Лист № 49 від 01.06.2022 НКЕК щодо пропозицій до проєкту постанови НКЕК Про затвердження форм розпорядчих документів

Вихідні реквізити
Вих. № 49 від 01.06.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного

спектра та надання послуг поштового зв’язку 

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 49

від 01.06.2022 року

 

Щодо пропозицій до проєкту постанови НКЕК «Про затвердження

форм розпорядчих документів регуляторного органу та його уповноважених

посадових осіб щодо державного нагляду (контролю), граничних строків

усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації

та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

            Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – НКЕК) 19.05.2022 на офіційній сторінці НКЕК в мережі Інтернет за адресою: http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКЕК», «Регуляторні акти» опубліковано проєкт постанови НКЕК «Про затвердження форм розпорядчих документів регуляторного органу та його уповноважених посадових осіб щодо державного нагляду (контролю), граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень» (далі – проект постанови) та зазначено, що пропозиції та зауваження до проекту постанови можна подати до НКЕК до 20 червня 2022 року.

            Враховуючи зазначене, надаємо пропозиції до проекту постанови, які просимо врахувати.

            1. У формі ПРИПИС про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, а також у формі РОЗПОРЯДЖЕННЯ про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр просимо строку «(зміст порушень нормативно-правових актів)» замінити строкою з новою назвою: «(опис порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр з вказівкою на відповідне положення нормативно-правових актів)».

            Таке уточнення обґрунтовується виключно тим, щоб уповноважені посадові особи, які за результатом здійсненого заходу складатимуть відповідний припис, не обмежувались формальними формулюваннями, а чітко конкретизували дію, яка на їх думку, є порушенням законодавства у сфері електронних комунікацій з посиланням на норму закону, яка таку дію визнає порушенням або якої конкретної норми закону суб’єкт перевірки не дотримується.

 

            2. Відповідно до частини десятої статті 13 Закону України «Про електронні комунікації» розпорядження може передбачати застосування до суб’єкта господарювання санкцій, передбачених законом.

            Проте, у запропонованій формі РОЗПОРЯДЖЕННЯ про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр зазначене не передбачено.

            Крім того, запропонована форма РОЗПОРЯДЖЕННЯ про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр потребує доопрацювання, оскільки у ній не враховано частину другу статті 13 Закону України «Про електронні комунікації», тобто заходів, які регуляторний орган може вживати до порушника.

            На наше переконання, форми розпорядчих документів регуляторного органу повинні бути чіткими та складеними відповідно до законодавства.

 

            3. З метою недопустимості встановлення різних строків усунення порушень для різних суб’єктів господарювання пропонуємо встановити не граничні строки, а точні строки. Адже якщо в граничних строках значиться до 3 місяців, то в приписі посадова особа матиме право вказати і 1 день, наприклад. В крайньому випадку, таблиця може містити рекомендовані строки усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, як орієнтир для врахування суб’єктами господарювання, та які визначатимуть рекомендовані строки від мінімального до максимального, а конкретні строки у конкретних випадках вже зазначатимуться в приписі про усунення виявлених порушень. Відповідно - необхідно змінити назву таблиці.

 

            Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово. А, у разі проведення НКЕК наради з питання обговорення постанови НКЕК, просимо запросити до участі представників Інтернет Асоціації України.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                     Олександр Савчук