Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №3 від 28.04.2022

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 3 від 28.04.2022 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

О.Арутюнян

Я.Большакова

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питання 1 порядку денного)

С.Лева

В.Мазур (при розгляді питань 1, 2 порядку денного)

А.Нагорнюк

А.Соломаха (при розгляді питань 1, 2 порядку денного)

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Є.Ющенко, Голова Ревізійної комісії ІнАУ

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 10 осіб при загальному складі 12 осіб при розгляді питання 1, 8 осіб при розгляді питання 2, 7 осіб при розгляді питання 3. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

2. Щодо стану підключень учасників UA-IX.

3. Щодо поточної ситуації на ринку ЕКП.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

Слухали: Є.Ющенка, В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію про позитивні Звіти і Висновки аудиторської компанії ТОВ  «КИЇВАУДИТ» про проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2021 року.

1.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 1-го кварталу 2022 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ.

1.3. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 1-го кварталу 2022 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

Голосували: одноголосно

 

2. Щодо стану підключень учасників UA-IX.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію про стан підключень учасників UA-IX.

Голосували: одноголосно

 

3. Щодо поточної ситуації на ринку ЕКП.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

3.1. Взяти інформацію щодо поточної ситуації на ринку ЕКП до відома.

3.2. Направити до профільного комітету ВРУ і Мінцифри і пропозиції ІнАУ до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов для розвитку та відновлення електронних комунікаційних мереж».

3.3. До 05.05.2022 направити листа до НКЕК за підсумками наради НКЕК від 28.04.2022 з питань блокування ресурсів мережі Інтернет, який містить наступну інформацію:

1) юридичне обгрунтування незаконності обмеження доступу до інтернет-ресурсів без рішення суду у мирний час (з посиланнями на Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конституцію України, ст. 148-2 КУпАП);

2) технічне обгрунтування неможливості коректного блокування інтернет-ресурсів на доступі (операторами ЕКП) і інформацію про шкідливі наслідки і загрози для функціонування мереж, які виникають внаслідок блокування на доступі (аргументація: Позиція ІнАУ щодо блокування інтернет-контенту, також  Лист ІнАУ № 21/1-7 від 25.02.2021 щодо неможливості блокування окремих Telegram-каналів);

3) нагадування про відповідальність посадових осіб органів державної влади за можливі проблеми у функціонуванні компьютерних мереж, які можуть виникати в результаті адміністративного втручання в їх діяльність;

4) інформування про те, що відповідно до ЗУ Про правовий режим воєнного стану (п.1 пп 11 ст.

5) тимчасові обмеження на передачу інформації через комп’ютерні мережі при впровадженні правового режиму воєнного стану здійснюються лише в разі, якщо такі обмеження були передбачені в Указі Президента про введення воєнного стану;

6) пропозиції внесення змін до ЗУ "Про електронні комунікації" щодо механізму впровадження тимчасових обмежень на передачу інформації через комп’ютерні мережі в період дії правового режиму воєнного стану (відповідно до ст 8 ЗУ Про правовий режим воєнного стану), який передбачає наступне:

         - тимчасові обмеження на передачу інформації через комп’ютерні мережі в період дії правового режиму воєнного стану мають здійснюватись операторами ЕКП виключно відповідно до Регламенту, затвердженого ЦОВЗ;

         - впровадження тимчасових обмежень на передачу інформації через комп’ютерні мережі в період дії правового режиму воєнного стану має відбуватись з урахуванням настання невідворотних шкідливих наслідків і загроз для функціонування мереж, які виникають внаслідок неможливості коректного блокування інформації на доступі (операторами ЕКП).

 

3.4. Направити листи до профільного Комітету ВРУ і до ЦОВЗ з пропозицією змін до ЗУ "Про електронні комунікації" щодо механізму впровадження тимчасових обмежень на передачу інформації через комп’ютерні мережі в період дії правового режиму воєнного стану (відповідно до ст 8 ЗУ Про правовий режим воєнного стану), який передбачає наступне:

         - тимчасові обмеження на передачу інформації через комп’ютерні мережі в період дії правового режиму воєнного стану має здійснюватись операторами ЕКП виключно відповідно до Регламенту, затвердженого ЦОВЗ;

         - впровадження тимчасових обмежень на передачу інформації через комп’ютерні мережі в період дії правового режиму воєнного стану має відбуватись з урахуванням настання невідворотних шкідливих наслідків і загроз для функціонування мереж, які виникають внаслідок неможливості коректного блокування інформації на доступі (операторами ЕКП).

Голосували: одноголосно

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                       О.Савчук

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                               В.Куковський