опитування членів ІнАУ щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ під час воєнного стану.

3.2. Відповідно до результатів опитування членів ІнАУ вважати доцільним проведення чергового З’їзду членів ІнАУ після закінчення воєнного стану.

Голосували: одноголосно.

 

4. Різне.

4.1. Щодо звернення члена ІнАУ ТОВ «НетАссіст».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

4.1.1. Направити листа до Президента України з проханням з’ясування законності видачі НКЕК розпорядження щодо блокування автономної системи і вимоги розірвання взаємоз’єднання з автономною системою.

4.1.2. Направити листа до КМУ з проханням, в разі незаконності видачі НКЕК розпорядження щодо блокування автономної системи і вимоги розірвання взаємоз’єднання з автономною системою, призначення службового розслідування щодо членів НКЕК відповідно до ст. 17 Закону України № 1971-IX від 16.12.2021.

Голосували: одноголосно.

 

4.2. Щодо зауважень до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форму та Орієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

4.2.1. Взяти до відома відповідь НКЕК на запит ДП «УКРМОТ» до НКЕК щодо Повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій.

4.2.2. Направити зауваження до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форму та до Орієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг з метою приведення цих документів до вимог законодавства України в сфері електронних комунікацій.

Голосували: одноголосно.

 

4.3. Щодо участі ІнАУ у 13-му Українському форумі з управління Інтернетом.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Вважати доцільною участь ІнАУ в 13-му Українському форумі з управління Інтернетом IGF-UA у якості Організатора.

Голосували: одноголосно.

 

4.4. Щодо зауважень до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють земельні відносини, щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Схвалити зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють земельні відносини, щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури» і направити до Мінцифри відповідного листа.

Голосували: одноголосно.

 

4.5. Щодо зауважень до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж" (щодо забезпечення умов для розвитку та відновлення електронних комунікаційних мереж) (№ 7544-1 від 22.07.2022).

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Схвалити зауваження до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» (щодо забезпечення умов для розвитку та відновлення електронних комунікаційних мереж) (№ 7544-1 від 22.07.2022) і направити до ВРУ відповідного листа.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                   О.Савчук

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                    В.Куковський