Лист № 35 від 08.04.2022 НКЕК щодо надання зауважень до пропозицій НЦУ до проекту постанови НКЕК «Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг»

Вихідні реквізити
Вих. № 35 від 08.04.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра

та надання послуг поштового зв’язку 

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

 

Вих. № 35

від 08.04.2022

 

Щодо зауважень до пропозицій НЦУ до проекту постанови

НКЕК «Питання ведення реєстру постачальників

електронних комунікаційних мереж та послуг»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – НКЕК) на вебсайті https://nkrzi.gov.ua/ опубліковано проект постанови НКЕК «Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг» (далі – проект постанови) та зазначено, що пропозиції та зауваження до проекту постанови можна подати до НКЕК до 05 квітня 2022 року.

Оскільки, положення проекту постанови не суперечили ані Закону України «Про електронні комунікації» (далі – Закон), ані Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (далі – Закон про регуляторний орган) Інтернет Асоціацією України (далі – ІнАУ) не надавались зауваження та пропозиції у відведений термін.

Разом з цим, на вечір 06.04.2022, нами отримано від НКЕК запрошення на нараду, присвячену підведенню підсумків громадського обговорення проекту постанови та тексти змін, запропоновані до проекту постанови іншими суб’єктами, а саме, НЦУ та Асоціацією «Телекомунікаційна палата Україна».

Відповідно до частини другої статті 15 Закону про регуляторний орган зауваження і пропозиції до проекту акта, одержані протягом встановленого строку, оприлюднюються регуляторним органом на офіційному веб-сайті не пізніше однієї доби з дати їх отримання. Цією ж статтею Закону про регуляторний орган передбачено, що у разі внесення до проекту акта суттєвих змін, тобто змін, які значно змінюють проект акта порівняно з первинною редакцією, регуляторний орган повторно проводить процедуру оприлюднення проекту нормативно-правового акта, збору і розгляду зауважень і пропозицій до нього.

Проте, на офіційному вебсайті НКЕК зауваження та пропозиції, подані листами від НЦУ від 04.04.2022 та Асоціації «Телекомунікаційна палата Україна» від 05.04.2022, у встановлений термін оприлюднені не були.

Зміни, внесені до проекту постанови НКЕК вважаємо суттєвими, оскільки, Орієнтовний перелік видів електронних комунікаційних послуг, який є додатком до проекту постанови (далі – проект Орієнтовного переліку) доповнено послугами, які не були у первинній редакції та їх перелік відсутній у Законі, як перелік електронних комунікаційних послуг.

 

Отже, за результатом ознайомлення пропозицій до проекту постанови, поданих НЦУ, врахованих НКЕК та які обговорювались у ході наради 07.04.2022, зауважуємо на наступне.

1. До типу «Послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури» у проекті Орієнтовного переліку НЦУ запропонувало включити послугу доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP), код NA.N5, що означає послугу з доступу до точки обміну трафіком Інтернет та/або управління обміном національним та /або міжнародним трафіком Інтернету.

Відповідно до статті 1 Закону, дія цього Закону поширюється на відносини у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра щодо надання та отримання електронних комунікаційних послуг, постачання та доступу до електронних комунікаційних мереж, забезпечення конкуренції на ринках електронних комунікацій, а також щодо користування радіочастотним спектром, ресурсами нумерації та захисту прав користувачів послуг.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з:

електронними комунікаційними мережами, що не мають взаємоз’єднання з електронними комунікаційними мережами загального користування (крім відносин у сфері радіочастотного спектра);

регулюванням аудіовізуальної політики, аналізом змісту та редагуванням інформації, що передається за допомогою електронних комунікаційних мереж загального користування, надання споживачам програмних послуг;

взаємоз’єднанням, розподілом ресурсів, маршрутизацією та транзитом трафіка у мережі Інтернет, що регламентуються документами міжнародних організацій, крім організацій, зареєстрованих на території держав, визнаних Верховною Радою України державами-агресорами.

Відповідно до визначень, наданих у статті 2 Закону:

постачальник електронних комунікаційних мереж - суб’єкт господарювання, який надає послуги доступу до електронної комунікаційної мережі, що знаходиться в його володінні, та до пов’язаних з нею засобів, або з використанням віртуальних мереж;

електронна комунікаційна мережа - комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг;

технічні засоби електронних комунікацій - обладнання, у тому числі із встановленим програмним забезпеченням, станційні та лінійні споруди, призначені для організації електронних комунікаційних мереж.

 

Визначення терміну чи опис поняття «точка (мережа) обміну трафіком», «управління обміном національним та /або міжнародним трафіком Інтернету» «послуга доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP)» у Законі відсутні. Крім цього, у Законі відсутні будь-які положення щодо визначення  діяльності «точок (мереж) обміну трафіком».

Отже, законодавством у сфері електронних комунікацій не передбачено право регуляторного органу регулювати діяльність «точок (мереж) обміну трафіком» та «управління обміном національним та /або міжнародним трафіком Інтернету».

З огляду на наведене, пропозиція НЦУ, яка підтримана НКЕК щодо включення до Орієнтовного переліку послуги доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP), код NA.N5 не ґрунтується на нормах національного законодавства, а частиною другою статті 1 Закону чітко визначено, що Закон не поширюється на такі послуги.

За своєю природою точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP) та послуги, які надаються, не відповідають поняттю доступу до електронних комунікаційних мереж, закладеному у положеннях Закону.

З огляду на наведене, просимо «послуги доступу до фізичної інфраструктури точки (мережі) обміну трафіком Інтернет (IXP), код NA.N5» виключити із проекту Орієнтовного переліку.

У зв’язку з цим, у описі послуг за кодом NA.N2 – послуга доступу до українського сегменту мережі Інтернет іншим постачальникам мереж та/або послуг – просимо виключити слова «в тому числі через точки (мережі) обміну трафіком».

 

2. До типу «Послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури» у проекті Орієнтовного переліку НЦУ запропонувало включити також такі види послуг, які окремо не визначені у Законі, як електронні комунікаційні:

Код NA.N2 – послуга доступу до українського сегменту мережі Інтернет іншим постачальникам мереж та/або послуг;

Код NA.N3 – послуга доступу до міжнародних сегментів мережі Інтернет іншим постачальникам мереж та/або послуг.

Вважаємо пропоноване визначення цих послуг некоректним, оскільки воно змішує несумісні класифікації різних понять (технічних, організаційних, економічних і ринкових) та неповну класифікацію послуг.

Отже, просимо послуги доступу до українського сегменту мережі Інтернет іншим постачальникам мереж та/або послуг (код NA.N2) і послуги доступу до міжнародних сегментів мережі Інтернет іншим постачальникам мереж та/або послуг (код NA.N3) виключити із проекту Орієнтовного переліку як такі, що не відповідають назві та сенсу документа по суті, а також не узгоджуються з положеннями Закону.

 

3. Додатково, також пропонуємо внести такі зміни до пропозицій НЦУ, доповнивши словами «з національного чи міжнародних планів нумерації», оскільки відсутність такого уточнення може призводити до змішування з послугами доступу до мережі Інтернет:

NA.N8

послуга доступу до ресурсу нумерації, який забезпечує ідентифікацію мереж чи систем, що надають еквівалентну функціональність

надання права та можливості доступу іншим постачальникам мереж та/або послуг до отриманого на умовах первинного розподілу ресурсу нумерації з національного чи міжнародних планів нумерації, який забезпечує ідентифікацію мереж, послуг чи систем, з метою надання ними електронних комунікаційних послуг на умовах еквівалентної функціональності цього номерного ресурсу (без зміни умов використання)

 

Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                         Олександр Савчук